Politikk

Arbeiderpartiet vil ha Bøhler på banen etter Senterpartiets kontantstøtteultimatum

Senterpartiet har fredet kontantstøtta i forkant av eventuelle regjeringsforhandlinger til høsten. Nå ber Oslo Ap om drahjelp fra sin tidligere fylkesleder og mangeårig kontantstøttemotstander Jan Bøhler for å få vraket ordningen.

Oslo Sps førstekandidat Jan Bøhler har brukt store deler av sitt politiske liv i Arbeiderpartiet på å kjempe mot kontantstøtta. Nå er han medlem i et parti som kjemper for å beholde kontantstøtta.

– Det jeg håper nå er at Jan bruker all sin kraft og politiske klokskap på å overbevise Sp om at fjerning av kontantstøtta handler om så mye mer enn valgfrihet for familiene. Det handler om hvordan vi kan få integrert flest mulig på en best mulig måte i det norske samfunnet. Da er arbeid nøkkelen, og kontantstøtta står i veien for det.

Det sier stortingsrepresentant for Oslo Ap og integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, til Dagsavisen.

I en årrekke var Jan Bøhler en av Norges tydeligste motstandere av kontantstøtteordningen, der foreldre kan få utbetalt en månedlig sum når barna ikke går i barnehage fram til barnet fyller to år. Integrering av innvandrere har alltid vært en av Bøhlers største hjertesaker, og så lenge han har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og ledet Oslo Ap har Bøhler stått i frontlinja for å få fjerna kontantstøtta han og mange andre mener hemmer integreringen.

– Kontantstøtta bidrar til at innvandrere og deres barn isoleres fra det norske samfunnet. Når innvandrerkvinner ikke presses til å delta i samfunnet, får de heller ikke med seg den debatten som går om omskjæring og tvangsekteskap, har Bøhler tidligere uttalt.

Men da Bøhler i fjor meldte seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Senterpartiet meldte han seg samtidig inn i et parti som er ivrige forkjempere for nettopp kontantstøtta.

Sp garanterer

I Dagbladet tidligere denne uka gikk helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe ut og inviterte Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad til å støtte en eventuell ny rødgrønn regjering. Lokkemiddelet var kontantstøtta, som Høyre nylig har vedtatt at de vil fjerne. Hun gikk langt i å garantere for at kontantstøtta får leve videre i en ny regjering.

– Å fjerne kontantstøtta er ikke en avgjørende sak for Arbeiderpartiet, og KrF kan være trygge på at vi i Senterpartiet ønsker å beholde den. Jeg frykter ikke at en Ap/Sp-regjering kommer til å fjerne kontantstøtta, for å si det sånn, sa Toppe.

Nå ber Bøhlers gamle partikamerater i Oslo Ap sin tidligere fylkesleder om hjelp for å få vraket kontantstøtta. Gåsemyr Staalesen var tidligere fylkessekretær og leder av Oslo Aps kvinnenettverk samtidig som Bøhler var fylkesleder. Hun sier hun har jobbet tett og godt med Bøhler om å få fjernet kontantstøtta i en årrekke.

– Jeg håper ikke Jan har snudd i denne saken, sier hun.

Stortingsrepresentant for Oslo Ap og integreringspolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen.

Gåsemyr Staalesen viser til Bøhlers mangeårige engasjement for integrering og mot gjengkriminalitet når hun appellerer til Oslo Sps førstekandidat.

– Vi må bekjempe gjengkriminalitet, men vi må også fjerne grunnen til at det oppstår. Godt integrerte foreldre som har jobb kan følge opp barn bedre. Barnehagen lærer unger språk, løfter skoleresultater og gjør at også du får jobb etter utdanning. Å jobbe for at ungdom ikke dropper ut av skolen er kjempeviktig. Men jeg mener også at å sørge for at begge foreldrene er ordentlig integrert og i jobb gjør at de kan følge opp ungene sine bedre. At ungdom faller ut handler også om fattigdom, og det å ha to arbeidsinntekter i en familie gjør det utrolig mye lettere med god integrering, sier stortingsrepresentanten.

Sps landsmøte

Senterpartiet avholder sitt koronautsatte landsmøte i juni. Hun håper Bøhler tar opp kampen for å få skrotet kontantstøtta der.

Dagsavisen har ikke klart å komme i kontakt med Bøhler i forbindelse med denne saken. Men Arbeiderpartiet får ønsket sitt oppfylt om at det blir en debatt om kontantstøttas framtid på Senterpartiets landsmøte. Et mindretall i programkomitéen har nemlig foreslått å vrake kontantstøtta fra programmet.

– Dissensen henger sammen med rullerende barnehageopptak. Når jeg snakker med folk, særlig ungdommer, er de mer opptatt av å få til rullerende barnehageopptak slik at de slipper å måtte vente hjemme med barna til opptaket. Det vil være et bedre tiltak for å holde folk i jobb, men også sikre at ungene får en barnehageplass når foreldrene ønsker det, sier leder i Senterungdommen Torleik Svelle til Dagsavisen.

Han er en av fire som står bak forslaget om å skrote kontantstøtta. Han trekker også fram integrering som et viktig argument for å fjerne kontantstøtta. Han tror ikke helt på frihetsargumentet om at kontantstøtta gir barnefamiliene større frihet når det veies opp mot løpende barnehageopptak.

– Jeg tror mange også opplever stor frihet når man kan levere barna i barnehage og gå tilbake til jobb. Derfor er det viktigere for oss å prioritere løpende barnehageopptak enn å beholde kontantstøtta. I sum tror jeg det gir mer fleksibilitet til flere familier, sier Svelle.