Politikk

Frivillig forenkling

Fredag legger kulturminister Trine Skei Grande frem den første frivillighetsmeldingen på 11 år. Det er en dag å feire.

Frivilligheten er svært viktig i folks liv, og for Norge. Frivilligheten er der mennesker møtes og skaper glede, sammen. Nordmenn er blant de mest frivillige i verden. Verdien av frivillig innsats var 75 milliarder kroner i 2016. Noe som tilsvarer 148 000 årsverk, det er mer enn det er ansatte i hotell- og restaurantbransjen i Norge.

Kulturminister Grande har lekket mye av innholdet i meldingen, og innholdet virker godt. Men som alle frivillige som har søkt om støtte vet, det er detaljene og det med liten skrift som avgjør.

Virke har krevd at det skal komme en forenklingsreform for frivilligheten. Nå følger regjeringen opp og gjør det enklere for de 3,3 millionene som var frivillige i 2017. Når staten forenkler for frivilligheten blir det flere varme klemmer og flere gode møter mellom mennesker i lokalsamfunn over hele Norge. Kulturministeren vil opprette et forenklingsråd som skal fjerne unødvendig byråkrati og uklare regler. Næringslivet har hatt et slikt råd siden 2016. Virke har jobbet for et forenklingsråd og er klare til å bidra til å forenkle for frivilligheten.

Jeg er selv med på å drive en festival på Mortensrud og vet hvor mye tid som kreves for å drive frivillige organisasjoner og aktiviteter. Forenklingsarbeidet vil gjøre jobben lettere og vi kan bruke mer tid på selve aktiviteten og mindre tid på rapportering, skjemavelde og byråkrati.

Frivilligheten er stor i Norge, og kulturministeren har satt som mål at den skal bli større. En frivillighet som inkluderer flere er bra for de som deltar og er bra for Norge. Virke har mange frivillige organisasjoner som medlemmer, de er klare til å gjøre mer. Med en frivillighetsmelding som vil at frivilligheten skal vokse og gi frivilligheten mer frihet, er vi også klare til å ta i mot flere.

Vi venter nå på kulturminister Grandes detaljer, måtte de bli like bra som overskriftene.