Politikk

Stiller Venstre og KrF til veggs

Samarbeidspartiene må stilles til ansvar for at Bent Høie (H) får dundre i gang med tidenes privatisering av norsk helsevesen, mener Kjersti Toppe (Sp).

– Det er Venstre og KrF som gjør noe annet enn det de gikk til valg på. Hva har de egentlig fått til i helsepolitikken? De bare dilter etter Høyre og Frp som vittige idioter, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp).

Med fritt behandlingsvalg skal pasienter kunne velge om de skal bli behandlet på godkjent privat eller offentlig behandlingssted, mens det offentlige tar regningen. Dette var én av Høyres hovedsaker i valgkampen, men skapte stor debatt.

«Det de foreslår er å undergrave fellesskapsløsningene», mente Venstre-leder Trine Skei Grande.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide var skeptisk:

«Denne modellen der de kommersielle og offentlige helseaktørene er parallelle, vil på sikt undergrave det offentlige helsevesenet.»

Likevel ble de to enig med Høyre og Frp om å innføre reformen.

– Fortvilende

Toppe reagerer på at partiene kjemper mot endringer på alt fra asyl- til landbruksfeltet, men lar massive omveltninger i Helse-Norge forbigå i stillhet.

– Det er en fortvilende situasjon at Venstre og KrF er med på den største privatiseringsreformen i Norge, som jeg kan huske, sier Toppe, og legger til:

– På sikt kan dette føre til et todelt helsevesen, hvor det offentlige helsevesenet sitter igjen med brukket rygg.

– Skyter for tidlig

Helsepolitisk talsperson for KrF Olaug Bollestad avviser at partiet uten videre vil støtte reformen.

– Jeg synes Toppe skyter altfor tidlig. Denne saken er ennå ikke til behandling i komiteen, sier Bollestad.

KrF er enig i intensjonen med fritt behandlingsvalg, men vil ha svar på flere uklarheter.

– Vi setter spørsmålstegn ved finansieringen av fritt behandlingsvalg. Vi har kun en pengepung å finansiere helsesektoren med, og da må det være noen økonomiske føringer, sier hun.

Mer fra Dagsavisen