Navn i nyhetene

– Biltrafikken må ned

Anne Ombye (56) er leder Norges Astma- og Allergiforbund Region Oslo og Akershus. En samlet energi- og miljøkomité på Stortinget går inn for at kommunene kan innføres lavutslippssoner som tiltak mot luftforurensning.

Energi- og miljøkomité på Stortinget vil ha lavutslippssoner, områder hvor forurensende kjøretøyer ikke får kjøre i kortere eller lengre perioder. Hva er ditt syn på det?

– Helt fantastisk. Det er en utrolig god nyhet som vi har ventet på. Astma- og Allergiforbundet har jobbet med dette i mange år.

Men er dette nok?

– Det er et godt stykke på vei. Det er ikke nok, men nå skal vi være glade for det som er gjort. Så får vi komme tilbake til flere tiltak.

Hva ser du for deg?

– Dieselavgiften må det gjøres noe med. Biltrafikken i Oslo må det også gjøres noe med. Vi må dessuten få en forbedring av kollektivtrafikken i hele området. For også Asker og Bærum har dårlig luft.

Og nå gjenstår det å få kommunene til å gjennomføre?

– Jeg har god tro på Oslo kommune vil gjøre noe. Vi opplever at de kommunene som er verst utsatt er innstilt på å finne løsninger.

Hva mener du bør til for å gjøre hele Oslo levelig for alle?

– Oslo har en utfordring geografisk, men jeg tror dessverre det er en reduksjon av biltrafikken som må til for å få det til.

Bilfritt sentrum?

– Et totalt bilfritt sentrum blir vanskelig å gjennomføre. Men et bilfriere sentrum bør være mulig. Og jeg tror at med en forbedring av kollektivtrafikken kommer det av seg selv. Vi vil gjerne ha mer trikk og bane, som ikke forurenser. Og så har selskapene vært flinke til å ta i bruk lavutslippsbusser.

Det ventes svært forurenset luft både mandag, tirsdag og onsdag i enkelte deler av Oslo i forbindelse med rushtrafikken, meldte Oslo kommune på sine hjemmesider i går. Hva er ditt beste råd til astmatikere på slike dager?

– Det beste rådet er å holde seg innendørs så mye man har mulighet til. Om man har mulighet til å dra ut av byen, så anbefales det også.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oj… Jeg leser veldig mange bøker. Så å velge en… Jeg har lyst til å si Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. Hun er en glemt forfatter. Henne leser jeg med glede og hun anbefales.

Hva gjør deg lykkelig?

– De små tingene i hverdagen. Gode venner. Familie.

Hvem var din barndomshelt?

– Frøken Detektiv. Tror jeg har lest alle.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot/for?

– Oslolufta selvsagt. Og diskriminering.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Synes ikke man skal angre på ting i livet. Heller ta det som en erfaring. Selv om den noen ganger kan være dårlig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Erna Solberg. Da ville jeg snakket om oslolufta og lufta i Bergen, som er like ille, og at vi får stadig flere astmabarn i Norge. 25 prosent av barna i Norge har, eller har hatt, astma innen fylte 16 år.