Politikk

– Det er et løsarbeiderregime, og derfor sier vi at vi vil ha et forbud mot innleie

Til tross for at Oslo kommune har strammet kraftig inn for bemanningsbransjen går bygningsarbeiderne nå til politisk streik for å forby bemanningsbransjen på Østlandet. – Fortsatt et kjempeproblem, sier mangeårig fagforeningsarbeider Boye Ullmann.

Fagforeninger i Oslo går torsdag til politisk streik for å stanse bruken av innleid arbeidskraft på byggeplasser langs Oslofjorden.

– Problemet er at når du strammer inn ett sted tyter det ut andre steder. Da jeg startet med dette for 15 år siden var det store problemer med sosial dumping. Polakkene tjente helt nede i 20–30 kroner timen. I dag er det norsk grunnlønn i hele bransjen, men det er fortsatt et kjempeproblem at arbeidsdagen varer i 12–14 timer uten overtid og at folk må vente flere uker uten lønn mellom oppdrag.

Det sier mangeårig fagforeningsarbeider Boye Ullmann til Dagsavisen.

Torsdag klokka 14 går Oslos bygningsarbeidere ut i en to timer lang politisk streik. De krever et forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold, altså at entreprenørene leier inn arbeidere fra bemanningsbyråer til å gjøre jobben i stedet for å bruke selskapets egne, faste ansatte. I stedet krever de faste ansettelser og tariffavtale, som gir rettigheter som lønn mellom oppdrag, overtidsbetalt og et tydelig arbeidsgiveransvar.

Faste ansettelser

Streiken handler om forbud mot innleie på Østlandet, selv om både Oslo og Viken i flere år har stilt strenge seriøsitetskrav i sine kontrakter. Oslomodellen, som ble innført i 2016, stiller blant annet tøffe krav til bruk av faglærte, lærlinger, tariffavtale, faste ansettelser og begrensninger på bruk av underleverandører. Likevel er det her bygningsarbeiderne vil forby bemanningsselskapene.

Boye Ullmann i Bygningsarbeidernes fagforening, en del av Fellesforbundet, vil sette ned foten og forby innleie av arbeidskraft på byggeplasser langs hele Oslofjorden.

Ullman sier at i de første årene etter at Oslomodellen ble innført, rådde det han kaller analfabetisme på byggeplassene. Entreprenørene visste at regelverket var strammet inn, men ikke så mye mer enn det. Nå sier han at flere av prosjektene der Oslomodellen gjelder har «ordning och reda». Samtidig, sier Ullmann, ser problemene med useriøsitet ut til å flytte seg fra det strenge kommunale markedet over på det private, der ikke like strenge regler gjelder.

– Jeg må rose dem som har disiplinert seg, de byggeplassene der Oslomodellen gjelder, men når vi ser at det tyter ut andre steder på de private byggeplassene må vi fokusere på det. Loven åpner for forbud i de områdene det har kommet ut av kontroll, sier Ullmann.

Dersom streiken skulle føre fram og man får innført et forbud mot innleie på byggeplassene rundt Oslofjorden står resten av Norge for tur. Der var i Oslo at byggoverenskomsten først ble allmenngjort i 2006, altså at tariffavtalen gjelder alle, også folk og bedrifter som ikke er organisert.

– Det startet her før det fikk fart videre, og i løpet av et år hadde det skjedd i hele landet. Vi bruker nå den samme formelen en gang til, sier Ullmann.

Løsarbeiderregime

Etter at Stortinget i 2018 vedtok at bemanningsselskaper kun skal få operere med faste ansettelser sier Ullmann at flere aktører gir sine ansatte små kontrakter helt nede i 10 prosents stilling for å omgå regelverket. På den måten kan de si at en person er fast ansatt, men slipper samtidig unna å betale full lønn mellom oppdrag.

– Selv om loven tydelig sier at hvis folk jobber 100 prosent skal de ha 100 prosents kontrakt ser vi at mange blir lurt inn på deltidskontrakter. Og mange må vente 6–8 uker mellom oppdrag. Det er et løsarbeiderregime, og derfor sier vi at vi vil ha et forbud, sier Ullmann.

Han fester nå lit til at et eventuelt nytt stortingsflertall vil gi fagforeningene støtte i kravet om et forbud. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i vår at de åpner for et forbud i særlig utsatte områder, og Jonas Gahr Støre har i sin 100-dagers plan varslet at han vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser.