Politikk

Cato knuste omsorgsselskapet han jobbet for i retten: Kan få over en million

Dommen i Stendi-saken er klar: Full seier til de 22 tidligere konsulentene som saksøkte selskapet.

Cato Gulestø er en av de 22 tidligere omsorgskonsulentene som gikk til sak mot Stendig fordi de mente at de egentlig skulle vært fast ansatte. Tirsdag kom dommen, en knusende seier for de 22.

– En ting er at jeg er fornøyd, men noe annet er betydningen dette får for resten av den norske arbeidsstyrken, sier den tidligere omsorgskonsulenten Cato Gulestø til Dagsavisen

I 2018 gikk Gulestø og 23 andre omsorgsarbeidere tilknyttet selskapene Aleris Ungplan og BOI, som i seinere har byttet navn til Stendi, til sak mot selskapet. Grunnen er at de 24 jobbet der som selvstendig næringsdrivende når de mente de burde vært fast ansatte. På den måten hadde de jobbet ulovlig lange vakter, mente saksøkerne, og de hadde krav på ting som mer lønn, overtidsbetalt, feriepenger og pensjon.

De krevde etterbetalt det de mente å ha krav på, oppreisning og flere krevde fast ansettelse.

I tingretten vant de bare delvis fram. I 11 av 24 saker ble Aleris/Stendi fullstendig frifunnet. Tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpene de ble tilkjent var langt lavere enn kravene. Fire personer fikk medhold i kravet om fast ansettelse. Alle de 24 måtte betale saksomkostninger selv.

Kort tid seinere ble det kjent at 22 av de 24 anker dommen. Fasit kom i dag: En knusende seier til alle sammen. De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi blir dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter.

De tilkjennes også sakens omkostninger på 17,5 millioner kroner. Dommen har en ankefrist på en måned.

Fra 50.000 til en million

– Dette betyr mest sannsynlig en endring for flere tusen arbeidere, hvor man forhåpentligvis får et langt bedre arbeidsliv. Det betyr at flere vil få faste arbeidstider å forholde seg til, feriepenger og pensjon, sier Gulestø.

Han var en av dem som fikk delvis medhold i første rettsrunde. Han ble tilkjent 50.000 i erstatning. Samtidig måtte han selv betale sakskostnadene på 450.000. Fagforbundet tok regninga, men seieren kom likevel med en kraftig bismak.

– Denne gangen fikk jeg medhold på samtlige punkter, både hva gjelder oppreisning, erstatning og feriepenger. Med forsinkelsesrenter og den slags forventer jeg at det lander på litt over en million, sier Gulestø.

Selv om han nå feirer en viktig seier er det mange potensielle skjær i sjøen før Gulestø og de andre får pengene Lagmannsretten mener de har krav på. Stendi vurderer å anke til Høyesterett. Og da konsulenter i en lignende sak vant over omsorgsselskapet BAOS i 2019 gikk selskapet konkurs før de fikk utbetalt pengene.

– Jeg har en vanvittig digg følelse nå, og jeg klarer ikke helt å lande, men jeg prøver å bevare roen. Jeg kjøper meg ikke ny bil helt enda, for å si det sånn, sier Gulestø.

Vurderer anke

Stendi skriver i en kommentar på sin nettside at de nå skal tenke over om de vil anke dommen til Høyesterett.

– Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett. Vi registrerer også at et mindretall i lagmannsretten i hovedsak slutter seg til vurderingene fra tingretten. Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering, og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Stendi.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, skriver i en pressemelding at hun nå forventer opprydning i omsorgsbransjen.

– Borgarting lagmannsrett har utvetydig slått fast at Stendi år etter år har brutt loven og gjennom dette utsatt våre medlemmer for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar dette inn over seg og sørger for en opprydding, sier Nord.