Politikk

- Vi må endre livsstilen

VALG: Tidligere presidentkandidat i Frankrike og politiker Eva Joly går hardt ut mot måten vi forvalter miljøet og klimaet.

I går var hun og Finlands utviklingsminister Heidi Hautala gjester på et arrangement i regi av Miljøpartiet de grønne (MDG) Og begge var klar på at om vi skal overlate en grønn klode til våre etterkommere, så haster det med å gjøre noe.

- Vi må endre vår levemåte, slår Eva Joly fast i et intervju med Dagsavisen.

Begrensede ressurser

- Du har selv bred politisk erfaring, blant annet som fransk presidentkandidat for partiet Europe Écologie Les Verts. Hvorfor er det viktig å ha et rent grønt parti i politikken?

- Det er bare for de grønne det er snakk om et paradigmeskifte. Det ser vi flere steder i Europa. Se på Tysklands Angela Merkel. Da hun la ned atomkraftverkene, så gikk hun ikke over til fornybar energi. Hun gikk over til kullkraft. Hadde de grønne fått mer innflytelse, ville det blitt fornybar energi. Det har noe med at de gamle partiene tror at framtida handler om økt produksjon. Vi må ta inn over oss at verdens produkter er begrenset. VI må endre livsstilen vår, og det haster. Tiden vi har til rådighet der vi kan tilpasse oss er ganske kort. Altfor mange politikere har ingen andre visjoner enn for egen framgang.

- Hvordan er miljøbevisstheten i Norge kontra andre land?

- Den er stor i Norge og den er stigende. Men den sittende regjeringen i Norge har ikke skjønt den grønne problematikken. Da ville de gjort noe annet med oljefondet.

- De grønne har hatt en enorm vekst i den norske valgkampen. Hva tyder dette på?

- På at opinionen begynner å skjønne at det er viktig, på tross av at det ikke finnes en lov som sikrer like mye tid i media for De grønne som for for eksempel Arbeiderpartiet.

- Hvorfor når ikke miljøet fram i valgkampen?

- Fordi vi har vanskeligheter med å tenke lenger enn til i morgen eller i overmorgen.

- Det er få partier som har miljø og klima høyt oppe på dagsordenen. Hvorfor er det blitt slik?

- Det kommer av at politikere som sitter med makten er vokst opp på 1970-tallet, og er født opp med ideen om at verden vil bli bedre i morgen enn i går, og at teknologiske løsninger vil løse alt. Denne modellen tåler ikke vitenskapens lys. Den dagen vil komme da bilene ikke vil rulle på veiene, og om vi ikke gjør noe vil det ha veldig store økonomiske konsekvenser. Hva er en leilighet i London verdt når man ikke lenger kan puste? Hva er et hus ved sjøen om det stadig er rammet av flom og oversvømmelser? Ingen ting. Det har noe med å bevare det man har bygd opp.

Grønne finner

Den finske utviklingsministeren Heidi Hautala representer De Grønne i Finland, et parti i dag som har 10 representanter i parlamentet. Hun er helt på linje med Eva Joly.

- De grønne trenges for å styrke den norske miljøpolitikken. Og det haster å gjøre endringer. Vi har ikke tid til å vente, sier Heidi Hautala til Dagsavisen.

- Tar vi ikke grep nå, vil de få store klimakonsekvenser. Derfor trenger Norge et parti som MDG, som ser klimautfordringene på lang sikt, sier hun.

- Norge har i mange år vært ledende i klimaspørsmål, men kan bli bedre, avslutter Heidi Hautala.

tom.vestreng@dagsavisen

Mer fra: Politikk