Ordfører Borgens 1. mai-tale: Dette vil hun snakke om

Ordfører Marianne Borgen (SV) har gått i tog på arbeidernes dag i 50 år. Onsdag holder hun appell på Youngstorget i Oslo.

Hvem: Marianne Borgen (SV)

Hva: Ordfører i Oslo

Hvorfor: Skal holde appell på Youngstorget 1. mai. 

Hva blir ditt viktigste budskap i 1. mai-talen i år?

– Jeg vil sette søkelyset på at forskjellene øker, både i vår by, i Norge og internasjonalt. Det vil også være helt naturlig å snakke om at utryggheten i arbeidslivet øker og arbeidslivskriminalitet. Og så vil jeg snakke om barna, en by som er bra å vokse opp i for barn, er en by som er bra for alle.

Hvordan blir dagen for deg?

– Jeg har program fra tidlig om morgenen. Jeg skal først preike for et lokallag i Oslo, så skal jeg holde appell på Youngstorget og gå i tog. På ettermiddagen skal jeg på et partiarrangement.

Du kunne ikke tenkt deg å ha en fridag uten forpliktelser?

– Nei, 1. mai er en dag jeg gleder meg veldig til. Jeg har gått i tog i 50 år. Det er en viktig dag for å synliggjøre hva som det fortsatt er viktig å kjempe for, som et mer rettferdig samfunn og sterke fellesskap. Det er også en dag der vi får muligheten til å vise vårt internasjonale solidaritetsengasjement.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan du alle versene i Internasjonalen utenat?

– Hehe. Nei, jeg kan nok ikke alle.

Hvordan begynner det tredje?

– Skrekk og gru – det greier jeg ikke å svare på. Vi pleier å synge det første og det siste verset.

Jeg kan hjelpe deg, det begynner slik: «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.»

– Ok, det er det. Den er jo laget for lenge siden.

Tror du ikke at skatter og avgifter fortsatt er en viktig arbeidersak?

– Skatter og avgifter vil alltid være en viktig sak i ethvert samfunn. Man må ha en rettferdig fordeling av skattetrykket og avgiftene. Alle avgifter må brukes fornuftig på et fellesskap.

Oslo Frp vil bruke dagen til å markere sin motstand mot bompenger. Hva synes du om det?

– Jeg har merket meg at de gjør det. Det må de bare gjøre. Dem om det. Vi bruker bompengene til å styrke kollektivtrafikken. Det er utrolig viktig for at folk skal slippe å være avhengig av bilen.

Fjern gjengs husleie er en av parolene i år. Du har sagt at dere skal rydde opp i boligpolitikken. Når vil folk som sliter med høy husleie merke at dere har tatt grep som monner?

– Vi har tatt et lite grep for en mindre gruppe, men vi venter på en byrådssak når det gjelder gjengs leie. Boligprisene har altfor lenge vært styrt av markedet. Mange, ikke minst i Oslo, sliter med å få tak i en bolig som de greier å betale. Det må tenkes nytt, og det er kjempeviktig at vi får mer politisk styring av boligpolitikken. Politikerne må snakke mer om hva slags virkemidler som bør tas i bruk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Siden det er 1. mai, vil jeg si «60 damer du skulle ha møtt» av Marta Breen. Det er bok om likestilling og kvinnekamp.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg reiser rundt på skolene i Oslo og snakker med unger som har fått gratis aktivitetstilbud og får være med på leken og læringen som følge av det, blir jeg skikkelig lykkelig, glad og stolt.

Hvem var din barndomshelt?

– Eglantyne Jebb. Hun lagde den første erklæringen for barns rettigheter, som var forløperen til barnekonvensjonen. Hun startet Redd Barna og var tydelig på at fiendens barn også er barn. I diskusjonen om IS-barna er det viktig å huske at barn først og fremst er barn.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan kanskje ta litt mye plass – og så er jeg lite flink til å si nei.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg for mye sjokolade.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er sterkt opptatt av barn som blir sittende i flyktningleirer i årevis. I Europa har man aldri fått på plass et samarbeid for hvordan landene skal ta ansvar for barna og ungdommene. Jeg skulle ønske at det var et sterkere engasjement for denne saken, og jeg er også opptatt av at barn som har hatt foreldre i IS skal få komme hjem.

Er det noe du angrer på?

– Jeg prøver ikke å bruke så mye tid og ressurser på å angre, men jeg prøver å lære av mine feil.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det må bli Erna Solberg. Da skulle jeg benyttet anledningen til å prate om hvordan økte forskjeller rammer barn hardt og brutalt.