Politikk

Antirasistiske organisasjoner mister statsstøtte: – Mildt sagt helt utrolig, mener Rødt

Da Human Right Service mistet statsstøtten, gjorde også flere antirasistiske organisasjoner det samme. Rødt kaller det et tvilsomt politisk spill.

Den nå avgåtte Høyre-regjeringa avslørte i september at den foreslår å fjerne statsstøtten til den omstridte organisasjonen Human Right Service (HRS), i statsbudsjettet for neste år. Samtidig fjernet den også den faste støtten til antirasistiske organisasjoner som Antirasistisk Senter, Mirasenteret, Omod og Noas. Det reagerer Rødt sterkt på.

– Dette er et tvilsomt politisk spill fra Høyre-regjeringa, sier Seher Aydar fra Rødt til Dagsavisen.

Hun mener den avgåtte regjeringa med dette sier at hvis HRS skal miste støtten, skal også antirasistiske organisasjoner gjøre det. Dette bør den nye regjeringa rydde opp i, mener Aydar.

– Det er mildt sagt helt utrolig at prisen for å fjerne en «konspirasjonsblogg» fra statsbudsjettet, skal være å fjerne støtten til antirasistiske organisasjoner som jobber for noe som er utrolig viktig for samfunnet vårt, mener Aydar.

– Spesielt etter tiårsmarkeringen av 22. juli, hvor mange har blitt enige om at vi må ta et ordentlig oppgjør, legger hun til.

Statsstøtten til det innvandrings- og islamkritiske nettstedet HRS har lenge vært omstridt, og flere partier har gått inn for å kutte den. Siden 2005 har organisasjonen mottatt i alt 26,2 millioner kroner, under både røde og blå regjeringer.

I 2020 var støtten på 1,8 millioner kroner, skriver NTB.

Kan søke om tilskudd

Organisasjonene som nå ikke lenger får støtte direkte over statsbudsjettet kan i stedet søke om støtte, Solberg-regjeringa har foreslått å øke potten til organisasjonsstøtte med 3,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag. Tidligere har organisasjoner som har mottatt tilskudd gjennom ordninga vært navngitt i statsbudsjettet.

Pengestøtten HRS og antirasistiske organisasjoner har fått, flyttes nå til en tilskuddsordning som de kan søke om støtte fra. Dette begrunnes med at flere skal få muligheten til å søke.

– Men de øker jo bare potten med 3,3 millioner, så de åpner ikke akkurat for nyskapning, sier Aydar.

Rødt mener Solberg-regjeringa heller kunne opprettet en tilskuddsordning i tillegg til å fortsette å gi antirasistiske organisasjoner den støtten de har fått fram til nå.

– Hva forventer du at den nye regjeringa gjør med denne ordningen?

– De må fjerne HRS fra statsbudsjettet, slik Høyre-regjeringa har gjort, men sørge for at organisasjoner som jobber mot rasisme har en stabil økonomi og ikke mister bevilgningene over statsbudsjettet. De bør også åpne for en tilskuddsordning, men den må komme i tillegg og ikke istedenfor, svarer hun.

HRS har fortsatt ytringsfrihet og vil trolig fortsette å bruke den, legger Aydar til. Det Rødt er imot er at de skal få statlig støtte.

Linda Tinuke Strandmyr, fungerende daglig leder i Antirasistisk senter.

Har ikke fått forvarsel

Også Linda Tinuke Strandmyr fra Antirasistisk Senter er kritisk til at antirasistiske organisasjoner nå ligger an til å miste direkte statsstøtte.

– Dette vil ha alvorlig innvirkning på driften og vår mulighet til å være en vaktbikkje når det gjelder rasisme og integrering, sier hun til Dagsavisen.

I likhet med Aydar reagerer Strandmyr på at dette skjer i år, samme år som tiårsmarkeringa av 22. juli 2011.

– I år har det norske samfunn konkludert med at oppgjøret etter 22. juli aldri kom, og Høyre-regjeringas svar på dette er en direkte trussel mot de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger, sier hun.

At organisasjonene ikke har fått noe forvarsel, reagerer hun også på. Endringa har ikke vært ute til høring, det har ikke vært mulig for organisasjonene å komme med innspill og endringa er heller ikke redegjort for, mener Strandmyr.

Også Antirasistisk Senter mener at ordningen bør beholdes som den er, og at potten for tilskuddsordninger heller bør økes.

– Vi ønsker også at flere nye aktører skal komme til, men det løses ikke ved å fjerne langsiktigheten og tryggheten til de organisasjonene som har brukt år på å bygge seg opp som sterke aktører, sier Strandmyr.

Hun håper at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør noe med dette når de nå har overtatt regjeringsmakta.

Gjelder flere organisasjoner

Ordninga er ikke fjernet, men innrettet på en annen måte, som gjør at alle må begrunne hvorfor de skal ha støtte fra staten, sier Høyres justispolitisk talsperson, Peter Frølich.

– De som skal få penger, får penger, men de må vise at de gjør en jobb og oppfyller kravene, sier Frølich til Dagsavisen.

– At vi driver kutt i støtten til antirasistiske organisasjoner, er en så absurd påstand at det nesten ikke er verdt en kommentar. Ordninga har bare fått en annen innretning, og det gjelder alle organisasjoner som jobber med integreringsarbeid, legger han til.

Frølich sier det er få organisasjoner igjen i Norge som nå får en egen post på statsbudsjettet. At organisasjoner må søke om støtte gjelder også for dem som jobber med rettshjelp, hjelp ut av prostitusjon, hjelp til innsatte i fengsler og redningstjenestene, påpeker han. Listen med tilskuddsordninger er lang, og de fleste gjøres søknadsbasert, forklarer Frølich.

– Og det skulle bare mangle. Man kan ikke forvente å få en fast post, man må begrunne hvorfor man skal ha penger fra år til år, sier han.

At HRS skulle miste støtten skulle også bare mangle, ifølge Frølich.

– Så må øvrige organisasjoner nå søke om tilskudd, enten de er antirasistiske eller jobber for andre gode formål. Denne ordninga er ikke innrettet mot dem isolert sett.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her