Trude 
Myhre. FOTO: ANJA ELMINE BASMA

Alle gode ting er tre i dag

Trude 
Myhre (35) er skogbiolog og rådgiver i WWF-Norge. Og i dag er det verdens skogdag.

Hva er verdens skogdag?

- Det er en internasjonal dag som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2012 og som ble feiret for første gang i fjor. Den skal være en mulighet til å øke folks interesse og kunnskap om skog og bruken av skog som klimatiltak.

Hvor viktig er skogen?

- Den er kjempeviktig både fordi den binder opp mye karbon og fordi de fleste artene i verden lever i skog, også de fleste utrydningstruede artene.

Hvordan går det med skogvernet?

- Norge har vært flink til å bidra til vern av regnskog, men det er nødvendig med et større fokus på vern av skog i Norge. Så langt har vi bare vernet 2,5 prosent av den produktive skogen, mens 10 prosent er et minimum for at vi skal klare å ta vare på truede arter og oppfylle våre internasjonale forpliktelser.

Har ikke regjeringen satt av nok penger til skogvern?

- Det er veldig bra at regjeringen har videreført den økningen på 100 millioner kroner til skogvern som de rødgrønne la opp til, men det holder ikke. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil være pensjonist før vi har klart å verne 10 prosent av skogen, hvis hun bare viderefører opptrappingsplanen. I år er det bevilget 331 millioner kroner til skogvern. Regjeringen har varslet at den vil øke beløpet med 100 millioner kroner i året i denne stortingsperioden. Men det vi trenger, er en norsk skogvernmilliard.

Hvordan stiller du deg til skogbruk?

- Vi i WWF er ikke imot bærekraftig skogbruk. 90 prosent av skogen vil jo stå igjen til slik bruk, selv hvis vi klarer å verne 10 prosent av den.

Hvilken bok har betydd mest 
for deg?

- Det er nok boka til Sigmund Hågvar om norsk urskog og gammelskog­.

Hva gjør deg lykkelig?

- Det er en tur i skauen og selvfølgelig jobben min. Jeg har drømmejobben fordi jeg jobber med skogvern på heltid. En tredje ting er økt skogvernbudsjett.

Hvem var din barndomshelt?

- Det kan ha vært Heidi Sørensen som da var leder av Natur og Ungdom. Nå er hun blitt min sjef i WWF. Hun er teamleder her.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- Jeg jobber for mye, og derfor blir det for lite tid til å gå i skauen.

Hva gjør du når du skeier ut?

- Da danser jeg lindy hop helt til morran.

Lindy ...?

- Lindy hop er en gammel swingform som de danset i Amerika på 1920- og 30-tallet. Balboa er også en slik dans, og de er så morsomme å danse.

Hva er du villig til å gå i 
demonstrasjonstog for?

- En norsk skogvernmilliard.

Er det noe du angrer på?

- At jeg sa ja til å passe barna til søstera mi i helgen, slik at jeg ikke får blitt med Naturvernforbundet på tur til Trillemarka. Jeg jobbet mye med å få den vernet.

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?

- Tine Sundtoft. Da ville jeg ha snakket med henne om et internasjonalt initiativ for vern av den nordlige skogen, på samme måte som vernet av den tropiske skogen. Sundtoft bør gå i bresjen for et slikt internasjonalt samarbeid.

tor.sandberg@dagsavisen.no