FOTO: FREDRIK BJERKNES

Er glupsk ivrig

NAVN I NYHETENE: Camilla Stoltenberg (55) løper etter barn for å spørre om de vil leses høyt for.

Er glupsk ivrig

Camilla

Stoltenberg (55)

Direktør for Folkehelse­instituttet

Innledet på en stor 
konferanse om eldre­bølgen i regi av 
Forskningsrådet.

Du var først ute i Dagsavisens serie: «Det grå gullet» - om at eldre holder seg friske lenger. Du skulle innlede dagen etter på en konferanse om eldrebølgen. Eldre holder seg «yngre» både fysisk og mentalt. 
Hvorfor det?

- Menneskets aldring er utsatt. Dette er kunnskap vi har fått ved å studere svenske og danske tvillinger og andre livsløpstudier. Det finnes analyser fra 1994 og framover som bekrefter dette. Det er gode nyheter at vi blir eldre, men at aldringsprosessen ikke varer lenger.

Så vi blir ikke langsommere gamle? Vi blir det på et senere tidspunkt?

- Ja. Det varierer selvsagt mye fra menneske til menneske, men på gruppenivå har det skjedd enorme endringer. Det er mange bakenforliggende forhold som forklarer hvorfor dette har endret seg. Vi har nok mat. Vi har helsetjeneste for alle og rett til utdanning for alle. Det er de samfunnsmessige forholdene som er det vesentlige.

Hvilken bok har 
betydd mest for deg?

- «Brødene Løvehjerte» og «Ronja Røverdatter». Jeg liker å lese høyt. Jeg løper etter barn som kommer i min vei for å spørre om de vil at jeg skal lese høyt for dem. Det er like engasjerende hver gang, selv om jeg leser den samme boken om igjen.

Hva gjør deg lykkelig?

- Det er mye. Forrige uke spiste mannen min og jeg middag med begge barna. Da diskuterte vi moderne dans og offentlig debatt om dans. Jeg har en sønn som er danser i CarteBlanche. Så temaet engasjerte.

Hvem var din barndomshelt?

- Marie Curie. Det er en kvinne som gjorde store vitenskapelige oppdagelser. Jeg leste om Maria Sklodowska Curie i serien «Historien om».

Hva misliker du 
mest ved deg selv?

- Ganske mye. Jeg kan bli helt fortvilet. Jeg har legning for å si «ja». Det liker jeg egentlig. Men det er fryktelig når jeg har sagt ja til for mye og ikke makter å erkjenne det i tide. Så angrer jeg og tenker at dette skal jeg ikke gjøre igjen. Men så skjer det igjen, straks jeg har kommet meg litt ovenpå. Jeg er for glupsk ivrig.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Jeg har behov for atskillige små utskeielser. Jeg liker å være lenge oppe om natten å se på TV-serier. «Treme» handler om New Orleans etter orkanen Katrina. Serien er lagd av de samme som står bak The Wire.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog mot?

- Krig.

Er det noe du angrer på?

- Det er det rikelig å ta av.

Hvem ville du helst 
stått fast 
i heisen med?

- Jeg ville stått fast i heisen med moren min, slik at jeg kunne fortsette å intervjue henne om livet hennes. Det er mange spørsmål jeg ikke fikk stilt. Jeg tok opp timevis med samtaler med henne og gledet meg til fortsettelsen, men så ble hun alvorlig syk og døde etter kort tid.

ester.nordland@dagsavisen.no