Politikk

Fellesforbundets leder er glad Jonas Gahr Støre sto på valgløftene i oljepolitikken

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener det er viktig at Ap-leder Jonas Gahr Støre står på egne valgløfter i forhold til oljepolitikken.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

HURDAL: SV-leder Audun Lysbakken og hans to nestledere forlot Hurdalsjøen hotell onsdag ettermiddag etter å ha brutt sonderingene med Sp og Ap. Oljepolitikken var en vesentlig årsak til bruddet.

– Her er ikke noen ting godt nok, mener SV-lederen.

Han var ikke villig til å inngå kompromisser i spørsmålet om oljepolitikken. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener også at den politiske avstanden ble for stor til at SV ønsket å fortsette sonderingene.

Oljepolitikken er kanskje det området hvor Sp og SV står lengst fra hverandre. SV vil ha letestans, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle – ikke avvikle – petroleumsnæringen.

Oppnå klimamålene

Slik svarte Audun Lysbakken på spørsmål fra FriFagbevegelse om hvor stor betydning oljepolitikken hadde på avgjørelsen om å forlate sonderingene:

– Jeg vil ikke gradere viktigheten av oljepolitikken i forhold til at vi brøt sonderingene. Men flere temaer har vært viktige i dette. Helheten på klima og rettferdig fordeling er viktigst. Men i det inngår jo spørsmålet om olje, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

– Det ble et spørsmål om troverdigheten i forhold til å oppnå klimamålene. Om vi har en god nok plan for raske klimakutt. Vi har vært opptatt av å få gjort grunnleggende velferd profittfri. Skattespørsmål har vært viktig. Dette er nettopp gode eksempler på områder hvor vi mener at vi ikke har kommet langt nok til å forsvare at vi går inn i regjering. Her er det viktig å huske på hva vi forvalter. Det er nøkkelen til flertallet i Stortinget. Den nøkkelen kan vi bare bruke på ting som er virkelig bra på de områdene som er viktigst for oss. Hvis ikke det er virkelig bra er det større sjanse for å få til ting gjennom en friere rolle i Stortinget, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Sto på valgløftene

Forbundsleder i Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Ap, Jørn Eggum, er glad for at Ap-leder Jonas Gahr Støre sto på egne valgløfter i spørsmålet om oljepolitikk.

– SV sier at de brøt av flere grunner. Men når det gjelder oljepolitikken mener jeg fortsatt at SV ikke har de beste løsningene, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

Han vakte oppsikt for bare en uke siden da han i Børsen/Dagbladet avfeiet at SV i sonderingene ville innkassere noen seire i oljepolitikken. Han mener Arbeiderpartiets politikk allerede er et kompromiss med klimabevegelsen.

Når SV trakk seg fra regjeringssonderingene, mener han det er naturlig å fortsette forhandlingene med Senterpartiet.

– Landet trenger desperat en ny kurs og folkets tale var klar på valgdagen. Vi i Fellesforbundet har hele tiden sagt at vårt foretrukne alternativ er en rødgrønn regjering med SV på innsiden, men når SV nå har vurdert at dette ikke er mulig må Arbeiderpartiet finne andre løsninger. Det er naturlig at en starter der en akkurat slapp. Med å forhandle med Senterpartiet, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

– Jeg har stor tro på at Jonas lander dette på en god måte. Forankringen i Stortinget er god og det er mye viktig politikk som skal løfte hverdagen til vanlige folk. Vi må komme i gang med å rydde opp i arbeidslivet, få på plass klimatiltak som faktisk virker og en aktiv næringspolitikk som sikrer jobber, legger han til.

Enige om målet, men …

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket om oljepolitikken etter at bruddet var et faktum.

– Vi er enige om målet, men har litt ulik syn på veiene til målet. Vi brukte veldig mye tid i vårt partiprogram på å finne en vei hvor vi kan kutte utslipp, skape jobber, utvikle ikke avvikle. Vi har en stor industri vi skal ta godt vare på. Den sitter på veldig mye av kompetansen som skal til for å lykkes med det grønne skiftet. Det er de som i dag jobber med olje- og gassprosjekter som nå er på vei over til fornybare prosjekter. For oss er vi opptatt av at det er en hovedvei for å nå de klimamålene. For Arbeiderpartiet er aktivitet viktig for å nå de målene, sa Jonas Gahr Støre.

Samtidig mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at det nå komme til å bli stabilitet rundt olje- og gasspolitikken.

– Det er en selvfølge at det kommer til å bli stabilitet rundt olje- og gasspolitikken med en Ap/Sp-ledet regjering, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.