Politikk

Utvalg vil gå fra straff til hjelp for rusmisbrukere

Et utvalg foreslår å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten. Rusmisbrukere skal få hjelp, ikke straff.

Gardermoen  20190317.
Helseminister Bent Høie på pressekonferansen etter Høyre sitt landsmøte på Gardermoen søndag.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Av Birgitte Iversen

– Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Vi skal møte mennesker på en annen måte enn før. Vi går fra straff til helsehjelp. Dette er drevet fram ikke minst av brukerorganisasjoner på rusfeltet, sa helseminister Bent Høie (H) da han mottok utredningen fra Rusreformutvalget torsdag.

Han understreker at forslagene trolig vil møte mye debatt i høringsrundene – og også innad i regjeringen.

– En ny æra i norsk ruspolitikk

En rusreform var blant Venstres store seirer i regjeringsplattformen. Venstre-leder Trine Skei Grande kaller reformen «den viktigste sosialpolitiske reform i moderne historie».

– I dag har Rusreformutvalget levert sin rapport til regjeringen. Utvalget foreslår blant annet å avkriminalisere fordi det ikke hjelper folk som sliter med avhengighet. Utvalget vil heller satse på helsehjelp. En mer human og kunnskapsbasert rusreform er en av Venstres viktigste saker i regjeringsplattformen. I dag starter en ny æra for norsk ruspolitikk, sier Grande til NTB.

– I dag har utvalget levert en krystallklar faglig anbefaling: Å straffe rusavhengige fører ingenting godt med seg. Nå må vi heller rette innsatsen mot helsehjelp for dem som trenger det, legger Grande til.

Høie understreker at forslagene til utvalget ikke innebærer en legalisering av narkotika.

– Det er noe helt annet som foreslås her, nemlig samfunnets reaksjon på et lovbrudd, uttalte han under pressekonferansen.

Politiet uenig

Politidirektoratets ene representant i utvalget, Rune Solberg Swahn, har tatt dissens til forslagene og ønsker å beholde dagens modell for straff.

Også politidirektør Benedicte Bjørnland har i forkant av utvalgets forslag uttrykt bekymring for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika.

– Jeg håper at Rusreformutvalget i sitt arbeid har klart å balansere hensynet til de rusavhengige med målet om lavest mulig narkotikabruk i samfunnet. Regjeringen har vært tydelig på at bruk og besittelse av narkotika skal være forbudt, og at legalisering ikke er aktuelt. Samtidig vil et forbud raskt bli betydelig svekket dersom lovbrudd ikke får konsekvenser, skrev Bjørnland i en kronikk i NRK tidligere denne uken.

Forslagene skal nå ut på høring. Høie sier han har ambisjoner om at rusreformen skal gjennomføres i løpet av inneværende stortingsperiode.