Politikk

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari dømt for grovt bedrageri

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari er i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri av Stortinget.

Gardermoen  20180427.
Mazyar Keshvari på FrPs  landsmøtet på Gardemoen fredag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Keshvari er dømt for og har innrømmet grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham totalt 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Keshvari er sterkt preget av den alvorlige og strenge dommen, så dommen går sterkt inn på ham, samtidig som han ønsker å gjøre opp for seg, sier Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Straffen var langt kortere enn påtalemyndighetens påstand på ett år og seks måneders ubetinget fengsel.

– Retten tok dermed klar avstand fra statsadvokatens argumentasjon om at utgangspunktet for straffen burde være to år, sier Elden.

– Vi skal nå lese denne dommen og premissene for den nøye og sammen med statsadvokaten vurdere den og spørsmålet om eventuell anke, sier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Elden sier Keshvari vil ha saken avsluttet og håper det nå kan bli satt endelig punktum.

Les også: – Dette er historien om en varslet tragedie

Retten ikke enig med statsadvokaten

Under rettssaken fredag i forrige uke kom det fram at politiet opprinnelig hadde innstilt på en straff på fem måneders ubetinget fengsel, men at statsadvokaten skjerpet påstanden til ett år og seks måneders ubetinget fengsel.

Det ble i retten begrunnet med at Keshvari var en stortingsrepresentant som hadde utnyttet et særlig tillitsforhold, slik at det var relevant å se hen til straffeutmålingspraksis for korrupsjon for offentlige tjenestemenn, noe som har en langt høyere strafferamme enn bedrageri.

I dommen heter det at retten er enig i at allmennpreventive hensyn i særlig grad gjør seg gjeldende, men at retten likevel mener det blir riktigere å ta utgangspunkt i straffeutmåling ved trygdebedrageri for å sette nivået for straffeutmålingen.

– Vi har lagt merke til at dommen mener det er skjerpende at han er en stortingsrepresentant, og at lovbruddene er gjort i kraft av hans verv og representerer et grovt misbruk av en tillitsbasert ordning, sier Susie Bergstrand.

Beklaget i retten

Det var Aftenposten som i fjor avdekket at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Ifølge siktelsen fikk Keshvari urettmessig utbetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018 ved 73 tilfeller. Pengene er nå tilbakebetalt.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i retten fredag i forrige uke. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Keshvari sa også at han nå vil ta fullt ut konsekvensene av sine valg og har derfor trukket seg fra alle politiske verv. Han har også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg, sa Keshvari i retten.

Les også: Høyre refser Fagforbundet: – Teater!

Siktet for grove trusler

Keshvari har vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden oktober i fjor.

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.