Navn i nyhetene

Bekymret over lønnsgap

Jan Olav Brekke er forbundsleder i Lederne. 45 prosent av Ledernes medlemmer synes spriket mellom høytlønte og lavtlønte i norsk arbeidsliv har nådd uakseptable høyder.

Jan Olav Brekke. FOTO: NTB SCANPIX

Hvem er disse lederne som er blitt spurt om lederlønninger?

– De som har besvart undersøkelsen er våre medlemmer som i hovedsak er mellomledere i de aller fleste bransjer i privat næringsliv.

Vet du hvorfor så mange mener lønnsspriket er blitt for stort?

– Ikke eksakt, men jeg går ut fra at dette er basert både på opplevelser i egen bedrift, men også på den generelle debatten vedrørende skyhøye lederlønninger i flere og flere bedrifter.

Deler du bekymringen for økende lønnsforskjeller?

– Ja, det gjør jeg. En utvikling videre i denne retning tror jeg vil føre til et mer konfliktfylt arbeidsliv, et todelt samfunn og en trussel mot vår egalitære samfunnsstruktur.

Hvordan kan denne utviklingen bremses?

– Ved at både fagforeninger og myndigheter har fokus på å holde denne utviklingen under kontroll, men jeg innser samtidig at dette vil være en krevende oppgave.

Hvor store lønnsforskjeller er akseptable, synes du?

– Det at ansvarsfulle og krevende stillinger avlønnes godt er for så vidt ikke problematisk, men jeg kan vanskelig se at det er behov for et lønnsnivå på flertalls millioner kroner for å kunne tiltrekke seg gode ledere.

Hvem driver lønnsutviklingen til lederne?

– Styret og eierne som har ansvar for å fastsette lønnen til toppledere, men noe av forklaringen kan også være høye krav fra lederne selv.

Bør ledere som tjener veldig mye, frivillig gå ned i lønn, som et eksempel til etterfølgelse?

– Hvis situasjonen i bedriften tilsier det, så mener jeg ja.

Bør det bli mer åpenhet om hva ledere tjener?

– Ja, jeg synes absolutt at det bør være åpenhet rundt dette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal være «hemmelig».

Er du fornøyd med egen lederlønn?

– Jeg er godt fornøyd med egen lønn.

Hvor mye tjener du?

– Litt i overkant av én million.

Hva gjør deg lykkelig?

– En flott sommerdag ved havet.

Hvem var din barndomshelt?

– Skøyteløperen Knut «Kupper´n» Johannesen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det at jeg kan være utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Inntar en god middag med passende drikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urettferdighet og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Det at jeg reiste mye i den tida jeg hadde små barn.

Hvem ville du ha stått fast i heisen med?

– Min kone.