Politikk

Studentenes krav til Ola Borten Moe: – Forventer at han øker studiestøtten

Ola Borten Moe (Sp) er ny statsråd for forskning og høyere utdanning. – Jeg synes det er veldig interessant at det ble ham, sier studentleder.

– Vi har nå gitt han en kake hvor det står at studentseierne smaker best. Vi håper han tar den med seg og at han gir oss mange gjennomslag framover, sier leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund til Dagsavisen.

Senterpartiets Ola Borten Moe, barnebarnet til tidligere statsminister Per Borten (Sp), blir forsknings- og høyere utdanningsminister i kunnskapsdepartementet.

Involvert i oljesatsing

Noe særlig erfaring fra sektoren har han ikke. Det hadde heller ikke de to foregående forsknings- og høyere utdanningsministrene, Iselin Nybø (V) og Henrik Asheim (H), men de hadde begge vært medlemmer av utdanningskomiteen på Stortinget.

Under sine første perioder på Stortinget var Moe medlem av energi- og miljøkomiteen, leder i næringskomiteen, medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, før han i 2011 ble statsråd. Han har vært ute av Stortinget, men ble innvalgt på nytt i høstens valg.

I 2015, to år etter at han gikk av som olje- og energiminister, startet han Okea sammen med et par andre forretningsmenn. Dermed har han de siste årene vært direkte involvert i nyere oljesatsing. Ifølge Okeas egen aksjonær-oversikt er Moe 13. største eier i selskapet, skriver Nettavisen. Markedsverdien gir Moe en formue i selskapet på 8,7 millioner kroner.

Moe kommer fra Trondheim og har vokst opp i et politisk hjem. Selv har han vært bonde siden han var 16 år gammel og overtok slektsgården.

– Vi var jo en familie som diskuterte politikk og samfunn rundt middagsbordet. Det har nok sikkert ikke vært uten betydning. Det gir noe å bryne seg på i utsyn og engasjement. Men jeg husker jo Per Borten som bestefaren min, ikke som politikeren, sa Moe til Dagsavisen under et portrettintervju tilbake i 2011. Da hadde han nettopp tatt over nøklene til olje- og energidepartementet.

Leder for Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund gleder seg til å bli bedre kjent med den nye statsråden.

Forventer økt studiestøtte

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, gleder seg til samarbeid med Moe.

– Jeg synes det er veldig interessant at det ble ham! Han har vært opptatt av kunnskap og jobba mye med det utenfor sektoren, som gjør at han kan se den fra nye øyne. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med ham, sier Lund til Dagsavisen på vei hjem fra slottsplassen, hvor den nye regjeringen ble presentert.

– Men Borten Moe har jo ikke noe særlig erfaring med sektoren fra før?

– Han er en erfaren politiker som åpenbart har mye kunnskap. Kanskje har han ikke direkte erfaring med sektoren, men jeg opplever at han verdsetter og er opptatt av kunnskap. Det vil nok bli mye å sette seg inn i, men jeg tror absolutt at han har det som trengs, og mer til, svarer Lund.

Hun håper dialogen mellom politikerne, departementet og NSO kan fortsette å være like god som hun opplever at den har vært til nå, og at den nye statsråden prioriterer kontakt med studentene.

For studentlederen er det viktigste at studiestøtten øker. Det forventer hun at Moe gjør noe med.

– Vi vet at studenter går masse i minus hver måned, at mange er avhengig av hjelp hjemmefra eller en deltidsjobb ved siden av studiet. Det er mange saker for Moe å ta tak i, men jeg håper og forventer at han begynner med å øke støtten, sier hun.

Hun håper også at psykisk helse blant studenter blir prioritert, samt at det bygges flere studentboliger.

Tillit til ny statsråd

Også for universitetene rundt om i landet vil Moe spille en sentral rolle. Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier han er sikker på at han vil gjøre en god jobb som regjeringens øverste ansvarlige for landets universiteter, høgskoler, fagskoler og forskning.

– Vi er velsignet med gode, lyttende politikere og en tett, åpen og ærlig dialog i Norge. Jeg er helt sikker på at Moe vil følge i samme spor og vi gleder oss til hans første besøk ved UiO, skriver Stølen i en e-post til Dagsavisen.

Han opplever at norske politikere generelt er gode til å sette seg inn i store og komplekse saksfelt og skaffe seg den kunnskapen de trenger.

– Det er viktig at Moe og teamet rundt ham forstår forskningens natur og dens rolle i samfunnet, skriver Stølen videre.

Stølen mener en viktig prioritering er å styrke de beste universitetene.

Også rektor ved NTNU i Trondheim, Anne Borg, er fornøyd med at Moe tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Han er en erfaren politiker med stor gjennomslagskraft. Det er viktig for vår sektor, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Det har vært usikkerhet rundt hvorvidt statsrådsposten for høyere utdanning ville bestå med en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Borg var ikke bekymra for at ministerposten skulle fjernes, og mener at det viktigste ikke er antall statsråder, men at de prioriterer riktig og får gjennomslag.

– Ola Borten Moe har bred kunnskap om samfunnet og samfunnsutfordringene, og det er viktig. I min tid som rektor har jeg også erfart at han har vist interesse for kunnskapssektoren og NTNU, skriver Borg.

Hun er opptatt av kvalitet og bærekraft og mener disse feltene vil være gode prioriteringer for den nye statsråden.

– Et godt sted å begynne er å sørge for at Norge fortsatt er i front på områder der vi har kunnskapsfortrinn. Det gjelder for eksempel å utnytte ressursene i havet, samtidig som vi ivaretar natur og miljø, skriver hun.

Mer, mer, mer

Torsdag ettermiddag overtok Ola Borten Moe nøklene til kunnskapsdepartementet. Avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), benyttet anledningen til å si noen ord til Moe.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at en så erfaren politiker som deg, som har statsrådserfaring fra før, kommer inn her. Dette er et felt som fortjener politikere som har gjennomslag og som lykkes, og det vet vi at du har.

Moe er klar på hvilke prioriteringer han mener er viktig.

– Det er bare et svar: mer utdanning, mer kompetanse, mer teknologi. På alle de områdene er det som skjer i dette departementet helt avgjørende for å få det til, sier han under nøkkeloverrekkelsen.

På spørsmål om hvorfor han selv tror at han fikk ansvaret for utdanningssektoren og forskningsfeltet i Norge, svarte han:

– Det er jo fordi dette er Norges aller viktigste departement.

Moe mener det er opp til ham selv å vise i tiden som kommer at han er kompetent nok til å ta dette ansvaret.

Her mottar Ola Borten Moe nøklene fra avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

Har store ambisjoner

Moe, som har jobbet med olje de siste årene, tror at olje og gass vil bli erstattet til fordel for andre funn, og at de løsningene vil havne innenfor forsknings- og utviklingsfeltet.

– Jeg tror fornuftig forvaltning av våre rike naturressurser over tid er det som gir oss mulighet til en så offensiv satsing på forsknings- og utdanningssektoren.

– Hva vil du prioritere høyest i denne stillingen?

– Det er å ta Norge videre på brei front. Det er ikke et motsetningsforhold å ha store ambisjoner knyttet til å spisse både forskning og høyere utdanningsløp, og det å sørge for at mulighetene er til stede i hele landet. Jeg mener vi skal klare å gjøre begge deler, svarer han Dagsavisen.

– Vi må tenke oss om i hele systemet slik at de fleste ressurser ender opp der det skjer. Dette gjelder både studenter, høyskoler, universitet og faktisk forskning. Og at vi bruker så lite som overhodet mulig til støttefunksjoner, og det som ligger mellom, legger han til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Ola Borten Moe (45)

  • Utdannet agronom og har dessuten mellomfag i statsvitenskap og historie ved NTNU. Yrkeserfaring: Forretningsmann og bonde. I årene 2013–2015 var han direktør for innovasjon i SIVA. Deretter var han en av grunnleggerne av oljeselskapet OKEA i Trondheim. Barnebarn av tidligere statsminister Per Borten (Sp).
  • Senterpartiets 1. nestleder siden 2011. Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 2005- 2013. Olje- og energiminister 2011–2013. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet fra 2010 til 2011.
  • Medlem av Trondheim bystyre 1995–2007 og kommunalråd fra 2003–2005. Leder Sør-Trøndelag Nei til EU 2003–2005

(Kilder: SNL, Stortinget)

---Nyeste fra Dagsavisen.no: