Politikk

Vil at Stortinget skal redde Nobel-villaen

Nobelinstituttet er i pengekrise, og vurderer å selge hundremillionersvillaen på Frogner. Nå krever SV at Stortinget stiller opp og tar regninga.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (til venstre) og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (begge for SV) foran Nobelinstituttets hovedkvarter i Oslo.

– Vi kan ikke la det bli sånn at Nobelkomiteen ikke har råd til å drive. Det mener jeg er en felles oppgave å sikre at ikke skjer. Og det er nok av slike prakttomter i Oslo sentrum som har havnet i kommersielle hender. Da må vi sikre at Nobelinstituttet ikke blir tvunget til å selge på grunn av pengemangel.

Det sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, til Dagsavisen.

I mai skrev Dagens Næringsliv at Nobelinstituttet er i alvorlig pengetrøbbel. Innen få år er egenkapitalen spist opp, og en mulig løsning er å selge den ærverdige og tradisjonsrike Nobel-villaen på Frogner, som kan være verdt over 100 millioner kroner.

Nobelkomiteen leter etter løsninger, og har blant annet bedt Stortinget om hjelp. Men så langt har de møtt en kald skulder fra politikerne.

Vil i dialog

Nå mener altså SV at Stortinget må gripe inn og sikre at Nobelkomiteen får forbli i praktvillaen bak slottet. Det har vært ulike forslag til hvordan det kan løses, enten med direkte pengeoverføringer, eller at for eksempel Statsbygg kjøper bygget og leier det tilbake til komiteen.

Akkurat hvordan løsningen skal se ut er Kaski usikker på, men hun mener Stortinget må gå i dialog med Nobelkomiteen og Nobelinstituttet med det mål for øye å finne en løsning.

– Det viktigste er at Stortinget må møte komiteen og instituttet og høre hva de ber om. Så langt har det ikke vært noen ordentlig prosess. De har forsøkt flere ulike veier inn til oss, men bare endt opp i en runddans med stengte dører. Nå må alle partier sette seg ned og ha en dialog med dem og høre hvor problemet ligger og hvordan vi kan løse det. Jeg vil ikke forhåndskonkludere på hva en løsning er før jeg har hørt hva de trenger, sier Kaski.

– Argumentet mot at Stortinget på en eller annen måte skal finansiere Nobelkomiteens arbeid er vel å sikre komiteens uavhengighet og ha armlengdes avstand til arbeidet?

– Det må være ryddig og tydelig hva det er vi i så fall finansierer. Armlengdes avstand og uavhengighet er like viktig som før. I så måte er det enda viktigere at vi ikke velger eks-politikere fra Stortinget inn i komiteen for å tydeliggjøre uavhengigheten. Dersom vi for eksempel går inn for å sikre at instituttet fortsatt driftes og at bygningen forblir i offentlig eierskap, så truer ikke det uavhengigheten til Nobelkomiteen på noen slags måte, sier Kaski.

Oslo som fredsby

Oslo-ordfører Marianne Borgen (også fra SV) mener det er viktig for Oslo at Nobelkomiteen får beholde villaen de har hatt i over 100 år. Det blir liksom ikke det samme om de må finne seg noen andre lokaler.

– Nobels fredspris og utdelingen av den har blitt et symbol på Oslo som fredsby. Prisen offentliggjøres hvert år i villaen når komitélederen kommer ut den etter hvert ganske symbolske og kjente døra. Nobels fredspris er blant de mest prestisjefylte prisene i hele verden, og selve bygget og omgivelsene er kjent langt utenfor landets grenser, sier Borgen.

– Nobels testamente slår jo fast at fredsprisen skal deles ut i Oslo. Er det da så farlig om annonseringen av prisen skjer fra et annet bygg enn i dag?

– Vi har allerede en fantastisk bygning med stor, symboltung verdi. Det er ikke bare et bygg. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal skusle bort muligheten til å beholde og bevare dette. Vi må også hindre at dette bygget kan bli solgt til private hender uten at vi vet hva det vil kunne bli brukt til. Nå må verne om historien og historiske bygninger. Vi har sett en rekke eksempler på store, viktige bygg i Oslo som blir solgt til internasjonale investorer. Det skal vi være varsomme med, sier Borgen.

– Nobelkomiteen har bedt Stortinget om åtte millioner kroner i året for å kunne beholde huset. Stortinget er imidlertid lunkne fordi man vil ha en armlengdes avstand til Nobelprisen. Kan ikke Oslo kommune betale?

– Jeg mener dette er et spørsmål av nasjonal betydning. Åtte millioner er mye i kommunens budsjetter. Å beskytte og verne om Nobelinstituttets arbeid mener jeg er en nasjonal oppgave, sier Borgen.