Navn i nyhetene

Tar snart padleåren fatt

Advokat Harald Stabell (67) mener hans advokat­kontor ble romavlyttet.

Du fikk et tips fra en person i PST i mai 2012 om at advokatkontoret ditt var blitt avlyttet under den 
siste behandlingen av Treholt-saken i gjenopptakelseskommi­sjonen i 2010 og 2011. Hvilke tanker gjorde du deg da du fikk tipset?

- Jeg tok det først ikke alvorlig, men da jeg fryktet for at tipset jo kunne være riktig, og at en eventuell avlytting fortsatt kunne pågå, tok jeg kontakt med en ekspert på området.

Etter tipset fikk du et spesialfirma til å undersøke ditt kontor. De fant ikke avlyttingsutstyr, men spor i en bokhylle og teiprester som sterkt indikerte at avlyttingsutstyr hadde vært plassert der for ikke så lenge siden. Hvor alvorlig er det, etter 
din mening, dersom en eventuell avlytting har blitt utført av 
norske etterretningspersoner, 
og hva skulle hensikten være?

- Meget alvorlig generelt, og kanskje spesielt av et advokatkontor. Da må det være utført av en person eller personer som har mye å frykte ved en gjenåpning av Treholt-saken og avsløring av bevisjuks.

Er denne integritetskrenkelsen 
så alvorlig at du kommer til å ta 
forholdsregler mot mulig avlytting i dine samtaler med advokatklienter i framtida, for eksempel ved gjenn­om­føre samtaler med sensitivt innhold utenfor advokatkontoret?

- Denne krenkelsen er særlig alvorlig overfor mine klienter, men også overfor familie, venner og folk på kontoret. Jeg er samtidig svært opptatt av ikke å bli oppfattet som paranoid, noe som for øvrig ikke er lett i Treholt-saken, så jeg fortsetter mitt arbeid som før under mottoet: «Det kan i hvert fall ikke skje igjen med meg!»

Alt materialet fra Treholt-saken er nå blitt frigitt, også lydbåndopptakene. Hvilken verdi håper du det skal ha?

- Jeg håper at folk som fortsatt har interesse for saken, tar seg tid til å følge med på det pressen nå etter hvert vil avdekke.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

- «25. septemberplassen» av Dag Solstad, som kom ut på 70-tallet 
og betød mye for min politiske oppvåkning.

Hva gjør deg lykkelig?

- Her kunne mye vært nevnt, for jeg er en privilegert og lykkelig person. Skulle jeg nevne kun to ting, må det bli å være sammen med kona, og barn og barnebarna både inne og ute. Samt den daglige treningen min som består av daglige sykkelturer til og fra jobb året rundt og padling og skiløping i de respektive årstidene.

Hvem var din barndomshelt?

- Er generelt mot heltedyrkelser, men mener å huske, selv om det er lenge siden barndommen, at jeg hadde de beste skiløperne i Norge som forbilder.

Hva misliker du mest ved deg selv?

- At jeg er for selvopptatt. Dette skyldes vel dels min type jobb, samt min personlighet.

Hva er du villig til å gå 
i demonstrasjonstog mot?

- Det er mye, men nevner at jeg gikk i 8. mars-toget forleden under parolen mot legers reservasjonsrett 
i abortspørsmålet.

Er det noe du angrer på?

- Ja, alle gjør vel det, men jeg 
prøver å ikke bruke for mye energi 
på angring, under mottoet: «Gjort 
er gjort og spist er spist»

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?

- Jeg går alltid trappene.

tore.letvik@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: