Navn i nyhetene

– Bør vurdere bøter for å kaste sigarettsneiper på gata

– Blir du tatt for å urinere på offentlig plass får du en feit bot. Det burde være like strengt å kaste sneiper på bakken, sier Fanny Pindsle. Hun har ambisjoner om å få gjort noe med forsøplingen i hele Norden.

– Noen plasser er det fortsatt helt vanlig å dumpe ting på sjøen eller sette fyr på søpla i fjæra, sier Fanny Pindsle. Hun tror ikke at det blir slutt på slik oppførsel med det første.

Hvem: Fanny Pindsle (31)

Hva: Prosjektleder for Nordic Coastal Cleanup og Hold Norge Rents «ryddegeneral».

Hvorfor: Står i spissen for elleve tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden, på vegne av åtte nordiske organisasjoner.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

Hvem er med i Nordic Coastal Cleanup?

– Nordic Coastal Cleanup består av CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö. Til sammen er vi åtte medlemsland som utgjør et nordisk samarbeid som jobber med å bekjempe marin forsøpling.

Hvordan kom dette samarbeidet i gang?

– Hold Norge Rent tok initiativet til Nordic Coastal Cleanup fordi vi så behovet for et felles nordisk samarbeid mot marin forsøpling. Sannsynligheten for å lykkes er større når vi står sammen. Strandrydding har lange tradisjoner i Norden. I Finland, Norge og Sverige har frivillige deltatt i organiserte kampanjer i en årrekke. Grønland har også hatt årlige dugnader flere år på rad. Men strandrydding har aldri vært organisert på nordisk nivå før Nordic Coastal Cleanup ble startet i 2017 med støtte fra Nordisk ministerråd. Den gangen var det Norge, Finland, Sverige, Færøyene og Danmark som var med. Etter hvert ble også Island, Åland og Grønland med i samarbeidet. I dag har vi et tett samarbeid og møtes to ganger årlig.

Hva er målet deres?

– Vi har to hovedmål. Mobilisere til frivillig opprydding i Norden og kartlegge hva som finnes på strendene i Norden. Mobilisering av frivillige bidrar til å bevisstgjøre og endre holdningene til folk, og identifiseringen av kilder gir oss et utgangspunkt for dialog med kildene til marin forsøpling i Norden. Anbefalingene vi har utarbeidet baserer seg på Nordic Coastal Cleanup sitt arbeid over to år, og det er et mål i seg selv at anbefalingene tas på alvor og iverksettes.

Hvordan er forsøplingen av norske farvann generelt sett?

– Det er dessverre mye forsøpling i norske farvann og hele kysten vår er rammet. I løpet av 2019 ble det ryddet minst 2.000 tonn og det er fortsatt mye igjen. Det meste er plast, men på havbunnen finnes det også mye glass, metall og treverk.

Les også:Søppelfyllingen Oslofjorden

Er vi verst i Norden, eller er det like ille i de andre nordiske landene?

– Vi har ikke hatt så mye fokus på hvem som er verst fordi vi har et felles ansvar for å beskytte det havet som binder de nordiske landene sammen. Alle de nordiske landene har utfordringer med forsøpling, og dessverre er avfallshåndtering en utfordring i flere nordiske land. Derfor oppfordrer Nordic Coastal Cleanup til en felles nordisk strategi. Vi tror at det er enklere å løse utfordringene hvis vi jobber sammen om å finne løsninger.

Hvem er miljøsvinene som forsøpler?

– Det er et spørsmål jeg tror de fleste som er opptatt av forsøpling og strandrydding ønsker et svar på. Resultatene fra kartleggingen av nordiske strender viser at det er flere kilder. Fiskeri og havbruk som er en stor næringsaktør i hele Norden, står for størst andel. Vi finner blant annet mye tau og garnrester. Personlig forbruk, som er deg og meg, ligger på andreplass, etterfulgt av industri, bygg og anlegg.

Hvorfor brukes havet fortsatt som en søppelplass?

– Noen plasser er det fortsatt helt vanlig å dumpe ting på sjøen eller sette fyr på søpla i fjæra fordi det har blitt gjort i alle år, også her i Norge, men forsøplingen er ikke nødvendigvis dumpet i havet. Mye kommer fra kilder på land. Mennesker er vanedyr, og vi bruker lang tid på å omstille oss, derfor tror jeg vi har noen år igjen før det å kaste fra seg søppel i naturen eller på gata er like sosialt uakseptabelt som å røyke inne. Ellers viser ny forskning at forsøpling er situasjonsbetinget, og det har jo stor betydning for hvordan vi bør drive holdningskampanjer fremover.

Bør forsøpling straffes strengere?

– Forsøpling er ulovlig og blir du tatt kan det for eksempel ilegges bøter. Men det er dessverre vanskelig å følge opp. Norge bør vurdere utvidet bruk av bøter for eksempel for å kaste sigarettsneiper på gata. Blir du tatt for å urinere på offentlig plass får du en feit bot. Det burde være like strengt å kaste sneiper på bakken. Sneipen inneholder stoffer som er skadelig for naturen og er et stort problem i Norden og ellers i verden.

Hvordan bør kampen mot marin forsøpling intensiveres?

– Behovet for tiltak mot forsøpling i de nordiske landene er stort, og tiltakene må utvikles i dialog med kildene og iverksettes på myndighetsnivå. Blant anbefalingene er nasjonale strategier for å sikre FNs nullvisjon mot plast i havet, og en felles nordisk satsing for å få på plass tilfredsstillende avfallshåndtering i alle nordiske havner.

Les også: Ambisiøs plastaksjon: Skal rydde 40 prosent av norskekysten på tre år

Dere har levert i alt elleve anbefalinger, og Nordisk ministerråd gir nå ut en rapport om dette. Hva skjer videre med disse forslagene?

– Jeg håper de nordiske landene innser hvor stort det faktisk er at åtte nordiske land har kommet frem til elleve punkter i samråd. Jeg vil si dette er en gavepakke som myndighetene i de nordiske landene gledelig bør ta imot og iverksette. Nordic Coastal Cleanup skal møtes på Island i april for å delta på en konferanse om marin forsøpling. Da skal tiltakene presenteres for de nordiske landene, og vi ønsker å sette i gang en dialog med myndighetene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mengele Zoo av Gert Nygårdshaug. Leste den da jeg var på backpacking i Sør-Amerika. Den er fin, trist, ekte og lærerik. Anbefales.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å tilbringe tid sammen med kjæresten min, familien og venner. Helst i solen og nær sjøen.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg har hukommelse som en gullfisk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bestiller tequila i baren og danser til reggaeton.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Flere ting. Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er øverst på lista.

Er det noe du angrer på?

– Pleier ikke angre så mye. Det blir ofte gode historier ut av ikke så smarte avgjørelser.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Obama eller Keith Richards.