Politikk

Sykepleierforbundet om Aps tillitsreform: – Uten virkemidler har den null betydning

Ap går til kamp mot skjemavelde og stoppeklokker og vil gi mer makt til sykepleiere og andre offentlig ansatte gjennom en storstilt tillitsreform. Det er ikke det vi trenger nå, svarer leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

Mindre målstyring og markedstenkning, og mer medbestemmelse for ansatte. Det er Arbeiderpartiets visjon for offentlig sektor, fra sykehus til barnehager og politiet.

En såkalt tillitsreform vil være et av Aps viktigste prosjekter dersom det blir regjeringsskifte til høsten, lover Ap-leder Jonas Gahr Støre. Reformen er også viet plass i utkastet til nytt partiprogram, som skal vedtas av Aps landsmøte denne uka.

– Arbeiderpartiet vil ha slutt på at den høye tilliten i samfunnet vårt ligger der som en ubrukt ressurs i offentlig sektor, tilsidesatt av importerte modeller for ledelse og styring som ikke passer i Norge, sier Støre om reformen.

Sykepleierforbundet: – Seriøst bekymret

En av yrkesgruppene Ap vil inkludere i sin tillitsreform er landets sykepleiere, som har hatt en viktig rolle i bekjempelsen av koronaviruset.

Mer tillit er ikke det sykepleierne trenger nå, sier Lill Sverresdatter Larsen, som er leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det vi ber om, er en bemanningsnorm. Vi kan ikke bare gi mer tillit til ansatte når det vi trenger er et minimum av grunnbemanning sånn at kommunene har de folka de trenger på jobb, sier Sverresdatter Larsen.

Hun har ikke særlig stor tillit til Arbeiderpartiets tillitsreform.

– Uten virkemidler har den null betydning, sier sykepleierlederen og fortsetter:

– Det vi er aller mest redd for, er at dette bare innebærer å flytte enda mer ansvar ned til den enkelte sykepleier.

På spørsmål om hun synes Ap er tydelige på hvilke virkemidler de vil ta i bruk for å gjennomføre tillitsreformen, svarer Sverresdatter Larsen:

– Nei, og derfor er jeg seriøst bekymret for den.

– Jeg snakket med en sykepleier senest forrige uke som fortalte at det hun trenger er grenser. Hun hadde ingen ressurser og ble møtt av et enormt behov fra pasienter og pårørende, samtidig som arbeidsgiver omtrent klappa henne på hodet og sa at «dette har vi tillit til at du får til».

Ber om lønnsløft

Det sykepleierne trenger nå er et lønnsløft, understreker Sverresdatter Larsen, som gjør seg klar for tøffe tak når offentlig sektor nå skal inn i lønnsforhandlinger.

– Lønn virker kjapt for å holde på den kompetansen vi har nå. Det er en måte å vise anerkjennelse på, sier Sverresdatter Larsen.

Leder for LO-forbundet Fagforbundet, Mette Nord, tror på sin side at tillitsreformen vil kunne bidra til å få flere helsearbeidere til å bli i jobben. Nord sitter både i Aps sentralstyre og i programkomiteen.

– Unge, utdannede helsefagarbeidere og sykepleiere søker seg vekk fra velferdsyrker i sykehjem og hjemmesykepleien. Skal vi snu denne trenden er vi nødt til å få slutt på detaljstyring, standardisering og overdreven rapportering og gi ungdom trygghet på at de møter tillit til å gjøre jobbene sine på disse arbeidsplassene, sier Nord.

Lover mer til kommunene og sykehusene

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) sier at han har forståelse for Sverresdatter Larsens bekymringer, men forsikrer om at Arbeiderpartiet vil følge opp løftene med flere ressurser. Gharahkhani sitter i Aps programkomité og har ledet arbeidet med å meisle ut partiets nye politikk for offentlig sektor.

– Ap ønsker å styrke velferdsstaten. Det er en viktig del av reformen, og vil følges opp av ressurser. Vi kan stramme inn regelverket, men da må vi også stille opp med bedre kommuneøkonomi og mer til sykehusene, sier Gharahkhani.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani her fra landsmøte i 2019.

Ifølge Ap-toppen er mangel på medbestemmelse på arbeidsplassen en stor utfordring i dag.

– Det som går igjen er at mange opplever at avstanden mellom de som sitter på toppen og tar beslutninger og de som jobber på gølvet, øker, sier han.

Hvis Ap vinner valget, vil hver enkelt statsråd med ansvar for offentlig sektor få i oppgave å sette reformen ut i livet, sier Gharahkhani. Partene i arbeidslivet skal også inkluderes, føyer han til. Ifølge Gharahkhani vil reformarbeidet skje gjennom å tydeliggjøre trepartssamarbeidet på arbeidsplassen, samt få slutt på det Gharahkhani kaller «feilslått målstyring» og rapportering.

På sykehusene vil Ap sørge for «stedlig ledelse» og har tatt til orde for å fjerne innsatsstyrt finansiering innen rus og psykiatri.

– Dette er en omfattende reform som skal gjennomsyre alt arbeid i alle sektorer, sier Gharahkhani.


Dette sier Ap at de vil gjøre

  • Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser.
  • En organisasjonskultur med stedlige ledere og tettere samarbeid mellom ansatte og ledere, og stille kompetansekrav om trepartssamarbeidet hos offentlige ledere.
  • Stramme inn regelverket for bruk av deltid og midlertidighet i arbeidslivet, og invitere partene til en felles satsing for hele faste stillinger.
  • Etablere varslerombud som kan hjelpe folk som er blitt utsatt for utnytting og dårlige ledere, og sikre en kultur i offentlig sektor der ansatte skal tydelig bruke ytringsfriheten.
  • Rydde opp i høye lederlønninger. Lederlønnskommisjon som skal gå gjennom lederlønninger i staten og i de statelige selskapene.