Navn i nyhetene

– Ren forakt eller hat

På kvinnedagen innleder Kari Steen-Johnsen på Fafo-seminaret «Don’t grab this pussy», om trakassering av kvinner.

Hvem: Kari Steen-Johnsen (46)

Hva: Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Hvorfor: Innleder under dagens Fafo-seminar «Don't grab this pussy», om trakassering av kvinner.

«Grab them by the pussy», sa Donald Trump. Hva synes du om protestene i etterkant?

– Demonstrasjonene og aksjonene var viktige for å uttrykke motstand og å stå opp for viktige verdier og prinsipper. Utsagn av denne typen er alltid problematiske, særlig når de ytres av personer med stor makt.

Hvorfor blir slikt sagt?

– Min inngang til dette må være hva som ligger til grunn når denne typen utsagn ytres på nett. Å hetse kvinner på nett er jo en spesiell situasjon, preget av fysisk avstand til den som mottar hetsen, og der den som trakasserer også kanskje er anonym. Forskning om de som ytrer seg hatefullt, antyder at motivene kan være veldig forskjellige. Det kan i noen tilfeller dreie seg om søken etter spenning og underholdning, noen ganger om å forsterke og forsvare identiteter, og noen ganger om ren forakt eller hat.

Hvor utbredt er slik hets?

– Omtrent én av tre kvinner som har deltatt i nettdebatter, sier at de har mottatt nedlatende eller ubehagelige kommentarer, i en av våre undersøkelser. Forskningen viser likevel at kvinner ikke utsettes for mer netthets enn menn og at menn oftere enn kvinner, mottar trusler om fysisk vold. Men kvinner utsettes for annen type hets enn menn, spesielt rettet mot kjønn og utseende.

Hva konkret blir sagt?

– Våre studier går ikke i dybden på dette. Men en studie av profilerte kvinnelige meningsytrere i Norge, viser at mye av hetsen disse mottok var seksualisert og utseenderettet, og at den handlet om å redusere dem til kropp og kjønn eller å degradere dem som kvinner. Det kunne for eksempel være kommentarer om at man er feit, stygg eller ekkel. Noen hadde også opplevd trusler om vold, detaljert beskrevet.

Hvilke konsekvenser får hetsen?

– Ut over de rent personlige konsekvensene, kan en viktig konsekvens være at kvinner velger å trekke seg tilbake fra det offentlige ordskiftet. Dette vil i så fall være et demokratisk problem. Når vi i våre studier spør om folk er blitt mer forsiktige med å delta i online debatter etter å ha mottatt hatefulle ytringer, sier betydelig flere kvinner enn menn at de vil være forsiktige med å ytre sin mening i framtiden.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Den fremmede» av Albert Camus. Boken har en enkel ytre handling, men sier noe viktig om menneskets behov for å skape orden og mening gjennom språket, og om hva som skjer når noen ikke kan eller vil rette seg etter den rette måten å uttrykke seg på, og dermed blir en «fremmed».

Hvem var din barndomshelt?

– Roald Amundsen. Jeg leste meg gjennom faren min sin store samling av Gyldendals Gode Guttebøker som barn, og fikk sans for mennesker som oppsøkte eventyr og brøytet nytt land.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Åsne Seierstad. Hun skriver om viktige og brennbare temaer, som jeg gjerne skulle hatt tid til å diskutere i dybden. Dessuten skulle jeg gjerne spurt henne om hvordan hun får til å skrive velfundert dokumentarlitteratur i en så drivende form som hun gjør.

Mer fra Dagsavisen