Navn i nyhetene

– Man må ta og gi litt i begge ender

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen mener Fosen-situasjonen kunne ha vært unngått med god dialog mellom partene.

---

Hvem: Gunnar Wilhelmsen (66)

Hva: Ordfører i Tromsø

Aktuell med: Har kommet med klar tale i saken om vindmølleparken på Fosen

---

Hei Gunnar! Det var en frisk uttalelse du kom med nylig, om at vindmøllene må rives?

– Ja, det var nok en spissing av hva jeg egentlig sa. Noe jeg både liker og misliker! Situasjonen med Fosen er veldig synd, det er rett og slett dårlig håndverk at den ble sendt til rettsapparatet i utgangspunktet. Hvis vi skal utvikle landet, må vi ha sameksistens uansett om det er havvind eller vindmøller, og da er det utrolig viktig med dialog. Hvis ikke dialogen fører fram, kan man ikke få bygget ut.

Mener du at man ikke burde ha bygget på Fosen i utgangspunktet?

– Det var et problem den gangen også, at det ikke var dialog. De bare ble bygget. Vi må ha dialog rundt vindmølleparkene, som påvirker både turistnæringa, naturen og det samiske folket.

Også vindmølleparkene til havs påvirker turistnæringen, det har vært heftige diskusjoner rundt det planlagte anlegget utenfor Hvaler?

– Ja på havet er det fiskeri, turisme og sjøfugler. Nå er det sånn i Nord-Norge at i Mo i Rana er det masse industriutvikling, I Berlevåg og i Narvik er det masse industriutvikling og i Tromsø er det et stort industriprosjekt på Grøtsund. I tillegg har vi de største utslippene på Melkøya. Regnestykket går ikke opp. Derfor mener jeg at dersom det bestemmes at vi skal ha havvindanlegg her, etter dialog om turisme, fiske og sjøfugl, så må det første som øremerkes være å elektrifisere Melkøya. Vi har lokale nettselskap, men fortsatt en vei å gå der strømnettet må bygges ut. Det er for eksempel fortsatt ikke strøm på Senja. Nå har 06-kommunene, som er Mo i Rana, Tromsø, Bodø, Alta, Narvik og Harstad vært i møter med NVE, Veritas, Statkraft og Statnett og har stilt det samme spørsmålet, og hvis det er politisk vilje kan de første havvindkraftverkene være i gang fra 2030. Da oljeeventyret kom til Norge tok det 25 år før Nord-Norge var med. Det skal ikke skje med havvind.

– Hva tenker du om at vindmøllene på Fosen fortsatt står, 500 dager etter at det ble fastslått at det var et brudd på urfolks rettigheter?

– Uten at jeg kjenner detaljene, har mye av dialogen gått skriftlig. At dialogen kunne vært bedre, er jeg sikker på. I slike saker er det viktig å bygge tillit til miljøene og få forståelsene for hverandres sider.

– Det virker jo som at reinsamene føler seg fullstendig overkjørt her?

– Ja, her har de kjørt på i stedet for å sikre god dialog først. I arbeidet med Fakken var dialog nøkkelen, og nå jobber vi med muligheten for å bygge en Fakken 2. Det er synd vi har havnet der vi er. Jeg tror fremtidens dialog blir vanskelig hvis ikke den nasjonale politiske situasjonen legges til rette. Da må man se om det finnes avbøtende tiltak man kan leve med.

– Som?

– Det kan være kompensasjoner, færre møller, den type tiltak. I dommen heter det også at man har reparasjonsplikt. Det må man forsøke å få til. I ytterste konsekvens må man rive.

Vi snakket med reinsamer i dag, som forteller at det vil ta lang tid før ting går tilbake til normalen, og noen har allerede mistet reinsdyr som følge av vindparken på Fosen, hva tenker du om det?

– Det viser bare hvor komplisert dette er.

Hva tenker du om politiets håndtering av aksjonistene?

– Først og fremst mener jeg at tiltak som å fysisk bære ut aksjonister på natta er uverdig. Men det er to parter her, demonstrantene bør la de ansatte komme inn på departementene. Man må ta og gi litt i begge ender.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Steve Jobs av Walter Isaacson.

Hva gjør deg lykkelig?

– At ungene mine har det bra!

Hvem var din barndomshelt?

– Johan Cruyff.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Utålmodigheten, som jeg også liker.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Er sammen med gode venner med god mat og drikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– Krigen i Ukraina.

Er det noe du angrer på?

– At du ikke ble advokat.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Barack Obama.

Nyeste fra Dagsavisen.no: