FOTO: CF WESENBERG/KOLONIHAVEN

Fraråder boligspekulasjon

Carl O. Geving (49) er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Boligprisene steg med 6,6 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år.

Hvorfor er det fortsatt vekst i boligprisene stort sett over hele landet?

– På grunn av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Etterspørselen er preget av lav rente, misforhold mellom byggetakt og befolkningsvekst, god kjøpekraft i store deler av befolkningen og at mange anser sekundærboliger som et gunstig investeringsobjekt.

Hvorfor er prisveksten størst i Oslo og Bergen?

– Her har befolkningsveksten vært sterkest på grunn av høy arbeidsinnvandring de siste ti årene. Det er bygget for lite til å dekke behovet, og det er en kamp om få objekter mellom primærmarked og sekundærmarked.

De eneste regionene med prisnedgang er Agder og Rogaland. Er det nedgangstidene i oljesektoren som er hele forklaringen?

– Rogaland har hatt en sterk prisvekst i mange år. Når markedet bremser, henger det naturlig sammen med oljesektoren og økt arbeidsledighet. Vi aner en viss smitteeffekt østover, men utviklingen i Agder-fylkene må også ses i sammenheng med at tilbudssiden er bedre der. Det er for eksempel de senere år bygget nok boliger i Kristiansands-området, derfor har prispresset her vært mer moderat over tid.

Med økende ledighet, kan vi snart se en nedgang i prisene også andre steder i landet?

– Foreløpig er styringsrenten så lav og kjøpekraften så god at det overskygger nasjonale effekter av økt ledighet. Men dersom arbeidsledigheten fortsetter å øke i den takten vi har sett i 2015, må vi ta høyde for at det kan påvirke etterspørselen og dermed boligprisene.

Hva bør potensielle boligkjøpere gjøre? Vente eller kjøpe raskest mulig?

– Man bør kjøpe bolig når man trenger det, og innenfor en økonomisk ramme man kan forsvare over tid. Og man bør kjøpe for boformål, ikke for spekulasjonsformål.

Bør politikerne i større grad gjennomføre tiltak som kan påvirke prisutviklingen på boliger?

– Det er viktig at politikerne setter fart i planene om å bygge raskere og rimeligere. I tillegg bør politikerne revurdere skattestrukturen med sikte på å favorisere kjøp av bolig for boformål foran spekulasjonsformål.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Markens grøde» av Knut Hamsun og «Jonas» av Jens Bjørneboe gjorde inntrykk i ungdommen.

Hvem var din barndomshelt?

– Kevin Keegan (Liverpool) og Osvaldo Ardiles (Argentina).

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper en vin som koster mer enn nytten, men likevel gir verdi for pengene.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Unngår demo, men er klar til å argumentere mot dem som vil beskatte folks hjem som om primærboligen var et rent investeringsobjekt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona – uten mobildekning.