Politikk

Her sto stridene på Aps landsmøte – fra abort til atomvåpen

Rus og et historisk abort-vedtak fikk stor oppmerksomhet under Arbeiderpartiets landsmøte, men også den såkalte iskanten og atomvåpen var stridstemaer som partiet avgjorde lørdag.

– Dette er en viktig seier for oss i AUF. Nå skal vi fjerne nemndene og kvinner skal få reell selvbestemmelse, skriver AUF-leder Astrid Hoem i en SMS til Dagsavisen.

Lørdag var det tid for Arbeiderpartiets landsmøte å vedta partiets program for de fire neste årene. I programkomiteen var det tre dissenser; innen abort, iskanten og atomvåpenforbud.

Redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt løftet særlig fram diskusjoner om abort og ordlyden der da hun presenterte programkomiteens arbeid. Fredag kveld ble komiteen enige om et kompromissforslag om å avvikle nemndene og gi kvinnen det siste ordet fram til uke 18, meldte VG.

Lørdag ble det klart at flertallet på landsmøtet gikk for det historiske vedtaket og sa ja til å avvikle abortnemndene, og at kvinners selvbestemmelse sikres.

Arbeiderpartiet går også inn for å reversere innskrenkningene i abortloven som Solberg-regjeringen har innført de siste årene.

– Dette landsmøtet gir meg historiske sus fra da Grethe Irvoll foreslo på landsmøtet på 60-tallet retten til selvbestemt abort. Til vi i dag vedtar å fjerne nemndene. Det er historisk, sier Hoem.

* Abort

Arbeiderpartiets digitale landsmøte startet torsdag. Ja eller nei til å skrote abortnemndene og å utvide grensa for selvbestemt abort til 18 uker, fra de 12 den er i dag, var en av de store stridssakene. Fredag kveld kom redaksjonskomiteen fram til et samlende forslag, og ordlyden i vedtaket som nå fikk ja, er:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Et flertall i komiteen gikk opprinnelig bare inn for at saken i første omgang skulle utredes. Kompromisset kom ifølge VG på plass etter harde forhandlinger.

Også Huitfeldt omtalte vedtaket som en seier for AUF da hun presenterte redaksjonskomiteens forslag for landsmøtet.

– Ja, dette er en seier til AUF og veldig mange andre i Arbeiderpartiet. Erna Solberg endret abortloven, og la den på blokka for å få KrF inn i regjering. I den prosessen snakket vi i Ap med mange av legene i abortnemndene, og vi fikk et helt annet innblikk i hvordan de jobber, sa Huitfeldt.

Hun påpekte også at 99 prosent av alle søknader om abort etter 12. uke blir innvilget.

– Vi ønsker ikke at dette forslaget skal føre til at noen aborter utsettes, sier Huitfeldt, men understreker at det er kvinnen som skal ha siste ord.

På et pressemøte lørdag ettermiddag fikk partiledelsen en rekke spørsmål om å oppklare innholdet i abortvedtaket. Partileder Jonas Gahr Støre understreket at svangerskapsavbrudd ikke er det samme etter 12. uke.

– Det er forskjell på før og etter uke 12, og derfor bør det nå utredes et godt opplegg for at medisinsk veiledning og trygghet kan gis til kvinnen, sa Støre.

Partilederen understreket flere ganger at kvinnen skal ha siste ord, og at det nye opplegget for veiledning etter 12. uke skal være frivillig.

– Men det skal gjøres på en trygg og god måte, derfor vil vi ha en utredning om det, fortsatte han.

Aps abort-vedtak har skapt uro innad i både Senterpartiet og KrF. Senterpartiets Kjersti Toppe sier til NTB at å skrote nemndordningene er en stor endring av dagens abortlov. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad omtaler på sin side vedtaket som «både trist og urovekkende».

* Freder iskanten

Den såkalte iskanten var på forhånd et annet punkt som splittet programkomiteen. Iskanten definerer grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

Her endte flertallet med å frede iskantsonen der den er i dag, heller enn å følge mindretallets forslag om å flytte iskanten sørover. Mindretallet ville flytte den der det er 0,5 prosent isfrekvens (sjanse for is).

Som Dagsavisen har forklart, er det politikerne som bestemmer hvor iskanten går. I praksis flytter iskanten seg hele tida, men det er laget en fast definisjon av hvor den på papiret skal ligge.

Kampen om dette var en het potet også i fjor, og en ny definisjon av iskanten var en del av regjeringens forslag til ny forvaltningsplan for de norske havområdene. Regjeringen foreslo å flytte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april.

Arbeiderpartiet gikk inn for å støtte grensa for oljeaktiviteten i nord, men ville i tillegg ha sterkere vern et stykke lenger sør. Partiet la til at også området sør for den nye iskanten – helt til der det i snitt er is kun 0,5 prosent av dagene i april – må anses som et verdifullt område der det må tas særlige hensyn til naturmangfoldet, meldte NTB.

Atomvåpen og rus

Det var i tillegg uenighet i programkomiteen i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Der gikk et mindretall inn for at Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Også i denne saken ble mindretallets forslag stemt ned.

– Traktaten om atomvåpen er ikke forenlig med vårt Nato-medlemskap, sa Huitfeldt i forkant av voteringen.

AUFs Gaute Børstad Skjervø forsvarte mindretallets forslag før voteringen. Da sa han blant annet «la oss slå fast at en bedre verden ikke er umulig». Han mente det er mulig for Norge å lede an i kampen for en atomvåpenfri verden, selv som Nato-medlem.

Allerede fredag stemte landsmøtet over en annen sak som fikk stor oppmerksomhet i opptakten til landsmøtet, nemlig slaget om rusreformen. Da fikk Ap-leder Joans Gahr Støre med seg landsmøtet til å si nei til en generell avkriminalisering av narkotika. Men tunge rusbrukere skal slippe straff.

Det var et splittet landsmøte som tok stilling til saken, men det endte med at 188 delegater stemte for redaksjonskomiteens forslag om å si nei til full avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser med narkotika. Det var i tråd med Støres anbefaling.

– Landsmøtet er veldig samlet på at vi nå må ta et krafttak for tunge rusbrukere, som skal møtes med helsehjelp, ikke straff. Det er jeg veldig glad for, sier Støre til NTB.

Et mindretall, blant dem Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen, gikk inn for full avkriminalisering.

«Ja, jeg er skuffa», skrev Johansen i et innlegg på Facebook fredag kveld. Men han har ikke gitt opp at det kan komme endringer på et seinere landsmøte.