Renhold trenger en oppvask

Skattedirektør Hans Christian Holte gleder seg over at vi kjøper stadig mindre svart arbeidskraft. Men noen bransjer blir verre.

 

Hvem: Hans Christian Holte (53)

Hva: Skattedirektør.

Hvorfor: En undersøkelse gjort av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten, viser en nedgang i kjøp av svart arbeidskraft.

Dere har fått utført en undersøkelse om svart arbeid. Hva fant dere ut?

– Undersøkelsen viser først og fremst en positiv utvikling. Det har aldri vært så få som oppgir at de handler svart. I denne undersøkelsen er det 10 prosent som har oppgitt at de handler svart. I 2016 var det 14 prosent, og i 2011 var det 20 prosent, så på sju år har vi altså hatt en halvering.

Hva tenker du selv om resultatene?

– Det er veldig positivt at det går i riktig retning i det store bildet. Det har rett og slett å gjøre med folks holdninger til svart arbeid. Likevel viser også undersøkelsen at det er flere bransjer der utfordringene er større og der vi faktisk ser en negativ utvikling. Undersøkelsen forteller at vi må konsentrere oss om de bransjene som ser ut til å være spesielt utsatt og se på hvilke tiltak vi skal sette inn.

Hvilke bransjer eller oppdrag er det som er mest utbredt med svart arbeid?

– Det er spesielt tre typer oppdrag som skiller seg ut negativt i undersøkelsen, der alle typisk skjer i hjemmet. Den første er renholdsbransjen, der 29 prosent oppgir at de kjøper svart vaskehjelp. Barnepass og annen hjelp i hjemmet har også et høyt tall: 24 prosent. Vedlikehold av hus, som bruk av snekkere og malere, ligger på rundt 13–16. Vi ser også at på disse områdene så går tallene oppover- i en negativ retning altså. Renhold i hjemmet har hatt en seksprosentsøkning siden 2016.

Hvorfor er spesielt disse bransjene utsatt tenker du?

– Noe av det jeg tror er en del av årsaken, som også undersøkelsen kan tyde på, er at det er vanskelig for deg og meg som forbruker å vite sikkert om man handler svart eller hvitt. Jeg tror nøkkelen her handler om å få bedre informasjon til forbrukerne så man enklere kan skille de seriøse fra de useriøse delene av disse bransjene.

Ellers samarbeider vi med bransjeorganisasjoner for å finne gode tiltak som vi håper kan få en effekt.

Nå som jeg har skattedirektøren på tråden: Hvorfor betaler vi skatt?

– Det kan jeg snakke lenge om. En amerikansk høyesterettsdommer, Oliver Wendell Holmes Jr., sa i i 1904 at «taxes are the price we pay for civilization». Det sitatet tar opp en del av grunnpoengene i skattesystemet. Skatt er en del av samfunnskontrakten som dreier seg om at vi bidrar til fellesskapet og får en velferdsstat.

Hvorfor er det så viktig å betale skatt?

– Det er rett og slett for å finansiere velferdsordningene våre. Jeg verdsetter moralen knyttet til skattesystemet svært høyt. I Norge har vi god demokratisk kontroll og i det store og hele har vi tillit til offentlig virksomhet og hvordan pengene benyttes. Jeg må si at mitt liv som skattedirektør i Norge er nok enklere enn i andre land, fordi den skattemoralen og forståelsen vi har her i landet er god.

Hva tenker du om folk som synes det er dumt å betale skatt?

– Jeg tror det er få som ikke nyter godt at vi har et skattesystem og at vi har ulike velferdsordninger. De som ikke har den forståelsen har ikke tenkt grundig gjennom hva disse pengene faktisk går til og hvordan verden hadde vært uten en slik ordning.

Synes du de rike betaler for lite skatt?

– Når det gjelder fordelingsspørsmål så er jeg helt komfortabel med at det er de styrende myndighetene som vurderer det. Jeg er opptatt av at vi får skattesystemet til å funke etter sin hensikt, men fordelingsspørsmål overlater jeg til politikerne.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mye som gjør meg lykkelig, både stort og smått. Nå kommer jeg rett fra fisketur i Nordland med gode kamerater. Å være på den turen – oppleve natur og gode venner- er en av mange ting som gjør meg lykkelig. Det var en fin oppladning til en intens høst.

Er det noe du angrer på?

– For øyeblikket er jeg i en god periode uten for mye tvil og anger. Sånn har det ikke alltid vært, men akkurat nå er det ikke noe spesielt jeg angrer på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å stå fast med de 29 prosentene som oppgir at de synes det er ålreit å bruke svart arbeid til renhold hjemme. Vi kunne snakke åpent og ærlig om hva svart arbeid med for rettighetene til arbeiderne, de som kjøper tjenester og ikke minst for konkurransen i næringen og økonomien generelt.