Politikk

Asylsøkeren Sara (61) var på vei til å bli sendt ut av landet

Sara (61) fra Etiopia sitter internert på Trandum og er redd for å bli sendt ut av landet. Nå gir justisminister Monica Mæland (H) henne og andre eldre asylsøkere en utsettelse.

Sara er papirløs etter 18 år i Norge, og har ikke rettigheter som blant annet helsehjelp.

Som Dagsavisen skrev i januar har Sara (61) fra Etiopia bodd 18 år i Norge uten oppholdstillatelse eller papirer. Hun har vært en såkalt ureturnerbar asylsøker, på grunn av situasjonen i Etiopia.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke får oppholdstillatelse. Jeg har ingen andre steder å reise. Til Etiopia kan jeg ikke dra, sa hun til Dagsavisen i januar.

Nå kan sitsuasjonen ha snudd.

Justisminister Monica Mæland (H) har nå bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre. Justisdepartementets forslag til endringer i utlendingsforskriften ble sendt på høring mandag kveld.

Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge nå kan få oppholdstillatelse. 

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv,  sier Mæland til NTB.

Amnestiordning

I Granavolden-plattformen ble de borgerlige partiene enige om å utarbeide et engangsamnesti for eldre ureturnerbare asylsøkere. Før jul sendte regjeringen et forslag ut på høring, som sa at ureturnerbare asylsøkere, som har samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år kan få opphold i Norge. Oppholdstiden må være minst 16 år. Sara havner godt innenfor definisjonen som er lovet amnesti og opphold i Norge.

Så, onsdag i forrige uke ble Sara arrestert av Utlendingspolitiet og sendt til Trandum. Hun skulle sendes ut av Norge så raskt som mulig, seinest innen 40 dager.

Usikker på fremtiden

Tor B. Jørgensen er tidligere biskop, og er engasjert i organisasjonen «Mennesker i limbo» som hjelper folk som oppholder seg i Norge uten papirer. Jørgensen besøkte Sara på Trandum i helga.

– Sara er veldig fortvilet. Hun har ingen steder å dra i Etiopia. Mannen hennes er tatt av dage, som er bakgrunnen for at hun flyktet til Norge. Barna hennes bor ikke i Etiopia, og hun har ingen med tilknytning der. Hun er veldig usikker på hele framtiden sin, sa Jørgensen til Dagsavisen etter besøket.

KrF - og justisministeren

Det er Kristelig Folkeparti som har fått inn engangsamnestiet i regjeringsplattformen. KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal har tatt Saras sak opp med justisminister Monica Mæland. KrF har oppfordret justisministeren til å vurdere å sette sakene på vent til retningslinjene er effektuert. Nå, med den nye instruksen, har Mæland åpenbart gitt KrF et svar.

– Jeg er glad for at regjeringen nå stopper utsendelsene av dem som kan omfattes av reglene som kommer, slik at de får mulighet til å bli vurdert for amnesti, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.