Navn i nyhetene

– Det er bare russegruppene som kan inkludere de som står på utsiden

Sammen med Aurora Heli-Hansen og Alma Basler åpnet Tuva Bjerke russegruppa for alle. Inkludering, lavterskel og billig russefeiring er noen av målene.

---

Hvem: Tuva Bjerke (18)

Hva: Inkluderingsminister i russestyret, Halden.

Aktuell: Har som mål at alle skal føle seg inkludert i russetiden.

---

Hei Tuva, i fjor høst startet dere en åpen russegruppe. Hva er det?

– Stemmer. Det er en russegruppe hvor alle som ønsker det kan være med. Vi har navn, logo, klær og slipp slik som de fleste andre grupper. Dette blir finansiert gjennom at alle medlemmene i gruppa betaler en liten sum hver. Dette kan dekkes ved dugnad eller salg som vi ordner, og det kan gjøres unntak i tilfeller hvor det er nødvendig. Konseptet er at alle skal ha mulighet til å være med i en gruppe i russetiden. Uavhengig av sosial status, bekjentskaper og økonomisk situasjon.

Tuva Bjerke, inkluderingsminister i russestyret, Halden.

Dere som startet denne gruppa, stilte også til valg i russestyret i Halden. Hvorfor tror du Aurora Heli-Hansen ble valgt som russepresident, Alma Basler visepresident og du som inkluderingsminister i russestyret?

– Alle som stilte til valg, skrev en valgtale. Vi tre som ble valgt inn hadde alle stort fokus på å skape en mer lavterskel og inkluderende russefeiring. Det at vi ble valgt viser at flertallet av kullet ønsker en endring i måten russetiden blir gjennomført på.

Sett utenfra virker det som feiringen etter 13 år med skolegang er et stort samhold. Hvorfor havner noen på utsiden?

– Mange begynner å planlegge russetiden i slutten av ungdomsskolen og starten av videregående skole. Om du ikke er med i en gruppe i løpet av den første tiden på videregående, er risikoen der for å ikke finne seg noen gruppe å være med på. Det er ofte et begrenset antall plasser på gruppene, spesielt hvis man har buss eller van. Dette skaper mye utenforskap. Det er også et stort økonomisk aspekt. Mange russegrupper satser høyt og legger mye penger i feiringen. Noe et fåtall har råd til.

Russegruppa «Helt Gåen» i Halden er åpen for alle som vil være med.

Forstår. Med en stor russebuss eller van blir det kostnader mange bare kan drømme om. Hvordan kan feiringen utjevnes, slik at alle får bli med?

– I Halden arrangerer vi russekroer på Motz kafé i byen. Her er det gratis inngang og billige priser på mat og drikke. Det må legges til rette for slike arrangementer som er åpne for alle og som ikke krever at man bruker noe penger. Man skal få lov til å bruke mye penger på russefeiringen om man ønsker det, men det må finnes et alternativ for alle som ikke ønsker det. Da mener vi i russestyret at russefeiringen vil bevege seg i en mye mer positiv retning. Dette er noe vi allerede har observert i vårt eget russekull, og i kullene under oss. Nå som det finnet slikt tilbud er det mye mer attraktivt å velge bort stor pengebruk.

… tilnærmet gratis feiring, altså?

– Ja. Det er vanlig at man må betale en kontingent til russestyret for å kunne være med på arrangementer i russetiden. I Halden har vi i år prøvd å dekke denne kontingenten på andre måter, slik at alle russearrangementer er helt gratis. Vi har blant annet opprettet en Spleis, og søkt om penger.

Fungerende ordfører Linn Laupsa skriver at hele Norge bør se til Halden og hva dere gjør for en inkluderende russetid. Støtten har ikke uteblitt?

– Nei, russestyret i Halden har vært utrolig heldige fordi vi har mange samarbeidspartnere som hjelper oss med å senke prisene på russefeiringen. Motz kafé har jeg allerede jevnt, og vi får låne høyttalere og TV fra nabobutikken Power. I tillegg samarbeider vi tett med Halden kommune som blant annet hjelper oss med å søke om penger. Halden videregående skole har også hjulpet oss masse, helt fra starten av prosjektet. Som russ trodde vi det ville være vanskelig å få støtte til prosjektet vårt, men vi har fått en overveldende god respons.

Historier om opptaksritualer til busser er brutale, rå og sexfikserte. Bør russebusser forbys?

– Når det kommer til opptaksritualer og lignende er nok dette i større grad et «storbyproblem». Om russebusser bør forbys er vanskelig å svare på. Vi i russestyret har fokus på at man skal kunne feire russetiden som man vil. Dette gjelder også for bussene i kullet. Målet er å tilrettelegge for morsomme, billige lavterskelarrangementer, så vil dette kunne forsvinne av seg selv. Det som må tas tak i er de store aktørene som tjener godt på å utnytte seg av russen, noe som gjør russefeiringen større og dyrere hvert år.

Din gruppe droppet planene om buss eller van?

– Vi bestemte oss for å bli vandreruss. Vi opplevde at det var mange vi ikke kunne ta med i gruppa, ettersom det var ett begrenset antall plasser. Økonomien satte også en stopper for noen. En viktig tanke er at det bare er gruppene som kan inkludere de som står på utsiden. Derfor valgte vi å åpne gruppa for alle og gjøre den så tilgjengelig som mulig for russen i kullet vårt.

I slutten av februar tok Tuva Bjerke, Alma Basler og Aurora Heli-Hansen turen til Stortinget for å snakke om inkluderende russetid, på vegne av russestyret i Halden.

Det virker som russefeiringen varer i tre år, ikke tre uker. Når bør feiringen starte?

– Dette varierer nok veldig. Men det hadde vært utrolig behagelig om feiringen ikke startet før i tredje klasse. Det største problemet med at feiringen starter lenge før russetiden, er at det blir veldig tydelig på skolen og sosiale medier hvem som har en gruppe og ikke. Vi vet at utenforskap skaper dårlig psykisk helse, så det er viktig at dette blir tatt tak i. Spesielt av skolene, da det er her grupperingene blir mest synlige. Derfor kunne det vært en idé for skolene å forby russeklær fram til siste året på videregående. Dette vil nok kunne skape et tryggere skolemiljø for mange elever.

Jeg har hørt historier om grupper som ikke slipper «innviede» inn ved bordet i skolens kantine. Hva bør skolen gjøre?

– Dette har vi heldigvis ikke problemer med på skolen vår, så det kan jeg ikke si så mye på.

Russestyret i Halden var nylig på Stortinget for å snakke om inkluderende russetid. Hva skal til for at politikere på alle nivåer bidrar til en endring?

– Det er viktig at politikerne engasjerer seg. Det burde innføres nasjonale føringer for hvordan russetiden skal gjennomføres, slik at dette ikke er opp til hver enkelt skole å bestemme. Vi har et stort ønske om at vårt engasjement ikke skal stoppe i Halden, og for å sikre dette trenger vi hjelp av politikere på alle nivåer. Det er også viktig at politikerne samarbeider med russen slik at de får et ordentlig bilde av russefeiringen i dag, og hva som må til for å endre den. Politikerne burde ta tak i de kommersielle aktørene som tjener gode penger på ungdommene som er russ. Det er generelt viktig at voksne engasjerer seg. De har ofte mer kunnskap og erfaring samt mer kredibilitet når det kommer til samarbeid med bedrifter og lignende.

Hvordan jobber dere i russestyret for å fange opp medelever som havner på utsiden av fellesskapet?

– Som nevnt prøver vi å gjøre alle arrangementer så lavterskel som mulig. Det skal være enkelt å delta og komme inn på arrangementer. Man skal ikke trenge noen gruppe, eller penger. Vi jobber for at alle arrangementer skal være gratis og tar alltid hensyn til faktorer som tilgjengelighet, drikkepress og økonomisk press. Ting som kan stoppe mange fra å delta. Vi passer på at stedene vi har arrangementene på er universelt utformet, og vi prøver å gjøre det lett for medelever å ta kontakt med oss. Vi har en gruppe på Teams med alle avgangselevene i kullet vårt. Slik når vi raskt ut til all russ som vi har ansvaret for.

Og så noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har nylig begynt på kickboksing. Endorfinene jeg får etter trening er «unmatched».

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er ikke voksen nok til å ha begynt å skeie ut enda, tror det er noe som kommer med alderen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Sakene som engasjerer meg mest er klima, pride og likestilling.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Jeg er ikke typen til å angre. Kan hende dette også kommer med årene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hehe, hvis jeg først skulle stått fast i en heis kunne gjerne det ha vært sammen med Kong Harald. Han virker som en koselig type. Kanskje jeg kunne fått noe bra sladder fra kongehuset.

Nyeste fra Dagsavisen.no: