Politikk

Ber Ap avklare skattepolitikken

OMFORDELING: Snorre Valen (SV) vil øke formuesskatten. Nå krever han at Ap avklarer sin skattepolitikk.

To måneder før statsbudsjettet legges fram, bygger det seg opp til et skatteslag i Stortinget til høsten. Mens den blåblå regjeringen allerede har senket skattene med over åtte milliarder kroner, vil SV øke skattene for Norges rikeste. I sommer har skattedebatten rast - uten at Arbeiderpartiet tydelig har fortalt om de fortsatt vil at skattenivået skal ligge på et 2004-nivå.

Nå krever SV et tydelig svar fra Jonas Gahr Støres parti.

- Arbeiderpartiet bør klargjøre om de fortsatt vil videreføre skattenivået fra 2004, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen og legger til:

- Det vil ikke være aktuelt for SV å støtte en politikk som er basert på at skattenivået fra 2004 er skrevet i stein. Vi vil øke skattene for høye inntekter og høye formuer.

«Hellig» nivå

Arbeiderpartiet har stått fast på at skattenivået bør ligge på nivået Bondevik II-regjeringen praktiserte i 2004. I sommer har flere antydet at skatteløftet kan stå for fall - uten at Arbeiderpartiet har svart tydelig. Nå presses sosialdemokratene av både Høyre og SV på hvor de mener skattenivået bør ligge i framtida. Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup har bedt Støre avklare skattepolitikken.

SV mener det blir feil å la høyresidens 2004-nivå bli styrende for hva som er riktig å betale i skatt.

- Skatteforliket tilla året 2004 en hellig verdi, som om Jesus ble født i 2004. Men det er jo ingen ting som tilsier at akkurat dette året skal være utgangspunktet for skattenivået. Vi bør først og fremst bli enige om hvilket velferdssamfunn vi skal ha og hvor mye vi vil forfordele. Så må vi sette skattenivået deretter, sier Valen.

Formuesskatt

I slutten av juni sa Frps skattepolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, til Dagens Næringsliv at de vil senke satsen på formuesskatt fra 1,0 prosent til 0,8 prosent i neste statsbudsjett.

Senere gikk samfunnsøkonom og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman ut i samme avis og krevde at de rikeste i landet må betale mer skatt dersom ikke forskjellene mellom fattig og rik skal øke. Statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet har varslet store endringer i personskatten - men han har samtidig «fredet» formuesskatten fordi regjeringen ikke har funnet et system som fanger opp hvordan de rikeste fortsatt skal bidra dersom formuesskatten kuttes.

Oljepengebruken

Selv om det fortsatt er sommerstille på Stortinget, arbeider partiet med sitt alternative statsbudsjett. SV vil:

* Reversere skattekuttene til regjeringen.

* Øke skattene på høye inntekter og formuer. Innføre et tredje trinn i toppskatten på mellom 20 og 25 prosent på inntekter over 1,5 millioner. Da blir høyeste marginalskatt om lag 80 prosent.

* Ha en restriktiv oljepengebruk - for å stimulere til vekst i fastlandsindustri og redusere Norges oljeavhengighet.

Selv om partiet ikke har avklart spørsmålet ennå, er Valen tydelig på at han selv gjerne ser en høyere formuesbeskatning.

- Jeg mener det er en mulighet vi bør se på fordi det er et trekk internasjonalt at store formuer fordeler seg på få hender - og formuene blir stadig større.

Tar skattedebatten

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er klar for en grunnleggende skattedebatt.

- Vi gikk til valg på et skattenivå som i 2004, så det betyr at det ligger til grunn for våre budsjetter fram til 2017. Hva som blir gjeldende politikk etter det, kommer vi til å avklare i god tid før 2017, sier hun.

Marthinsen legger til at Arbeiderpartiet ser flere utfordringer i dagens skattesystem, både når det gjelder fordelingseffekt og næringsliv.

- Vi ønsker en bredere diskusjon om skatt som ikke bare handler om 2004-nivå eller ikke, sier stortingsrepresentanten.

havard.therkelsen@dagsavisen.no