Politikk

I mars 2019 er det 75 år siden Sovjetunionen begynte å planlegge frigjøringen av Øst-Finnmark

På bildet: "Øverstkommanderendes hovedkvarter" av Mikhail Suzdaltsev (1917-1998)

Da generalstaben i Moskva i mars 1944 begynte å planlegge operasjoner på nordflanken av den sovjettyske fronten, fikk stabsoffiserene mye å gjøre. Generalene Antonov og Sjtemenko, som ble betrodd oppdraget med å utvikle planer for frigjøringen av Nord-Norge, besøkte Stalin daglig, enten i Kreml eller på hans datsja i Kuntsevo. I slutten av mars 1944, ga Antonov ordre til Sjtemenko om å besøke Stalin i Kuntsevo, som igjen ville se på kartene for operasjoner i den fjerne nordlige enden av sovjetfronten.

Han godkjente i utgangspunktet generalstabens planer. Det neste trinnet i frigjøringen av Norge var diplomatiske forhandlinger. Den 16. mai 1944, ble det inngått avtaler mellom regjeringene i Sovjetunionen, USA og Storbritannia med Norges regjering i eksil – «Agreement respecting the arrangements for civil administration and jurisdiction in Norwegian territory liberated by an Allied expeditionary force.» På norsk side ble dokumentene signert av Norges utenriksminister, Trygve Lie. Under avtalene fikk USA, Storbritannia og Sovjetunionen høyeste myndighet i forhold til lokal norsk sivilforvaltning så lenge de militære operasjonene pågikk.

I forkant av frigjøringen utførte den norske militærattacheen i Sovjetunionen Arne Dahl oppgaver som lignet på oppgavene til militærattacheer fra andre antifascistiske land. Den norske militærattacheen koordinerte samarbeidet mellom den norske eksilregjeringen i London og den sovjetiske overkommandoen.

Høsten 1944 startet gjennomføringsfasen i Sovjetunionens plan for Karelenfrontens og Nordflåtens offensiv. Den 29. oktober rapporterte Karelenfronten til Moskva om at det ikke lenger var noen fiende foran Den røde armeen. Sovjetunionen hadde faktisk frigjort Øst-Finnmark.

Etter krigens slutt mottok Antonov den høyeste sovjetiske militære fortjenesteordenen, Seiersordenen, «for å planlegge kampoperasjoner og koordinere fronthandlinger.» De sovjetiske generalene som gjennomførte operasjonen i Øst-Finnmark, Meretskov, Skjerbakov og Khudalov, og admiral Golovko mottok Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.