Politikk

SV frir til studentene: Lover 75.000 ekstra i studiestøtte til alle

Sosialistisk Venstreparti vil bla opp milliarder og nesten doble studiestøtta dersom de kommer til makta. – Ja, vi må øke skattene, men det er en god idé, sier SV-politiker Andreas Sjalg Unneland.

– Så å si alle i Norge er enige om at det skal være mulig å studere på fulltid uten å måtte være avhengig av å jobbe ved siden av eller få hjelp fra foreldrene. Men det ser vi at ikke er realiteten i dag. Skal vi nå visjonen om heltidsstudenten er vi nødt til å øke studiestøtten.

Det sier Oslo SVs tredjekandidat til Stortinget og tidligere leder av Sosialistisk Ungdom Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen.

Til helga samles partiet til sitt landsmøte der de skal bestemme hva slags politikk de skal gå til valg på før stortingsvalget til høsten. De skal blant annet vedta en større pakke for å kraftig bedre studentøkonomien til Norges nesten 300.000 studenter. Hovedgrepene er følgende:

  • Øke studiestøtten til 12 måneder
  • Øke studiestøtten fra 1,2G (ca 123.000) til 2G (ca. 200.000)
  • Endre måten studentboliger finansieres på og garantere for 6000 flere studentboliger i året

– Vi vet at mange studenter er bekymret over egen økonomi. De klarer ikke betale en uforutsett utgift, og de lever uten stabilitet og trygghet. Den summen de får må faktisk dekke de kostnadene de har, særlig nå som boligprisene har skutt i været, sier Sjalg Unneland.

Koster milliarder

Ifølge SV-politikeren vil forslagene om å øke studiestøtten koste mellom 5 og 6 milliarder i året. De ser for seg at de ekstra pengene skal fordeles etter samme nøkkel som i dag, altså 60 prosent lån og 40 prosent stipend.

– Det koster penger. Men dette er noe vi ønsker å bruke penger på. Men regnestykket er mer komplekst enn det. Vi vet at frafall koster utdanningssektoren veldig mye. Nå frykter man at forsinket studieprogresjon på grunn av koronanedstenging kan koste så mye som 2,2 milliarder fordi 5 prosent av studentmassen får forsinket progresjon. Så vi vet at samtidig som studiestøtten økes vil frafallet gå ned, noe vi også kan spare en del penger på, sier han.

– Dere lover milliarder til studentene. Tidligere i uka lovet dere milliarder til gratis SFO. I tillegg har vi klassiske SV-løfter som økt barnetrygd og andre dyre velferdsprosjekter. Er det ikke nok milliardløfter fra SV nå?

– Jeg ville heller sagt det motsatt, herregud, se hvor mye vi kan finansiere i fellesskap! Vi kan få til mye dersom vi går sammen og finansierer velferd i fellesskap. I stedet for at hver enkelt skal betale for SFO kan vi heller betale det sammen. Og i stedet for at alle studenter må jobbe eller låne penger fra foreldrene kan vi betale for studentene i fellesskap. Det er suksessoppskriften bak velferdsstaten. Ja, vi må øke skattene, men det er en god idé.

– Dere vil at studenter skal kunne studere på heltid, men er det så farlig at de fleste studenter har en deltidsjobb ved siden av studiene? De får vel viktig arbeidserfaring og bidrar til samfunnet?

– Det er selvfølgelig ikke farlig at studenter jobber ved siden av studiet. Spørsmålet er hvilket ambisjonsnivå vi ligger på når studenter må jobbe ved siden av studiet. Vår visjon er at studenter skal ha både tid og ressurser til å studere bedre og å kunne bidra inn i studentfrivilligheten.

6000 flere studentboliger

I tillegg til å gjøre studentlommebøkene tykkere vil SV ha en storstilt opptrapping av antallet studentboliger. De lover nå 6000 flere studentboliger i året dersom de får bestemme. Og, for å sikre at løftet blir en realitet, vil de endre måten studentboligene finansieres på.

– Noe av det som særlig tømmer lommeboka til studentene er bokostnader. Og for å gjøre noe med det må vi bygge flere studentboliger. Det vil også lette trykket i hele utleiemarkedet. Vi vil øke kostnadsrammen for hvor mye av finansieringene staten skal stå for. I dag er tomteprisene og byggekostnadene så høye at det hjelper ikke bare med støtte, vi må øke hvor stor andel staten finansierer, sier Sjalg Unneland.

Han kaller SVs nye studentpolitikk for en radikal endring.

– Vi må ha større visjoner for studentene enn at de skal studere døgnet rundt og spise knekkebrød i trange leiligheter, sier SV-politikeren.