Kan bygge bro med roboter: – Både fordeler og ulemper

Nå er det mulighet for at brobyggingen i Norges dyreste veiprosjekt kan skje med roboter.

Hvem: Kjell Håvard Belsvik (54)         

Hva: Prosjektleder for bro over Bjørnafjorden hos Statens Vegvesen

Hvorfor: Nå kan det bli aktuelt å bruke roboter for å bygge deler det dyreste veiprosjektet i Norge noensinne - den fem kilomenter lange broen som skal erstatte fergen over Bjørnafjorden, melder NRK.

Du sier til NRK at det kan bli aktuelt å bruke roboter for å bygge broen over Bjørnafjorden. Hvorfor kan dette være en løsning?

– Det er en moderne teknologi som det går an å dra over fra bil- og skipsindustrien, og inn i bygging av store konstruksjoner som denne broen her. Det kan gå fordi det er veldig like enheter som skal bygges, bestående av mange like deler. Også er det mulig å nøytralisere kostnadsforskjellen mellom norsk og internasjonal industri.

Hva betyr det?

– Timeprisen per person i industrien er vesentlig høyere i Norge enn per person i internasjonal sammenheng. Det vil ikke være så utslagsgivende med roboter.

Så det er billigere med roboter?

– Ja.

Tidligere har dere anslått at vedlikehold av broen kan havne på under 170 millioner kroner årlig.

– Ja, nå har vi jobbet en del videre med vedlikehold av broen, i lys av analyser som er gjennomført, ser vi at vi kan redusere kostnaden til vedlikehold, som vi tidligere sa lå på mindre enn 170 millioner i året. Nå ser vi at hvis vi bruker en annen vedlikeholdsfilosofi, kan det kommer under 90 millioner.

Det er ganske drastiske kutt.

– Ja, men indikasjonen på 170 millioner var basert på en tommelfingerregel vi har på alle broer i Norge. Men når vi skreddersyr egenskaper og vedlikehold til broen, ligger vi under 90.

I året?

– I året, ja. Det er forutsatt at vi bruker en egen stab med folk som passer på broen kontinuerlig med kunnskapsbasert vedlikehold.

Hva er fordelen ved å ta i bruk roboter?

– Roboter har både fordeler og ulemper. Fordelen er at det kan designe for en robotisert produksjon og få god kvalitet gjennom å repetere arbeidsprosesser likt.

Så det kan være mindre sjanse for produksjonsfeil?

– Ja, det vil kunne ha rett første gang i større grad enn før.

Hva med ulemper?

– Hvis du gjør en feil, kan den komme mange ganger. Kvalitetsmessig er det avhengig av hvem som bygger. Det er ulike kulturer i ulike bedrifter og land. I norsk sammenheng har man tradisjon for å ha stor myndighet i eget arbeid. Den som utfører arbeidet kan i stor grad ta beslutninger på egen hånd, og har kunnskap til det.

Kan eventuell bruk av roboter til å bygge broen ta arbeidsplasser fra vanlige folk? 

– Vil heller si det slik at roboter styrker norsk industri i internasjonal konkurranse om slike oppdrag som bru over Bjørnafjorden. 

Skjønner. Brobygging kan også sies å være viktig i julen, på et mer eksistensielt nivå. Hva handler julen om for deg?

– Hehe. Det blir et litt personlig spørsmål. Vet ikke om jeg skal trekke det inn her.

Den er grei. Hva er ditt beste juleminne?

– Det tror jeg at jeg må ha for meg selv.

Hva er dine planer for julefeiringen?

– Skal feire med familien. Og nyte friluftsliv.

Hva gjør du for å skeie ut?

– Det trenger jeg ikke gjøre. Og det er veldig moderat i forhold til hva andre vil si er å skeie ut.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når andre er glad, blir jeg glad.

Hvem er din barndomshelt?

– Det får vel bli Zorro.

Hva er din favorittbok?

– Jorden rundt på åtti dager.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Egentlig ville jeg helst sluppet å stå fast i heisen. Da vil jeg heller reise på en øde øy med noen.

Hvem ville du dratt med da?

– Kari, kona mi. Kan du hilse god jul til alle i Norge fra meg? Med ønske om styrka samferdsel i Norge og mellom Stavanger og Bergen.

Det skal bli. God jul!

Les også:  Jeg får nesten frysninger når jeg tenker på det