Navn i nyhetene

– Mer likestilling for menn betyr ikke mindre likestilling for kvinner

– Likestillingsarbeid handler ikke om å gi noen fordeler, men å oppveie for ulemper, sier lederen av Mannsutvalget.

Hvem: Claus Moxnes Jervell (61).

Hva: Faglig sekretær i Fellesforbundet.

Hvorfor: Leder regjeringens mannsutvalg. Utvalget skal utrede hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet. Rapporten skal leveres i 2024.

Gratulerer! Hva er det som gjør deg egnet til å lede Mannsutvalget?

– Jeg har jobbet med likestilling og arbeidsliv lenge, og er opptatt av å få gjort ting i praksis. Jeg vil være en pådriver for at tiltak som fremmes i utvalget, gjennomføres og fører til endring i menneskers liv. Der jeg er nå, så har jeg nok flere spørsmål enn svar, og jeg er god til å spørre.

Når jeg sier likestillingsutfordringer i Norge. Hva er det første du tenker på da?

– Det er mange grupper som opplever likestillingsutfordringer. Det jeg har jobbet mest med, er arbeidsliv. Lønnsforskjeller, arbeidstid og for å stoppe trakassering og seksuell trakassering. Utvalget er bredt sammensatt, og jeg satser på at vi til sammen skal kunne gi en god situasjonsbeskrivelse av hvilke utfordringer menn har.

Jeg er glad for at det både er menn og kvinner i utvalget.

—  Claus Moxnes Jervell

På hvilke områder mener du kvinner og menn ikke er likestilt i Norge i dag?

– Det er jo dette utvalget skal gi svar på. For eksempel faller flere gutter fra i skolen. Hvis det fører til at de ikke får seg en utdanning, vil de slite resten av livet. Vår jobb er å finne ut hvorfor det er sånn, men ikke ta utgangspunkt i at det er noe gærent med menn. Hva er det som gjør at de faller ut? Har det med skoleverket å gjøre eller er det andre årsaker?

Har du flere eksempler?

– Hvis du har barn, er det vanskeligere å få tilrettelagt arbeidstid i mannsdominert sektor i arbeidslivet enn i kvinnedominert sektor. Og i kvinnedominert sektor er det vanskeligere å få heltidsjobb enn i mannsdominert sektor. Vi må finne ut av om det går an å gjøre noe med disse rammene som ligger i utdanning og arbeid. Likestilling handler om å sikre like muligheter for alle, det er helt sentralt for å kunne leve frie liv.

Dere er bedt om å utrede en rekke likestillingsutfordringer som menn møter. Er det noen du mener peker seg ut som særlig viktige?

– Dette vil jeg ikke forskuttere før utvalget er kommet i gang. Jeg har, som sagt, mest erfaring fra arbeidslivet, mens det er mange i utvalget som har kompetanse på områder som jeg ikke har. Jeg må, sammen med utvalget, finne ut av hva og hvordan vi skal prioritere.

Har menns likestillingsutfordringer havnet i skyggen av likestillingsområder som berører kvinner?

– Jeg synes i hvert fall det er veldig bra at vi nå skal se på menns likestillingsutfordringer. Det er behov for å finne ut av hvor menn kommer dårlig ut i samfunnet, hvordan det henger sammen med at de er menn, og hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje. Jeg tror vi kan lære mye av likestillingsarbeidet som er gjort blant kvinner, men nå med utgangspunkt i menns situasjon.

– Mer likestilling for menn betyr ikke mindre likestilling for kvinner. Tvert imot. At menn kommer bedre ut av det er også bra for kvinner. Likestillingsarbeid handler etter mitt syn ikke om å gi noen fordeler, men om å oppveie for ulemper.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Claus Moxnes Jervell under presentasjonen av Mannsutvalget 26. august.

Norges likestillings- og diskrimineringsombud, Bjørn Erik Thon, sa i et intervju med Aftenposten i februar at «det er kvinnene som fortsatt blir mest diskriminert». Er du enig i det?

– Det er hans jobb å mene noe om dette. Utvalgets jobb blir å finne ut hvor menns likestillingssituasjon er for dårlig.

Først annonserte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at det kun skulle sitte menn i utvalget. Men så ombestemte hun seg. Hva synes du om det?

– Jeg har selv ikke vært en del av den diskusjonen, men er glad for at det både er menn og kvinner i utvalget. Jeg opplever at kvinnene som sitter der, er like opptatt av menns likestilling som det mennene er, men de har en annen kompetanse – og det er bra.

Vi går over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er glad i å lese, men synes det er vanskelig å trekke fram én bok. Nå liker jeg veldig godt forfatterskapet til Murakami, uten at jeg helt vet hvorfor. Men han klarer å skrive interessant om kjedelige ting.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mestring, gode mennesker og turer i naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ganske stor tillit til dem som var rundt meg, men klarer ikke å komme på noen barndomshelt.

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Jeg skulle gjerne vært mer teknisk begavet. Er ikke redd for å jobbe, men hvis det blir for teknisk, føler jeg fort at jeg henger etter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er 61 år, og skeier ut for lite, men når det skjer liker jeg å danse. Sist gang jeg skeiet ut var under 60-årsdagen min for et år siden, da danset jeg til klokka 4.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Veldig mye, jeg deltar alltid på 1. mai og Pride. Det er ekstra viktig at folk deltar i år, i toget i september, på bakgrunn av det som har skjedd.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer ikke, men det er veldig mye jeg skulle gjort annerledes hvis jeg fikk sjansen til å gjøre det om igjen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg unner ingen å stå fast i heisen med meg, jeg har klaustrofobi. Det måtte ha vært en som har gode evner til å roe meg ned, og holde stemningen best mulig helt til vi kom ut.

---

Mannsutvalget

Utvalget skal utrede likestillingsutfordringer menn møter og som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn. Les hele mandatet her.

Utvalget skal levere sin utredning innen 22. mars 2024 og har følgende medlemmer:

 • Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær, Oslo (utvalgsleder)
 • Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, organisasjonsleder, Oslo
 • Arne Børke, prosjekteringsleder, Stokke
 • Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Kristiansand
 • Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Bergen
 • Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Stavanger
 • Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Kautokeino
 • Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Hammerfest
 • Aasmund Nordstoga, gårdbruker, Vinje
 • Liza Reisel, forsker Oslo
 • Ola By Rise, direktør, Trondheim
 • Are Saastad, daglig leder, Oslo
 • Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Oslo
 • Camilla Stoltenberg, direktør, Oslo
 • Sylo Taraku, direktør, Drammen
 • Wasim Zahid, lege, Lommedalen
 • Nils-Erik Ulset, fagkonsulent, Tingvoll

Kilde: regjeringen.no

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen