Navn i nyhetene

Hysj! til alle naboer

Norsk forening mot støy foreslår hvordan man skal løse problemet med nabostøy.

Hvem: Ulf Winther (66)

Hva: Generalsekretær i Norsk forening mot støy

Hvorfor: Arrangerer konferansen «Støy, nabostøy, helse og gode bomiljøer» i morgen

Tilsier temaet for konferansen at mange har støyende naboer?

– Støyproblemer er notorisk underrapportert i det offentlige. Du skal jobbe hardt for å få oversikt. Vi får 1.200-1.300 henvendelser fra publikum hvert år. De gir oss et bilde av nabostøyproblemet. En hovedutfordring med nabostøy er at dette problemet faller mellom to stoler i regelverket, mens støy fra vei, bane, fly, båt, industri, skytebane og forskjellige fritidsanlegg er spesifikt behandlet. Derfor har Støyforeningen et års tid arbeidet med et forslag til en veileder om nabostøy, med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Den vil foreslå hvordan nabostøy skal løses. Etter hvert vil det komme både en app og nettsideinformasjon med mer direkte råd til løsninger.

Kreft og diabetes nevnes i programmet til konferansen. Hvor farlig er støy?

– Støy er farlig om man lever sitt liv i et støyeksponert område, gul sone eller verre. Man dør litt hver dag, for å bruke et slagord fra den gang sigarettrøyking ble erkjent som helsefarlig. Danske undersøkelser viser at menn som lever i et støybelastet område, risikerer å få forkortet sitt liv med cirka to år. Da er andre sosiale årsaker ryddet vekk. WHO sa i sin rapport om støy at hvert 50. dødelige hjerteattakk i Vest-Europa tilskrives støy. Dette etter såkalte epidemiologiske beregninger der samspillet av årsaker var analysert og hver enkelt årsak fikk sin selvstendige innflytelse beskrevet som andel av dødeligheten. Men støy har også innflytelse på andre måter, blant annet kan støy påvirke adferdsmønsteret hos barn, og dermed deres livsutvikling.

Hvilke tiltak bør først og fremst iverksettes for å dempe støybelastningen?

– Når det gjelder trafikkstøy er det økt bruk av støysvak asfalt og en avgiftspolitikk som tvinger bilene til å bruke mer støysvake bildekk. Kombinasjonen av disse tiltakene vil kunne redusere støyen med 7-8 desibel, mens en halvering av biltrafikken, uten andre tiltak, vil redusere støyen med 3 desibel. Nåværende politikk går ut på å begrense veksten i trafikken. Når det gjelder nabostøy trengs det mer omfattende tiltak. Dagens boligpolitikk med fortetting reflekterer ikke støyproblemene. Det er verdt å merke seg at både Miljødirektoratet og Vegdirektoratet har fremmet innsigelser mot Oslos nye kommuneplan.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I en viktig periode i livet mitt leste jeg mye Bjørneboe for å få motvekt mot det kraftige og ganske ensidige trykket på karriere og økonomisk suksess.

Hva gjør deg lykkelig?

– En fjelltur der man virkelig kan oppleve ro. Men nå har tid sammen med barnebarnet mitt tatt førsteplassen.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde flere. I mange år hadde farmor nøkkelrollen.

Er det noe du angrer på?

– Jeg erkjenner bommertene mine, De er lærerike.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det er mange det. Nå vil det være byrådsleder Raymond Johansen så jeg kunne få fortalt hvordan byrådet kan føre en mye bedre støypolitikk for sin befolkning enn det gjør nå, og at tunnelsynet på klima gjør at byen svekker sin posisjon blant Europas hovedsteder med hensyn til støy.

Mer fra Dagsavisen