Politikk

Misnøye hos Sivs egne

FRP-KRISE: Frp-ere overlever at det er bomstasjoner og høye bensinpriser med Frp i regjering, men at de aller svakeste får det verre, det tåler de ikke. Trondheimspolitiker Morten Kokaas har meldt seg ut. - Nå kan jeg i alle fall se velgerne i øynene, sier han.

Det murres i Frp etter flere krisemålinger den siste tida. Frp fikk i helgen en oppslutning på 12,2 prosent hos både Dagens Næringsliv og i Dagbladet. Til Dagens Næringsliv innrømmer nestleder Per Sandberg at partiet har problemer etter framleggelsen av partiets første budsjett.

- Det er ikke tvil om at arven etter John Alvheim (avdød sosialpolitisk talsmann i Frp) og Fremskrittspartiets sosiale profil har fått seg en knekk. Vi har en enorm jobb foran oss med å etablere hva som er sannheten, sier Sandberg til DN.

For en uke siden ble det kjent at en av Trondheim Frps mest framtredende politikere, Morten Kokaas, forlater partiet. Årsaken er at Kokaas ikke kan stå inne for budsjettet Frp har levert.

- Jeg tok konsekvensene av statsbudsjettet og meldte meg ut. Jeg kan ikke stå inne for de effektene dette statsbudsjettet har på svake grupper. Bare det å legge fram et sånt budsjett, med en så usosial profil, er etter mitt skjønn skammelig, sier Kokaas.

Les også: Krever uføresvar fra Erna og Siv

Sosial profil

Kokaas reagerer på skatteprofilen, at man ikke gjør noe med bunnfradraget og fjerner skatteklasse 2, kutt i uføretrygden og i den kulturelle spaserstokken, som rammer eldre på aldershjem.

- Det går imot mine prinsipper. Frp skal være et parti for alle - et parti som tar vare på svake grupper - derfor gjør det stor skade å foreta slike grep. Det er ikke ordene man har valgt som er problemet, det er handlingen bak og de faktiske forhold. Det skal mye til for å rette det opp, sier han.

I tillegg til å angripe budsjettframleggelsen, har nestleder Sandberg åpnet for omkamp om formuesskatten. Kokaas, som i likhet med Sandberg er fra Sør-Trøndelag, sier dette ikke holder:

- Man kan ikke gjemme seg bak at man skal forhandle seg fram til noe bedre med sentrumspartiene. Når man har lagt fram budsjettet, må du stå for det. Frp kan heller ikke forsøke å snakke seg bort fra realitetene: Det er et budsjett som går bort fra å styrke svake grupper, men heller favoriserer dem som har mest fra før. Det går bort fra alt Frp står for, og dette kan man ikke bortforklare, sier han, og legger til:

- Man må jo ha tenkt igjennom konsekvensene av hvordan dette virker. Regjeringen har ikke laget et lekebudsjett. De har lagt fram et dårlig budsjett, selv om man hadde lagt det fram på en aldri så god måte kommer man ikke fra at det er dårlig.

Møter velgere

Kokaas mener Frp har glemt sitt sosiale engasjement i budsjettforhandlingene med Høyre:

- Man har fokusert på vei og bompenger istedenfor å fokusere på sosiale ulikheter i samfunnet. Engasjementet til velgerne der ute er like mye på sosial profil, skatteprofil og på politikk overfor svake grupper, og det er mer viktig enn enkeltsaker som bompenger. Det er disse sakene folk føler på kroppen, sier han.

Kokaas sitter i sin fjerde periode som bystyrerepresentant i Trondheim. Han fortsetter i politikken, men har meldt overgang til Pensjonistpartiet.

- Jeg møter vanlige velgere hver dag - det er vi som lokalpolitikere som må forsvare regjeringens politikk på lokalt plan. Da må man stå og svare for forventningene til folk. Det er flere enn meg som synes det er vanskelig å forsvare budsjettet overfor velgerne. Men jeg tar skrittet fullt ut. Nå kan jeg i alle fall se velgerne i øya og stå med rak rygg, sier han.

Skylder på Eriksson

Flere lokale Frp-politikere mener arbeidsminister Robert Eriksson har ansvaret for at man ikke har klart å kommunisere ut at trygdekuttene er en del av uførereformen som et samlet Storting har vedtatt.

-Det er gjort en for dårlig jobb i markedsføringen av budsjettet. Det gjelder både forberedelsene i forkant av framleggelsen og i møte med det budskap som er skapt om budsjettet, sier fylkesleder i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik.

I mediene har det vært flere historier om personer som opplever å bli urettferdig rammet. Dette berører de tillitsvalgte i Frp, forteller Djuvik.

- Det har vært en ekstremt krevende oppgave å formidle også i våre egne rekker hva som er realiteten her, sier han.

Det er særlig i møte med velgere og lokale tillitsvalgte at mange mener det er vanskelig å forsvare trygdekuttene.

- Det er mange som lurer på dette med uføretrygden. De har et inntrykk av at alle uføre vil miste alle pengene sine og ikke overleve, sier fylkesleder i Nordland, Jonny Guldbrandsen.

Skattetrøbbel

Selv om flere fylkesledere forsvarer en sterk reduksjon i formuesskatten, skulle mange ønske seg at skattelettene først og fremst kom folk flest til gode. Flere lener seg på budsjettforhandlingene i Stortinget.

- Vi får se hva skjer mellom 5. og 12. november. Det er avgjørende at også Venstre og KrF får gjennomslag. Det kan også påvirke skatteprofilen. Vi skulle gjerne hatt enda mer skattelette for folk flest - den alminnelige borger. Jeg håper at det kan bli resultatet av forhandlingene, sier fylkesleder i Aust-Agder, Arild Birkenes.

I nabofylket Vest-Agder er reaksjonen etter at budsjettet har sunket inn, noe det samme.

- Jeg er ikke fornøyd med at kommunene må betale en høyere egenandel for ressurskrevende brukere. Også innretningen på formuesskatten. Her kunne en heller hatt et større bunnfradrag. Det kunne bedret den sosiale profilen, tenker Kylland.

Der stemmer leder i Finnmark Frp, Jonny Berg, i.

- Jeg håper KrF forhandler bort den økte egenandelen for ressurssvake. Jeg vet at KrF er opphengt i sånt, sier Berg.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Frp, mener Frp-stempelet på skattepolitikken i budsjettet er for svakt.

- Jeg mener det er litt vel mye Høyre-profil på skattepolitikken. Vi ser retningen, men forventningene er ikke blitt mindre her, sier fylkesleder Roy Angelvik.

Leverer på asfalt

I Frp-kretser er det imidlertid et tema det jubles samstemt om: Samferdselsbudsjettet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har åpenbart gjort en god jobb ved å sørge for at ingen landsdeler føler seg utelatt av veisatsingen.

Samtidig er det noen i den utålmodige grasrota som ønsker seg enda mer.

- Vi har et enormt etterslep. Og uten vei kan du ikke bo der du ønsker å bo eller jobbe der du ønsker å jobbe, sier Geir Arne Winther i Troms Frp.

Flere er også svært fornøyde med det partiledelsen har fått til i løpet av det første året i regjering.

- Jeg er kjempeimponert. Siv har tilpasset seg en ny hverdag fort og godt. Du må huske at vi er et parti for folk flest, og folk flest er ikke feilfri, sier leder i Nord-Trøndelag, Einar Almaas.

samfunn@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: