Frode Forfang rykket opp til å bli ny UDI-direktør.

I heisen med kolleger

Han setter pris på gode forslag fra medarbeiderne.Og de må gjerne komme med dem nettopp i heisen.

Frode Forfang (53) Ny UDI-direktør

Ble utnevnt i statsråd fredag

Du rykker opp. Hvordan blir det?

- Jeg vet i hvert fall hva jeg går til og kjenner godt til de utfordringene som venter. Det blir større ansvar, men jeg føler meg både forberedt og klar for oppgaven.

Hva skal du gjøre for å få ned 
saksbehandlingstida?

- Vi har allerede gjort en del og sett gode resultater av det. Men det er fortsatt et stykke igjen til vi kan være fornøyde. Problemet er ikke først og fremst den aktive tida som blir brukt på hver sak, men snarere at sakene flyttes fra ledd til ledd og i mellomtida blir liggende passivt i kø før de åpnes. Derfor er det mye som kan gjøres gjennom organisering, arbeidsprosesser og teknologi. Men det finnes ingen lettvinte løsninger. Det er systematiske forbedringer over tid som monner.

Hva er UDIs største utfordringer?

- Saksbehandlingstidene må ytterligere ned. Dessuten må vi kommunisere bedre og tydeligere med våre brukere slik at de forstår regelverket, søknadsprosessen og hva våre beslutninger innebærer. I tillegg skal UDI fortsatt være et tydelig fagorgan som synliggjør hvordan regelverket virker og gir innspill til endringer når vi mener det er nødvendig.

Hvordan synes du regelverket for asylbarna er blitt tolket de siste årene?

- I disse sakene er det ulike hensyn som står mot hverandre: Hensynet til innvandringsregulering og respekt for vedtak på den ene siden, og hensynet til barns tilknytning på den andre. Disse hensynene kan aldri forenes fullt ut, men jeg mener det er et politisk ansvar å klarlegge hvor tungt de ulike hensynene skal veie.

Hva skal du gjøre for å følge opp 
de nye instruksene?

- Siden UDI er førsteinstans, er det ingen barn som rekker å få sterk tilknytning til Norge mens vi behandler sakene. Derfor er det i all hovedsak Utlendingsnemnda som får disse spørsmålene til behandling.

Hvilken bok har betydd mest 
for deg?

- Det er blitt mange bøker gjennom årene, og det er umulig å trekke fram en enkelt. Men siden jeg jobber på innvandringsfeltet, har jeg lyst til å nevne boka «Tätt intill dagarna» av den svensk-kurdiske forfatteren og journalisten Mustafa Can. Den får fram kontrasten mellom det svenske og det kurdiske samfunnet. Forfatteren beskriver hvordan han prøvde å bli svensk samtidig som han vokste opp i en familie som ikke passet helt inn. Anbefales.

Hva gjør deg lykkelig?

- Å se at barna mine har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

- Det sto vel mellom datidas idrettshelter og astronautene som landet på månen.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Det er vel en stund siden, det.

Jeg er ganske kjedelig sånn.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog for?

- Jeg demonstrerer gjerne mot all form for diskriminering og intoleranse.

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?

- Det er vel her jeg bør svare Nelson Mandela eller noe slikt. Men for å holde meg nærmere virkeligheten, har jeg ingenting i mot å bli stående fast med en UDI-medarbeider som entusiastisk kommer med et godt forslag til noe vi kan gjøre bedre. Det hender faktisk fra tid til annen, også i heisen, selv om vi heldigvis ikke har stått fast.


hannah.gitmark@dagsavisen.no