Politikk

Slår alarm om massenedleggelser av psykiatriske sykehus

En lang rekke psykiatriske sykehus Norge rundt er planlagt nedlagt og flyttet de neste årene. Nå samler sykehusaktivister og fagfolk fra hele landet seg og roper varsko om konsekvensene av omfattende sentralisering av psykiatriske sykehus.

– Ta for eksempel Blakstad, som skal legges ned. De har en veldig flott strandtomt med grønne plener, trær, heller og rosebusker. Det kan være viktig for mennesker som trenger hjelp i en beskyttet situasjon over en viss tid. Men det går helt tapt når behandlingen i stedet flyttes til såkalt arealeffektive, det vil si trange, nybygde lokaler i en eller annen etasje i et eller annet sykehus.

Det sier Svein Haugsgjerd, psykiater og tidligere overlege ved Gaustad sykehus til Dagsavisen.

Svein Haugsgjerd

Sentralisering av sykehustilbudet i Norge har vært en av de heteste potetene i den politiske debatten de siste årene. Ofte har debatten handlet om at folk får lengre reisevei til ting som fødetilbud og akuttsykehus, men nå seiler et nytt stridstema fram som følge av sykehussentraliseringen: Psykiatrisk behandling. Mange steder er nemlig psykiatriske sykehus nedlagt eller vedtatt nedlagt. I stedet skal psykiatriske pasienter flyttes til nye, sentraliserte sykehus.

Haugsgjerd er en av stifterne av en ny, nasjonal aksjonsgruppe Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene. Aksjonistgruppa ble stiftet forrige uke med et særlig mål om å stanse nedbyggingen og sentraliseringen av psykiatriske sykehus i Norge, og består av en blanding av aksjonister, fagfolk og brukere.

Mange eksempler

  • I Oslo og Viken er Oslo hospital, Veum i Østfold og Lier sykehus allerede lagt ned, og pasientene er flyttet til Lovisenberg, Kalnes og Blakstad.
  • De neste årene skal all rus og psykiatri i Oslo flyttes til nye Aker sykehus, som betyr kroken på døra for de psykiatriske sykehusene på Gaustad og Dikemark.
  • I 2024 skal Blakstad i Asker legges ned, og pasientene skal flyttes til nye Drammen sykehus.
  • Noe av det samme er i ferd med å skje i Innlandet, der de skal bygge nytt sykehus på Moelv.
  • De mindre psykiatriske sykehusene Reinsvoll og Sanderud er planlagt nedlagt, og pasientene skal flyttes til det nye, store regionssykehuset.
Blakstad sykehus i Asker skal legges ned.

Også i Nord-Norge, Trøndelag og på Sørlandet snuser helseforetakene på planer om samlokalisering og sentralisering av psykiatriske avdelinger.

Problemet med dette, mener aksjonsgruppa, er at det blir vanskeligere å gi alvorlig psykisk syke mennesker god behandling når man presses inn i en steril institusjon. Det kan gi mindre plass, mer kamp om ressursene og en uegnet situasjon for å gi god behandling.

– Folk som har falt helt ut trenger ikke bare samtaler og behandlere som prøver å hjelpe dem med å få livsmøtet og realitetssansen tilbake. De trenger også ting som fysisk trening, meditasjon og yoga eller gruppevirksomhet som musikk eller teater. Da trengs det plass. Da jeg jobbet på Gaustad hadde vi til og med hester, som særlig var ettertraktet blant unge med rusproblemer, spiseforstyrrelser eller tilbakevendende depresjoner. Det er veldig vanskelig å se for seg at man kan ha hester på Aker eller Drammen sykehus, sier Haugsgjerd.

Bunnskrapt kiste

Kjernen av problemet, mener aksjonsgruppa, er selve helseforetaksmodellen, altså måten sykehusene i Norge er eid på.

– I foretakene ligger midler til drift og investering i den samme bunnskrapte kista. Når man skal gjøre noen investeringer, slik man planlegger nå i Oslo, må man forsøke å skape en egenkapital ved å spare så godt man kan og ved å selge disse verdifulle tomtene i stedet for å renovere dem, sier Haugsgjerd.

I Oslo, som er området han kjenner best, skal som sagt hele sykehusstrukturen bygges om. Ullevål skal legges ned til fordel for nye sykehusbygg på Rikshospitalet og Aker. All rus og psykiatri skal samles på Aker, et lite steinkast fra Sinsenkrysset. For å betale for gildet må helseforetaket spare penger ikke bare ved å kvitte seg med tomter, men også ved å beregne færre sengeplasser, som vil bety færre pasienter og færre liggedøgn.

– Allerede da jeg jobbet på Gaustad på tidlig 2000-tall stod vi i dilemmaet at vi måtte skrive ut pasienter for å få plass til nye. Og det skjedde selvmord i forbindelse med det veldige presset på raske utskrivninger. Man må alltid regne med den risikoen i psykiatrien, men vi var altså veldig opptatt av dette tidspresset allerede da, sier Haugsgjerd.

– Dra i nødbremsen

Nå setter aksjonen sin lit til at en ny regjering og et nytt Storting skal sette en fot i bakken for nedbyggingen av psykiatriske sykehus. Talsperson for aksjonsgruppen Lene Haug (som også er leder i Redd Ullevål sykehus) meldte seg i vinter inn i Senterpartiet, og har følgende beskjed til en ny Ap/Sp-regjering:

– Vi forventer at den nye regjeringen drar i nødbremsen for å vurdere om dette er riktig vei å gå. De må vurdere om det er hensiktsmessig med en så storstilt samlokalisering. Vi må ha en faglig utredning og en konsekvensutredning om hva det betyr for samfunnet hvis kommuner og pårørende må håndtere flere av de mest alvorlig psykisk syke pasientene, sier Haug.

Hun mener det haster å få satt ned foten før flere tomter blir solgt.

– I vår vedtok Stortinget at man ikke skal redusere antallet heldøgns plasser i psykiatrien. Ap var også med på det flertallet, så jeg forventer at regjeringen skal følge opp det vedtaket. Vi har allerede hatt noen møter med flere av partiene om dette, som jo er en hastesak. Særlig hva gjelder Blakstad, som kan bli solgt når som helst. Det håper jeg Stortinget eller regjeringen vil gjøre noe med fort, sier Haug.