Hun har plan (og bygg)

Siri Gauthin Kielland kommer fra jobb i Lillestrøm til sjefsstilling i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hun lover at hun ikke er Lillestrøm-supporter.

Hvem: Siri Gauthin Kielland (56)

Hva/hvorfor: Tar over som direktør for Plan- og bygningsetaten i september.

Heisann! Hva skal du gjøre med Plan- og bygningsetaten?

– Jobben min er å være leder. Det går både på å lede etatens medarbeidere, men også å stake ut en kurs. Det er jo et sammensatt stykke arbeid.

Det har vært mye intern krangel der. Hvordan blir det å ta over

– Min jobb blir å se framover og finne fram til de gode tiltakene for at alle skal trives på jobb. Det er jo da vi yter best.

Du kommer fra jobb i Lillestrøm?

– Ja, jeg er prosjektansatt i Lillestrøm kommune nå, på permisjon fra jobben som rådmann i Sørum.

Få tenker vel: Hvordan skal Oslo bli bedre? Jo, se til Lillestrøm!

– Haha, altså. Jeg har jo jobbet i Plan- og bygningsetaten før, og deretter beveget jeg meg ut mot Romerrike. Jeg ser jo at alt henger sammen med alt. Lillestrøm merker godt naboskapet til Oslo. Det som skjer i Oslo påvirker området rundt.

Du prøver å gi Oslo skylda for alt som skjer på Lillestrøm?

– Nei, Oslo har en positiv påvirkning på det som skjer på Romerike. Jeg tror ikke vi skal snakke om skyld her.

Fotball, da. Hvor ligger ditt hjerte?

– Jeg har ikke noen sterke preferanser for norsk fotball, altså.

Ok, så vi får ikke en Lillestrømsupporter som byplansjef for Oslo?

– Nei, nei. Jeg kan roe de som er bekymret for det.

På vegne av Oslo, det er godt å høre. Så. Hva bør skje med Oslo framover?

– Husk at Oslo er veldig sammensatt. Det er både groruddalstematikk, utvikling av nye områder sørover. Det er storstua for hele Norge. Jeg er opptatt av det gode bylivet. Oslo skal være et godt sted både å bo og være bruker av byen. Det er det mange som er. Også på Romerike har jo folk et forhold til Oslo som en by man bruker.

Dere i plan og bygg skal være en slags ridder med skinnende rustning, som beskytter byen fra rike utbyggere som vil ta all sola og lekeplassen vår?

– Nei, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det. Det er nå en gang slik at private utbyggere står for mye av utviklingen av byen. Utbyggerne har en økonomisk del i sitt bilde. Plan og bygningsmyndighetene må sette ting i en større sammenheng. Så er det jo til sjuende og sist politikerne som trekker de store linjene.

På Vålerenga er det et gammelt trehus som ble revet ulovlig, og det utløste en bot på 50.000 kroner. Har Plan og bygg nok makt, egentlig?

– Jeg har vært borte i en tilsvarende sak på Jessheim, faktisk. Bjørn Dæhlie var veldig glad i å svinge motorsaga i en verneverdig hage. Han fikk også 50.000 i gebyr. Men det er klart, summen blir jo symbolsk.

Virker den symbolikken, da?

– Det kan man jo diskutere.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg kan jo ikke si Plan- og bygningsloven. Kan jo ikke det. Men første gang jeg begynte i etaten, så lå jeg faktisk og leste den på senga før intervjuet.

Er det noe du angrer på?

– Ja, jeg har skuffene fulle!

Oj, lovende! Fortell om en!

– Du, jeg ga tillatelse til den midlertidige innlandsterminalen på Gardermoen. Det var dumt, for den blir jo ikke midlertidig! Du veit, den B-terminalen, som man må gå i en lang gang for å komme til.

Haha, ja den er fæl. Hvis du fikk velge, så blei det bulldoser?

– Vi har en flott hovedflyplass, som er så gjennomarbeidet. Og så ... Nei.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det ville kanskje vært nyttig med byråd Hanna Marcussen.

Så gøy!

– Hun har forventninger til hva jeg skal levere, og det kunne vært bra å få snakket litt om.

Forresten, jeg glemte noe: Er du i slekt?

– I slekt?

Ja, med Alexander Kielland?

– Ja, da, det er jeg. Jeg tror muligens Alexanders bestefar, at det er der vi treffer. Det blir mange tipp-er. Dessuten er jeg i slekt med Gustava.

Gustava? Kielland?

– Ja, det er hun som skrev O jul med din glede. Vi klapper i hendene og synger og ler!