Navn i nyhetene

– En ære å få pris

Økonomiprofessor Kalle Moene glad for anerkjennelse.

Hvem: Kalle Moene (66)

Hva: Professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hvorfor: Har fått Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen økonomi.

Styret for Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme har besluttet å gi deg en pris for ditt «sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst». Gratulerer!

– Tusen takk. Jeg føler det som en stor ære. Først og fremst fordi det er andre jeg respekterer veldig som har fått den før. Det er stort å bli nevnt i samme sammenheng som dem. Dessuten er det en anerkjennelse for arbeidet vi har gjort her. Jeg har hatt mange gode medforfattere jeg må dele æren med.

Hva synes du om det som nå rulles opp om pengeplasseringer i skatteparadiser? Er du overrasket?

– Nei. Men jeg er litt gledelig overrasket over de sterke reaksjonene mot dette. Det virker som det har vært en holdningsendring siden jeg jobbet med dette på 80-tallet. Da var det lite populært å trekke fram korrupsjon, selv om vi visste at det foregikk. Det ble oppfattet som en fornærmelse å trekke det fram. Vi vet ikke helt hva som har foregått. Hvis det har vært aktiv skatteplanlegging, er det ikke sikkert at det er forbudt. Men det er ikke i overensstemmelse med folks moralske holdninger. Selv om det er innenfor lovens bokstav, er det ikke innenfor lovens intensjon.

Og nå blir det stilt spørsmål ved Yara?

– Der står striden om det faktisk er korrupsjon. Det som er bra er at store grupper i det norske folk setter krav til skikkelig økonomisk atferd også til store selskaper og investorer. Det skal være en konsistens i måten de opererer på.

Norge scorer jo høyt på lista til Transparency International om land der det er lite korrupsjon?

– Det at vi snakker mye om korrupsjon, kan være en grunn til at det er lite korrupsjon her. Nå i det siste har vi hatt noen store saker som i Telekom-bransjen. Men heldigvis er vi på trygg avstand fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Vi har for eksempel klart utbyggingen i Nordsjøen uten påviselig korrupte handlinger. Det er en god test. Det står dårligere til når norsk næringsliv har engasjert seg i andre land. Det er ikke så lenge siden næringslivet kunne trekke fra korrupsjonsutgifter i utviklingsland som normale kostnader. Det var lov helt fram til 1996.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Adam Smiths «The theory of Moral Sentiments».

Hva gjør deg lykkelig?

– En tur på brett i Wyller-løypa.

Hvem var din barndomshelt?

– Soulartisten James Brown.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Utålmodigheten min.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Går på byen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Saker som knytter seg til internasjonale spørsmål og urettferdighet

Er det noe du angrer på?

– Det er så mye at det ikke er plass til det i avisen. Men det nytter ikke å dvele ved det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg liker ikke å stå fast i heisen. Men jeg liker å være sammen med folk. Nesten alle som jobber i dette bygget ville det vært hyggelig å gå opp alle trappene til tiende etasje med.