Navn i nyhetene

PR-topp ut mot Trygve Slagsvold Vedum: – Ganske lik Donald Trump

– Jeg forstår ikke hvorfor Vedum mener at arbeidet mitt gjør meg uegnet som politiker eller politisk rådgiver.


Hvem: Margrethe Geelmuyden (60).

Hva: Partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese

Hvorfor: Reagerer kraftig på at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum nå skal nekte statlige etater å bruke PR-byråer.

I VG kan vi lese at Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at statlige etater som hovedregel heretter ikke skal benytte seg av PR-byråer. Hva er din reaksjon på dette?

– Kommunikasjon er et fag. Hvis Vedum ikke har forståelse eller respekt for kunnskap og spisskompetanse, da blir han ganske lik Donald Trump. Vi så hvordan Trump mistenkeliggjorde fagfolk som snakket om hvordan man burde håndtere koronapandemien, og når Vedum mistenkeliggjør en hel bransje med kommunikasjonsfolk, er det en ganske farlig vei å gå.

Geelmuyden viser til at statlige etater ofte skal nå ut med viktig kunnskap til befolkningen, og mener at de i mange tilfeller trenger hjelp til det fra eksterne byråer.

– For eksempel kan det gjelde hvilke rettigheter man har overfor staten, kunnskap om sivil beredskap, råd om helse – i disse tider har det vært ekstra aktuelt – informasjon som gjør folks liv bedre. I GK har vi nesten ingen omsetning fra statlige virksomheter, men vi jobber blant annet for Arbeidstilsynet. Vi har hjulpet til med å lage en kampanje rettet mot unge mennesker, og EU-borgere, om rettigheter i arbeidslivet. Å nå fram med kunnskap til de som trenger den krever spisskompetanse innen kommunikasjon, og da kan staten gjøre én av to ting: De kan ansette en masse folk med spisskompetanse innen kommunikasjon eller de kan gå til et byrå for å kjøpe hjelpen de trenger. Det siste er veldig mye billigere for norske skattebetalere, og gir etaten et mye større utvalg av kompetanse enn om de skulle ansatt folk selv.

Flere av de statlige etatene som bruker eksterne kommunikasjonsbyråer, har ofte egne – og store – kommunikasjonsavdelinger. Hvorfor skal de behøve hjelp utenfra?

– Det er nok veldig få etater som har all kompetansen som du finner i de største byråene i Norge. Etatene har god bestillerkompetanse og kommunikasjonskompetanse, men noen oppgaver kan kreve spesielle ferdigheter og kreativitet som de ikke har. Andre ganger trenger de ekstra kapasitet. Jeg er ganske handy, og kan skifte en lyspære, men det hender jeg trenger en elektriker. Man må ha respekt for at det finnes nyttig kunnskap utenfor etatene.

Margrethe Geelmuyden er partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.

Har du noen ganger tenkt dette etter at dere har fått en kundehenvendelse fra en statlig etat: «De trenger ikke vår hjelp, dette burde de strengt tatt klare selv»?

– Nei, det har jeg aldri tenkt. Vi har som regel et nært samarbeid med våre kunder. Vi gjør det vi kan, de gjør det de kan. Det kan være mange grunner til at etater kjøper hjelp; manglende kapasitet i perioder, eller behov for spisskompetanse. Vi sender ikke oppgaver tilbake og ber dem fikse det selv.

Vedum har tidligere uttalt at det er en «svingdør mellom PR og politikk som vi aldri har sett i norsk politikk noen gang»: I det ferske intervjuet med VG sier han at ikke en eneste statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver skal hentes direkte fra PR-byråene. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre avviser også at han vil hente noen fra PR-bransjen til regjeringsapparatet. Hvordan oppfatter du signalet som de nå sender?

– Jeg forstår ikke hvorfor Vedum mener at arbeidet mitt gjør meg uegnet som politiker, eller politisk rådgiver. Jeg er lokalpolitiker, sitter i bydelsutvalget i Ullern for Venstre, jeg er vara til bystyret i Oslo og sto på stortingslisten for Venstre. Gjennom arbeidet mitt i GK har jeg masse kunnskap og kompetanse om næringsliv og frivillig virksomhet, som kan være nyttig å ha også som politiker. Hva er det som gjør meg uegnet? Hvis jeg er inhabil i en sak, har vi jo lover som regulerer det. Skal Vedum begynne å lage sine egne lover og regler for hvilke yrkesgrupper som skal få lov til å bli politikere eller rådgivere?

– Jeg har imidlertid stor forståelse for skepsisen mot at enkelte PR-byråer går til kundene sine, og skryter av politiske kontakter. Det gjør ikke jeg, og jeg synes det er ekstremt uprofesjonelt og upassende. Jeg har en arbeidsplass som mange vil kalle et PR-byrå. Men jeg løper ikke rundt i korridorene på Stortinget. Vet Vedum hva PR-bransjen er, hvem vi er og hva vi driver med? Et forbud som det han kommer med, som favner så mange mennesker som gjør så mange ulike ting, rammer tilfeldig og er maktmisbruk.

Geelmuyden mener PR-nekten ikke rammer aktive lobbyister, men alle de som har jobbet i et PR-byrå – uansett hva de har drevet med.

– Kanskje de aldri har vært involvert i politikk overhodet, men helt andre ting – som å lage film. Men fordi de har jobbet i et PR-byrå har de yrkesforbud mot å bli ansatt i Vedums stab. Hvis du har jobbet i kommunikasjonsavdelingen til Equinor, og blir stortingsrepresentant, er du da hildet eller uhildet? Og hva er forskjellen på om du har vært leid inn til Equinor fra et PR-byrå eller vært ansatt i Equinor? Det er ingen forskjell.

Noe av skepsisen mot denne «svingdøren» mellom politikken og PR-bransjen skyldes vel at det kan stilles spørsmål ved hvor lojaliteten ligger. Altså at det for eksempel kommer en fra PR-bransjen til politikken, og at man kan se for seg at vedkommende returnerer til den samme PR-bransjen når den politiske karrieren er over?

– Jo, men skal man inn på Stortinget eller i statsapparatet må man spille med åpne kort, legge fram kundelistene og melde seg inhabil når man er inhabil. Dette har vi lover som regulerer. Vedums retorikk går ut på å trekke fram enkeltelementer i samfunnet, som PR-bransjen, lage et fiendebilde av den, og bruke bildet for å skape hat og mistenksomhet hos enkelte velgergrupper for så å få støtte når han kan ramme «fienden» slik han gjør nå. Det er verdt å merke at han ikke trekker frem lobbyistene i LO eller NHO, som jo er de råeste lobbyistene i Norge. Vedum er grunnleggende populistisk, han har drevet sin valgkamp på politisk hat, på å sette folk opp mot hverandre. By mot land, utdannet mot ikke utdannet. Ved å stenge folk fra PR-byråer ute av politikk misbruker han sin makt ved å ekskludere tilfeldige mennesker fra å utøve sin borgerplikt som politiker. Det er i strid med våre demokratiske prinsipper.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få en kommentar fra Trygve Slagsvold Vedum.

Da blir det som vanlig en brå overgang til de faste spørsmålene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Verden av i går» av Stefan Zweig. Den viser hvor raskt demokratiet kan rakne, bare se på USA. Og det er leit om norske statsledere skal kopiere noe som helst av den splittende og ødeleggende retorikken som preger det amerikanske samfunnet nå.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gå på tur i skog og fjell og være sammen med min familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg leste mange av disse Historien om-bøkene. Marie Curie gjorde et stort inntrykk på meg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Når man er blitt 60 har man lært å like seg selv.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg skeier ut gjør jeg absolutt ingenting

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For naturvern, alltid. Mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Er det noe du angrer på?

– Ikke noe jeg vil fortelle om.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med? Vedum?

– Nei, det tror jeg ville vært bortkastet tid.

– Min datter. Man blir aldri lei av å se på sine egne barn, hun er så herlig!


Nyeste fra Dagsavisen.no: