Navn i nyhetene

– Ikke godt nok, Norge

Mathilde Emilie Thue deltar under FNs klimatoppmøte i Marrakech.

Hvem: Mathilde Emilie Thue (28)

Hvorfor: Deltar under FNs klimatoppmøte i Marrakech i Marokko, på vegne av LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hvordan har det seg at nettopp du skal til klimatoppmøtet i Marrakech?

– I 2016 er jeg ungdomsdelegat i den norske delegasjonen. Jeg har deltatt på klimaforhandlingene siden 2013, men dette er første gang som del av den norske delegasjonen.

Hva skal du gjøre?

– I Marrakech skal jeg være et talerør for barn og ungdom inn i den norske delegasjonen for å sørge for at vår stemme blir hørt når man skal ta avgjørelser om fremtiden. Hva betyr det? Følg med på @lnufoto på snapchat og instagram

Hva slags forhåpninger har du?

– Dette er «handlingens klimakonferanse». Vi fikk en klimaavtale i Paris i fjor. Nå skal man bli enige om reglene for hvordan man skal gjennomføre Parisavtalen. Jeg håper momentumet fra Paris blir med videre til Marrakech og at utformingen av «regelboka» for hvordan avtalen skal gjennomføres, blir så bra at vi faktisk klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Din generasjon vil bli hardt rammet av klimaendringene. Hva tror du om det?

– Jeg hører ofte dette at det er barn og unge som vil bli rammet i langt større grad av klimaendringene. Det er riktig og derfor har vi rett til å påvirke beslutningene som tas i dag. Samtidig tenker jeg at foreldregenerasjonen lett fraskriver seg ansvar ved å si dette. Konsekvensene av klimaendringene skjer allerede i dag. Uttrykket klimarettferdighet er ikke så kjent for alle her i Norge, men det går ut på at de som lider mest av klimaendringene, ikke har forårsaket dem. Ett eksempel er at høyere temperatur fører til mer tørke. Det betyr ofte lengre mellom hver vannkilde. I mange land er det barn og kvinner som har dette ansvaret i familien. Lenger vei betyr blant annet større risiko for å bli voldtatt på veien.

Hva synes du om den norske klimainnsatsen så langt?

– Norge har hatt en rolle som brobygger i klimasammenheng. Parisavtalen legger opp til at man skal gjøre jobben (utslippskuttene) hjemme. Det er på tide at vi går inn for å bli klimanasjonen Norge. Hvor rått hadde det vært om det er det vi blir assosiert med i fremtiden? «Oh, you’re from Norway. You are doing a lot on climate, aren’t you?». Vi er på vei, men når til og med NHO-direktøren etterlyser et sporskifte for å nå klimamålene, har ikke politikken vært bra nok.

Hva er de viktigste tiltakene for å komme oss ut av klimaknipa?

– Det er to stikkord: Politikken og folket. Politikerne må legge til rette for at samfunnet gjør handlingene som er nødvendig. Samtidig må vi skjønne at du og jeg også er en del av løsningen. Det har faktisk noe å si hva vi gjør hver for oss også.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jan Egeland med «Det nytter».

Hva gjør deg lykkelig?

– Latteren til Desmond Tutu.

Hvem var din barndomshelt?

– Tande P. Jeg var så fan at jeg spurte om jeg kunne være hans nye lille Martin. Og så fikk jeg en «pin» tilbake. Takk, Tande.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Desmond Tutu, Erik Solheim og Thorvald Stoltenberg i verdens høyeste bygning.

Mer fra Dagsavisen