Politikk

Flere førsteklassinger får gratis SFO

Regjeringen setter av i alt 15 millioner kroner til kommuner som ønsker å innføre gratis SFO for førsteklassinger fra lavinntektsfamilier.

Regjeringen setter av 15 millioner kroner til å sikre flere førsteklassinger mulighet til å gå på SFO. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Til nå har 19 kommuner søkt på ordningen, noe som vil gi rundt 800 barn fra familier med lav inntekt gratis skolefritidsordning det første skoleåret. I alt har disse kommunene fått 12 millioner kroner, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Ordningen er ny, og jeg håper enda flere kommuner blir kjent med den og søker framover, sier hun.

Tidligere har Oslo, Drammen, Stavanger og Trondheim vært med i forsøk med gratis deltid i SFO. I år har regjeringen for første gang satt av 15 millioner kroner i en egen pott til dette, slik at kommuner som ikke allerede har gratisordninger, får mulighet til å søke om tilskudd til å etablere slike.

– Det er viktig at alle barn får mulighet til å gå i SFO, uansett bakgrunn, understreker Melby.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her