Politikk

- Likestilling er ikke et mål for oss

Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil framsnakke privat finansiering, og åpner for å bruke mer penger på filmformidling framfor produksjon. Det viktigste vi vil merke til den nye politikken er færre konkrete mål, mener hun.

Det er mye forskjellig norsk filmbransje mener bør fikses fra politisk hold i tida framover. I går holdt kulturministeren sitt første innspillsmøte om filmpolitikk, med sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om film om et år. Og hun var klar i sin innledning om den viktigste endringen hun vil gjøre: Færre konkrete mål og færre føringer.

I motsetning til hva den rødgrønne regjeringen sto for, har Widvey ikke noe ønske om å nå målet om 40 prosent kvinner i nøkkelroller i bransjen.

- Vi synes ikke 40 prosent er et viktig mål, vi synes bransjen bør få fokusere på det de selv synes er viktig framover. I tildelingsbrevet til Norsk filminstitutt har vi gitt signaler om at likestilling ikke er et mål for oss å ha fokus på. Det er her vi kommer til å se den store endringen framover. Vi ønsker færre mål for at bransjen skal få en større frihet, sier Widvey.

Insentivordning

Av innspillene fra filmbransjen er det flere som går igjen.

* De aller fleste aktørene framhever at de ønsker en insentivordning for å få flere utenlandske og norske produksjoner med Norge som innspillingssted. Bransjen understreker imidlertid at en slik ordning bør ligge under Nærings- og handelsdepartementet, og ikke Kulturdepartementet.

* Utfordringer knyttet til å tjene penger på streaming, ønsker flere bransjeaktører at departementet tar tak i.

* I tillegg er mange bekymret for konsekvensene av at organisasjonen Film & Kino, som forvalter filmformidlingspengene som er finansiert av DVD-salg, har fått kraftig redusert sine inntekter på grunn av svikt i DVD-salget.

Leder for Film & Kino, Lene Løken, var tydelig i sitt innlegg til ministeren.

- Jeg mener vi bør tørre å gi filmkulturelle tiltak økt status på bekostning av produksjonen, sa hun.

- Det var et interessant innspill fra Lene Løken, og jeg ønsker å snakke mer med henne om det, sier Widvey, som fortsatt understreker at det ikke er et mål for henne å opprettholde like mange filmproduksjoner årlig, som det har vært de siste årene.

Sponsortørke

Blant dem som lider under Film & Kinos inntektstap er cinematekene utenfor Oslo og filmfestivalene, og de slapp også til på møtet i går. For 2014 ble det bevilget en engangssum til disse formålene, og det blir det behov for også neste år, peker cinematekene og festivalene på. Widvey bekrefter at departementet må finne en løsning for neste år, men vil ikke forskuttere noe mer før statsbudsjettet kommer.

En av festivalene som sliter økonomisk på grunn av inntektsfallet i Film & Kino er Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF). Festivalleder Tor Fosse forteller at i tillegg til kutt i offentlige midler, sliter de også med å få sponsorer til festivalen.

- Departementet har spurt om vi er flinke nok til å skaffe sponsorer, og det er vi. Men vi mister sponsorer. Mange skylder på finanskrisetider, og det hjelper heller ikke at mange store selskaper har hovedkontor i Oslo. Det gjør det vanskeligere for oss utenfor Oslo å få gode sponsoravtaler. I tillegg ser vi at de fleste velger å sponse idretten, sier Tor Fosse.

Framsnakking

Kulturministeren er imidlertid usikker på om Fosse har rett i påstanden om sponsortørke.

- Jeg hører han si dette, men det er et stort næringsliv i Bergen, som rederier, olje og offshore, som besitter store midler. Vi er opptatt av dette, og derfor vil vi ha fokus på hva vi kan gjøre for å framsnakke den private kapitalen, også i forbindelse med hvilke insentiver vi kan bruke for å utløse den private kapitalen, sier hun.

Fosse forteller at BIFF ikke gir opp sponsorjakten, men er klar i sin tale til kulturministeren:

- Det hjelper ikke at hun forteller oss at vi må skaffe private midler. Hun må fortelle næringslivet at de skal sponse kultur, sier han.

Stig Haug fra investorfirmaet «Eikeland og Haug» pekte i sitt innlegg i går på at holdningen til private investorer i bransjen gjør det vanskelig å investere i filmproduksjon. Widvey vil ikke kommentere dette innlegget spesifikt.

- Men det skal mye nybrottsarbeid til for å flytte fokus. Derfor må vi framsnakke hvor viktig privat kapital er, sier hun.

Den nye filmpolitikken

Neste år kommer en ny stortingsmelding om film, der den blåblå regjeringen tegner en ny kurs i filmpolitikken.

I år endte filmbransjen med et kutt i norsk filmfond på 36 millioner kroner. Dette fordi regjeringen vil satse mer på kvalitet.

Kulturdepartementet har satt i gang utredning av insentivordning for filmproduksjon, for å lokke flere filmproduksjoner til Norge. Denne skal være klar i april.

De har også satt i gang en utredning av økonomien i bransjen. Denne skal være klar i august.

Som ledd i sin frihetsreform ønsker regjeringen å legge færre føringer, blant annet om kjønnsbalanse, når de tildeler penger.

De ønsker også mer private penger inn i filmbransjen.

Kilde: Regjeringen.no

Mer fra Dagsavisen