Finner farlige veier

NAF-sjef Stig Skjøstad vil ha din hjelp.

Hvem: Stig Skjøstad (50)

Hva: Administrerende direktør i NAF.

Hvorfor: Aktuell med den nye NAF-kampanjen «Med hjertet i halsen».

Hva ønsker dere å oppnå med den nye kampanjen?

– Vi vil ta et krafttak for trafikksikkerheten! Alle kjenner vi til en farlig veistrekning. I NAF vet vi at trygge veier opptar folk i hverdagen, og vi ønsker å vise at det er det mulig å gjøre noe med.

Alle kan melde inn saker, skriver dere på nettsidene deres. Hva er det dere ønsker informasjon om? Hullete veier? For høye fartsgrenser? Råkjøring? Syklister som ignorerer trafikkreglene? Eller helt andre ting?

– Vi ønsker spesielt å høre fra de som kjenner til farlige skoleveier eller andre lokalveier som trenger bedre vedlikehold og opprustning.

Dere varsler også aksjoner på aktuelle steder i tiden framover. Hvordan vil de arte seg?

– Vi har allerede vært i aksjon på to steder på Hamar. Der aksjonerte NAF sammen med FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg, journ. anmrk.) for å få gjennomslag for nødvendig trafikksikring på skoleveiene. Hvilken form aksjonene framover skal få, avhenger av sakene folk melder inn og hva folkene som bor der selv mener er riktig å gjøre.

Hva håper dere at disse aksjonene skal føre til?

– Mer trafikksikre veier for store og små.

Er denne kampanjen et forsøk på å få valgkampen før kommunevalget til å dreie seg om trafikksikkerhet?

– Det er et ønske om å få utrettet noe på de sakene vi vet er viktige for folk i hverdagen. Under ett døgn etter at kampanjen var lansert hadde NAF-medlemmene meldt inn over 500 saker til oss.

Ifølge en fersk undersøkelse fra dere er dårlig vedlikehold og møter mellom bilist og syklist det som bekymrer nordmenn mest når vi ferdes i trafikken. Hvordan vil dere dempe denne bekymringen? Med enda flere milliarder til veisektoren?

– Forfallet på fylkesveiene er enormt, og går på bekostning av trafikksikkerheten. Bruken av veiene endrer seg over tid, og veinettet må holde tritt med hvordan folk reiser. Mange steder øker andelen som sykler, og behovene er ulike i byene og på bygda. Det er åpenbart at det må brukes penger slik at folk kommer seg trygt fram både i Oslo og på Odda.

Handler trafikksikkerhet bare om penger? Er det ikke vel så viktig hvordan hver enkelt trafikant oppfører seg?

– Det handler både om hvordan hver og en av oss oppfører oss i trafikken, og om hvordan veiene er tilrettelagt for sikker ferdsel. Det ene utelukker ikke det andre.

Hva dreier de seg om, de mange sakene som allerede er blitt meldt inn til dere?

– Sakene vi har fått inn speiler hele landet. Mange saker fra folk på Vestlandet dreier seg om ras, andre steder får vi inn tips om veier uten belysning, strekninger med mye vilt og høy fart, skoleveier uten fotgjengeroverganger, kryss der det «alltid» skjer uhell og ulykker. Vi ser at vi får mange tips fra folk som føler at de henvender seg til myndighetene gang på gang, men at det likevel ikke skjer noen bedring. Det er fortsatt mulig å melde inn saker til oss, og vi skal vurdere alle bidrag for å se hvor vi kan gjøre en forskjell.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– NAF Veibok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Folk rundt meg som lykkes.

Hvem var din barndomshelt?

– Alle i fotballkortsamlingen min fra Manchester United.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg synes livet er full av muligheter og bruker ikke mye tid på slike tanker.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg noen ekstra dager på jakt eller i fjellet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Forfallet på norske fylkesveier.

Er det noe du angrer på?

– Har enda ikke vært på Old Trafford! (Hjemmebanen til Manchester United, journ. anmrk.)

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mine fantastiske kollegaer her i NAF.