Politikk

Formuesskatt-opprør i Høyre: Vil overkjøre Erna og fjerne hele formuesskatten

Statsminister Erna Solberg og programkomitéen i Høyre vil ikke lengre love å fjerne hele formuesskatten. Ikke godt nok, mener flere fylkeslag, som krever hele skatten vekk.

– Det er lov å prøve seg. Flertallet i Oslo Høyre mener formuesskatten er skadelig for norsk eierskap, og vi mener det er riktig å på sikt fjerne den. Men vi står bak partiets prioriteringer om at når vi skal gjøre endringer i formuesskatten er det først og fremst skatt på arbeidende kapital som skal prioriteres, sier leder i Oslo Høyre og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen.

I etterkant av Høyres landsmøte i fjor, der partiet vedtok å fjerne hele formuesskatten, gikk partileder og statsminister Erna Solberg ut i Aftenposten og avlyste sitt eget partis skatteløfte. Hun mente det er urealistisk å fjerne hele formuesskatten, men ville i stedet prioritere å fjerne den på såkalt arbeidende kapital.

– Vi kommer ikke i den neste perioden, og sannsynligvis heller ikke i perioden etter, til å fjerne hele formuesskatten. Det er mitt klare budskap, sa Erna Solberg til Aftenposten i fjor.

Og riktig nok, da programutvalget leverte sitt forslag til partiprogram tidligere i vår var løftet om å fjerne formuesskatten fjernet. I stedet foreslår de å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og å heve bunnfradraget på hele formuesskatten.

Ikke godt nok, mener flere fylkeslag i Høyre. De har vedtatt et endringsforslag som innebærer å på sikt fjerne hele formuesskatten.

Norsk eierskap

Formuleringen Oslo Høyre mener partiet bør ta inn i programmet for 2021-2025 er den samme som ligger i det gamle partiprogrammet, altså det som gjaldt fra 2017 til 2021. Den sier at «Høyre vil Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten».

– Etter pandemien, ikke at vi er der helt enda, ser vi at norsk næringsliv har store behov, og vi ønsker å legge til rette for norske arbeidsplasser og å styrke norsk eierskap. Det er jo bare norske eiere som betaler formuesskatt, sier Nordby Lunde.

Heidi Nordby Lunde er leder i Oslo Høyre og stortingsrepresentant.

Hun viser til at noe av begrunnelsen for at daværende finansminister Per Kristian Foss i sin tid innførte en utbytteskatt på aksjeutbytte var nettopp å kunne fase ut formuesskatten. Formuesskatt må bedrifter betale uansett om de går i overskudd eller underskudd, mens en utbytteskatt kun betales av overskudd som tas ut av bedriftene.

Da Høyre avholdt sitt koronautsatte landsmøte i fjor vedtok også da partiet at hele formuesskatten skulle fjernes. Ifølge VG stemte flere Høyre-topper, blant annet statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner nei til den formuleringen, men tapte. Da var det Vestland Høyre og fylkesleder Tom Georg Indrevik som stod bak formuleringen om at hele formuesskatten skulle fjernes.

– Må være ærlige

I dag sitter Indrevik i programkomitéen, som har landet en formulering som ikke innebærer at hele formuesskatten skal fjernes. Han sier han støtter den formuleringen, men at et flertall i fylkesstyret i Vestland Høyre har bestemt seg for å sende inn et endringsforslag til programmet om at hele formuesskatten skal fjernes.

– Fylkesstyret viser til den gamle formuleringen om at vi skal fjerne hele formuesskatten. For mitt vedkommende er grunnen til at jeg falt ned på formuleringen til programkomitéen at programmet gjelder for neste fireårsperiode. Vi må ha realisme i det vi vedtar, og jeg mener det er viktig ovenfor velgerne å være ærlige på hva vi tror vi kan få gjennomført og ærlige på hva som er viktigst og hva som haster, nemlig å få gjort noe med formuesskatten på arbeidende kapital, sier han.

Tom Georg Indrevik er leder av Vestland Høyre og ordfører i Øygarden kommune.

Akkurat hvordan Vestland Høyre velger å angripe formuesskatten blir nå opp til delegasjonen på landsmøtet. De vil avvente hva redaksjonskomitéen i Høyre ender opp med å foreslå etter at alle forslag er sendt inn.

Viken i prosess

I Viken Høyre, partiets største fylkeslag, støtter de foreløpig innstillingen fra programkomitéen. De insisterer altså ikke på at formuesskatten skal fjernes helt. Men, sier fylkesleder og stortingsrepresentant Kristin Ørmer Johnsen, det kan komme endringer.

– Vi har ikke gått inn for å fjerne hele formuesskatten, men dette er en prosess. Vi vet at noen andre fylker ønsker en annen formulering, og det må vi også ta stilling til på vårt delegasjonsmøte. Viken er et stort fylke, og vi vet at blant annet Drammen Høyre ønsker å fjerne hele formuesskatten, sier Ørmer Johnsen.

Hun sier at Viken Høyre ikke har hatt kapasitet til å årsmøtebehandle hele programmet, men at politisk utvalg og arbeidsutvalget har fått fullmakt til å komme med innstillinger til redaksjonskomitéen, som igjen skal forsøke å snekre sammen et helhetlig program basert på innspillene fra fylkeslagene.

– Vi har delegasjonsmøte 4. og 11. mai, og da vil vi ta stilling til andre delegasjoners forslag. Så det kan hende det kommer en henvendelse om dette med formuesskatten, så da får vi ta en ny vurdering, sier fylkeslederen.

Høyres landsmøte arrangeres digitalt og går av stabelen fra 14. til 16. mai.


Nyeste fra Dagsavisen.no: