Politikk

Rekord i antall tvangsreturer fra Norge i 2016

I 2016 ble 8.078 personer som oppholdt seg ulovlig i Norge tvangsreturnert. Det er færre enn hva regjeringen hadde satt som mål, men flere enn tidligere år.

8.078 personer ble tvangsreturnert fra Norge i 2016.

– Det handler om å bekjempe kriminalitet og trygge befolkningen. De som oppholder seg ulovlig i Norge, de skal vi finne og så skal vi sende dem tilbake til landet de tilhører, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til NRK.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Regjeringen hadde som mål å sende ut 9.000 personer før nyttår. Ved utgangen av november hadde politiet sendt ut til sammen 7.312 personer som oppholdt seg ulovlig i Norge, noe som var 5 prosent flere enn samme tid året før. Politiets utlendingsenhet (PU) sa i desember at de neppe kom til å oppnå regjeringens måltall i løpet av året.

Ikke spådd økning

Når de samlede tallene fra 2016 nå er klare, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik at de lave asylankomstene har betydd at færre personer har blitt returnert. Sammenlignet med 2015, ble det sendt hjem 2 prosent flere ved tvang i 2016.

Utlendingsdirektoratet har ikke spådd økning i antall asylankomster for 2017, men regjeringens mål forblir det samme.

28 prosent av personene som ble uttransportert i 2016 var kriminelle, noe som er noe færre enn i fjor. (NTB)