Større enn partiene

Maren Esmark kan notere en historisk vekst for Naturvernforbundet.

Hvem: Maren Esmark (45)

Hva: Generalsekretær i Naturvernforbundet.

Hvorfor: Naturvernforbundet har nå flere medlemmer enn hva hvert eneste parti, med unntak av Ap, hadde ved årsskiftet.

Dere har akkurat passert 30.000 medlemmer. Hva slags vekst innebærer dette?

– Historisk og helt enestående vekst! 5.000 nye siden nyttår.

Hvorfor vokser dere? Er dette et resultat av en knallhard vervekampanje eller helt andre ting?

– En kombinasjon av økt klima- og miljøengasjement og en strategisk satsing på rekruttering av nye medlemmer via Facebook. I tillegg ser vi at frivillige og tillitsvalgte også bidrar til mer lokal verving på lokale miljøsaker.

Hvem er det som melder seg inn? Kvinner? Menn? Unge? Gamle? Byfolk? Bygdefolk?

– Det er et stort mangfold blant de nye medlemmene. Alle fylker har sterk medlemsvekst. I Finnmark har vi økt med 25 prosent! Naturvernforbundet er en organisasjon som er sterkt forankret lokalt, og vi rekrutterer fra både bygd og by. Det er nok noen flere kvinner, og en høy andel mellom 30 og 50 år.

Hva slags ambisjoner har dere når det gjelder videre vekst?

– For oss er det nå viktig å ta imot de nye medlemmene på en god måte, at de opplever at medlemskapet hos oss gir mening. Landsmøtet vårt våren 2020 vil gi føringer for om vi satser videre like ekspansivt som vi gjør i denne perioden.

Hvorfor er det viktig for dere å ha mange medlemmer?

– Jo flere medlemmer vi har, desto større tyngde og påvirkningskraft har vi som organisasjon. Vi har nå langt flere medlemmer enn de fleste politiske partier i Norge. Naturvernforbundet er en viktig samfunnsaktør i kommuner, fylker og nasjonalt, og som en del av vårt internasjonale nettverk i Friends of the Earth.

Hva slags saker vil eksisterende og nye medlemmer oppleve at dere vil kjempe hardt for i årene framover?

– Bevaring av norsk natur, redde Førde- og Repparfjorden, mer skogvern, mindre asfalt, mindre motorvei, mindre flytrafikk, mer kollektivtrafikk og bedre vilkår for gående og syklende, stanse naturødeleggende vann- og vindkraftutbygging, økt satsing på energieffektivisering, forbud mot forsøplende plastprodukter og en overgang til en økonomi der produkter produseres for å vare lenge, repareres, gjenbrukes og til slutt gjenvinnes. Og kanskje viktigst av alt, så kjemper vi for å stanse videre oljeleting i norske farvann, og på sikt for en utfasing av hele olje- og gassvirksomheten.

Selv om dere har medvind opplever naturen, miljøet, klimaet og mange arter kraftig motvind. Hvordan oppleves det?

– Vi har ti år på å halvere jordas klimautslipp. FNs naturpanels rapport som sier at én million arter står i fare for å utryddes, har vært med på å sette dagsorden. Vår generasjon er i ferd med å ødelegge både natur og klima for framtidens generasjoner. Det skremmer jo vettet av oss. Men da er det motiverende å se engasjementet hos ungdommen. Og den enorme medlemsveksten.

Er det også mange som melder seg ut fra Naturvernforbundet?

– Ja, noen er det. I vinter var det flere som meldte seg ut fordi vi gikk tydelig ut og forsvarte ulv i norsk natur. Og nå mister vi medlemmer som mener vi ikke bør kjempe mot vindkraft. Og vi mister medlemmer som mener vi ikke kjemper nok mot vindkraft. Men det er OK. Det vil alltid være noen som har så sterke følelser for enkeltsaker at de ikke ønsker å være medlem.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tegneserien Pondus!

Hva gjør deg lykkelig?

– Vanlige hverdager med mann, barn, bikkje og elsykkel.

Hvem var din barndomshelt?

– David Attenborough.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg skravler for mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper smågodt på hverdager.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Ethvert tiltak som øker klimautslipp eller ødelegger natur, og mot diskriminering og rasisme.

Er det noe du angrer på?

– At jeg stemte nei til EU i 1994.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Angela Merkel.