Navn i nyhetene

70 år siden Hiroshima

Ni land har fortsatt mer enn 16.000 atomvåpen.

Navn: Anne Marte Skaland (31)

Jobb: Daglig leder i ICAN Norge, den norske delen av internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen

Aktuell: Er med på å arrangere gratiskonsert på Youngstorget i Oslo torsdag, på 70-årsdagen for bombingen Hiroshima.

Kan du fortelle litt om hva ICAN er?

– ICAN er en internasjonal kampanje bestående av rundt 400 organisasjoner i 95 land, som har et forbud mot atomvåpen som felles mål. Kampanjen, som omfatter alt fra fagbevegelse til humanitære organisasjoner, ble startet i 2006. ICAN Norge startet i 2010.

Hvordan er interessen for et slikt forbud i Norge?

– Vi merker en veldig økende interesse. Det har vært et generasjonsskifte som innebærer at mange flere unge nå er opptatt av å jobbe mot atomvåpen. Men atomvåpen er et samfunnsproblem som angår alle, og vi savner et enda større engasjement.

LES OGSÅ: Jazzlegende taler mot atomvåpenvåpen på Youngstorget

Hvem deltar under gratiskonserten?

– Kjente artister som Highasakite, Fjorden Baby!, Broen og Åse Kleveland. Og faktisk skal Herbie Hancock, som er veldig mot atomvåpen, holde en av appellene. Toshiki Fujimori, som overlevde Hiroshima-bomben, skal også holde appell.

Hvorfor en slik gratiskonsert?

– Fordi det er 70 år siden Hiroshima-bomben, og fordi vi ønsker å skape oppmerksomhet om et stort problem. Ni land har fortsatt mer enn 16.000 atomvåpen. Det er egentlig en skandale at verden ikke har kommet lenger. Atomvåpen er ment å drepe sivile og slike våpen hører ikke hjemme i verden. Selv om antallet atomvåpen har gått ned etter den kalde krigen, er det flere land som har fått atomvåpen, aller sist Nord-Korea. USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, de fem gamle atommaktene, mener de bør ha en spesiell rett til å ha atomvåpen. Men når noen sier at dette er nødvendig for deres sikkerhet, ønsker også andre stater å skaffe seg slike våpen. Derfor må vi nedruste for å hindre at flere skaffer seg atomvåpen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Hva synes du om de norske politikernes innsats mot atomvåpen?

– Den har vært veldig blandet. På den ene siden støtter samtlige partier unntatt Høyre og Frp et forbud mot atomvåpen, men da et forslag om et forbud nylig ble behandlet i Stortinget, fikk det likevel ikke flertall. Men det ble flertallsmerknader som tilsier at regjeringen og utenriksminister Børge Brende må jobbe for dette. Så langt har Brende vært veldig passiv. Han har ikke prioritert dette arbeidet. Vi forventer nå at han begynner å gjøre det i tida framover.

Er det realistisk å tro på full avskaffelse av atomvåpen?

– Det er mulig, men det vil ta tid. En helt nødvendig begynnelse for å få til dette, er et forbud mot atomvåpen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har en datter og det er veldig stort. Også det å jobbe med andre for å nå et politisk mål og oppleve framgang i det arbeidet, gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde veldig mange. Akkurat nå er det 87 år gamle Kirsten Osen, som fortsatt har et utrettelig engasjement mot atomvåpen.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Børge Brende, slik at jeg kunne snakket med ham om hvor viktig det er at Norge støtter et forbud mot atomvåpen, og jobber aktivt for det.

Mer fra Dagsavisen