Navn i nyhetene

Oppgjør med plasten

Simen Knudsen (32) tror panteordning for snusbokser kan bli en suksess.

Hvem: Simen Knudsen (32)

Hva: Leder i Engangsfloken og Nordic Ocean Watch.

Hvorfor: Ønsker en panteordning for snusbokser.

Hva er prosjektet «Engangsfloken»?

– Jeg jobber daglig i innovasjonsstudioet Æra som leder for Floke. I Floke bruker vi innovasjonstilnærming for å løse samfunnsutfordringer. Et av prosjektene vi gjorde i 2017 heter Engangsfloken. Da samlet vi 15 bedrifter og interesseorganisasjoner i et seks måneders løp, for å finne nye landbaserte løsninger på plastproblematikken, med spesielt fokus på forbrukerrelaterte produkter og byrommet.

Hvorfor valgte dere å fokusere på plastproblematikken?

– Mye av det som havner på bakken fra vårt plastforbruk, havner til slutt i havet. Plast blir først et problem når vi ser på det som en engangsprodukt, uten verdi. Dette ønsket vi å ta et oppgjør med.

Hvordan kom dere frem til forslaget om panteordning på snus?

– Det selges ca. 80 millioner snusbokser i Norge hvert år, og mange av disse ender på avveie. Vi ønsket å finne ut av hvordan vi kan få bedre kontroll på boksene. Pantesystemet var veldig interessant som inspirasjonskilde, siden det er en egen kultur for pant i Norge.

Dette er veldig interessant. Hvordan skal snusboksene bli en del av pantesystemet?

– Folk har ikke et forhold til materialtyper med tanke på kildesortering, men de har et forhold til spesifikke produkter og form og farge, som drikkeflasker. I Norge er det allerede godt etablert at tomme drikkeflasker har en verdi: hvis du holder en tom flaske så vet du at den ikke skal kastes i søppelkassen. Snusbokser har et godt utgangspunkt med sin unike farge og form, og vi må lage en kobling om at den også har en egen verdi på lik line som tomflasker.

Tror du nordmenn vil få på plass enda en panterutine i hverdagen?

– Ja, så lenge man legger til rette for at man ikke ser på det som en ny rutine, men som et valg du uansett har lyst til å ta. Det vi har lært i Engangsfloken er at hvis du skal få folk til å endre hanglingsmønster så kan de ikke piskes til det; du må gi gulrøtter og legge til rette for at det skal være enkelt og attraktivt å gjøre det valget.

Det virker som du er veldig opptatt av plastbruk- er plast det største miljøproblemet i verden i dag?

– Vi har jo skapt veldig mange miljøproblemer, og det er litt vanskelig å si hva som er størst. Men, klimaendringene er vel fremdeles på toppen, mens plastproblemet har blitt veldig stort veldig fort. Jeg tror bare at jeg har valgt meg et område som er konkret og håndfast, som jeg velger å vie tid og energi til.

Vil du si at plastproblemet er noe som folk har lett for å engasjere seg i?

– Det finnes ikke en debatt om plast i havet er et problem eller ikke. Da blir det veldig politisk nøytralt og det er et bra miljøproblem å begynne å engasjere seg i. Alle miljøproblemer har litt samme årsak og miljøkonsekvens, og begynner man å engasjere seg i en ting så er det enklere å engasjere seg i andre ting. Hadde CO2 vært molekyler på størrelser med steiner så hadde det kanskje vært enklere, men siden det er usynlig så det oppleves det kanskje ikke så handfast og vanskeligere å gjøre noe med.

Hva er det enkleste og mest konkrete vi kan gjøre for å bedre miljøet?

– Jeg tror det viktigste og enkleste hvem som helst kan gjøre er å spise mindre kjøtt. Å spise så mye kjøtt som vi gjør nå er sløsing av ressurser. Det handler ikke bare om miljø, men også om etikk og dyrevelferd. Vi bør også lære oss å moderere forbruk og flyreiser, og klare og nyte det som er nært og som du allerede eier. Dessverre er kulturen og samfunnet vårt bygd på å ha et høyt forbruk, og det må vi ta et oppgjør med for å skape en bærekraftig verden. Og så klart, å pante!

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er vanskelig når jobben min er å løse miljøproblemer, siden det er utfordrende å komme i mål! Jeg må lære meg å koble av mer. Det er lett å havne i et tankesett der man aldri får gjort nok, siden problemet fortsatt eksisterer.

Er det noe du angrer på?

– Jeg går egentlig ikke rundt og angrer på ting. Ikke fordi jeg aldri gjør noe feil, men fordi jeg tenker at jeg lærte noe av alle de feilene, og at det har vært konstruktivt. Jeg ønsker heller å se det på den måten.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En viktig offentlig person som former synspunktene til folk, som Kim Kardashian, og greie å få henne til å bli forkjemper for miljøet og gode verdier. En sånn influencer.

Mer fra Dagsavisen