Politikk

Listhaugs hemmelige 
oppdrag for First House

PR OG LOBBY: Krisekommunikasjon, lobbyvirksomhet og medietrening. Sylvi Listhaugs kunder mener byråenes tjenester virker, og vil ikke nøle med å kjøpe inn slike tjenester igjen.

Pr og politikk: Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) ville først ikke vise kundelisten sin. FOTO: HILDE UNOSEN

- Vi har vært fornøyde med de rådene vi har fått, sier kommunikasjonsdirektør i NSB Mai-Bente Paulsen.

Siden 2012 har NSB hatt en avtale med First House, som så lang har kostet 1,3 millioner kroner. NSB kjøper råd om kommunikasjon, medietrening, krisehåndtering og strategisk rådgivning. Kommu­­­nikasjons-
direktøren mener offentlige virksomheter på linje med private må vurdere hvilke tjenester de skal kjøpe inn.

- Rådene har gått på hvordan vi bedre kan synliggjøre våre innspill, blant annet til nasjonal transportplan i fjor. Jeg tenker at det ofte kan være lurt å sparre med noen utenfor egen virksomhet og få et nytt blikk på problemstillinger man har jobbet lenge med, sier Paulsen.

Les også: - Misbruk av skattepenger

PR og politikk

Før Sylvi Listhaug (Frp) ble landbruksminister jobbet hun i PR- og lobbyfirmaet First House.

På kundelisten hadde hun blant annet offentlige virksomheter. Men hvilke oppdrag hyret de offentlige First House og Sylvi Listhaug til? Dagsavisen har snakket med kundene.

Sykehuslobby

Ski kommune brukte 230.000 kroner på å få hjelp fra First House med en ny kommunikasjonsstrategi. Rådmann Audun Fiskvik opplyser at selskapet fikk avtale med kommunen etter å ha vunnet en anbudsrunde om å gi administrasjonen opplæring.

Drammen kommune betalte First House 460.000 kroner i 2013 for jobben tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Listhaug gjorde for få et nytt sykehus til byen. Listhaug skrev blant annet deler av rådmannens innstilling i saken.

Underskuddsrammede Akershus universitetssykehus (Ahus) brukte 1,9 millioner kroner på å kjøpe medietrening og krisekommunikasjon fra First House i 2013. Avtalen er nå sagt opp på grunn av innsparinger, forteller kommunikasjonsdirektør Bjarte Reve.

Våler og Åsnes kommune kjøpte råd om lobbyvirksomhet mot Miljøverndepartementet for om lag 80.000 kroner i forbindelse med utbygging av et hyttefelt. Listhaug hadde kundeansvaret.

E18 i Tunnel

Asker kommune har brukte First House sommeren 2012 for å drive lobbyvirksomhet opp mot nasjonal transportplan. Kommunen ville ha E18 i tunnel. Dette kostet kommunen 300.000 kroner i løpet av fire-fem måneder.

- Det er helt logisk og naturlig at en benytter seg av dette for å oppnå det beste for våre innbyggere, sier rådmann Lars Bjerke i Asker kommune.

Kragerø kommune kjøpte tjenester av First House i 2012 for 200.000 kroner. De fikk kommunen hjelp til utviklingen av lokalsykehuset i kommunen. Bjarne Håkon Hanssen holdt et foredrag om samhandlingsformen. Så laget de en prosjektrapport.

havard.therkelsen@dagsavisen.no