Lufthavnsjefen nektet en ansatt å jobbe overtid. Da truet Norwegian-piloten med å snu i lufta

En ansatt i brann- og redningstjenesten ved Evenens lufthavn måtte brått gå fra jobb. Først da kapteinen på et Norwegian-fly truet med å snu, satte lufthavnsjefen inn en vikar.

Av Merete Jansen, Fri Fagbevegelse

I løpet av høsten har brann- og redningstjenesten ved Evenes lufthavn to ganger hatt redusert beredskap i situasjoner der det hadde vært mulig å opprettholde bemanningen. Avinor bør være mer opptatt av sikkerheten for flytrafikken og mindre av å spare penger, mener NTL Luftfarten.

8. november varslet kapteinen på Norwegians kveldsfly fra Oslo til Evenes at han ville snu og dra tilbake til Gardermoen hvis ikke flyplassen fikk ordnet med riktig beredskap.

Foranledningen var at en av de ansatte i brann- og redningstjenesten brått måtte forlate arbeidsplassen på grunn av akutt sykdom i familien.

 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En tekniker som hadde de rette kvalifikasjonene steppet inn, men lufthavnsjefen ville ikke la ham jobbe 2,5 timer overtid frem til alle flyene var trygt på bakken.

Først da kapteinen på flyet som var på vei nordover, sa at han kom til å returnere til Gardermoen, ble avgjørelsen omgjort. Hadde ikke det skjedd, ville passasjerene måttet overnatte i Oslo, og det hadde heller ikke stått noe fly klart på Evenes morgenen etter for å bringe andre reisende til Syden.

– Gir svekket sikkerhet

Internasjonale regler stiller krav til en viss bemanning i brann- og redningstjenesten, gjennom EASA-regelverket. Det kan i noen tilfeller gjøres unntak fra full bemanning dersom det oppstår uforutsette hendelser. NTL Luftfarten mener at Avinor praktiserer unntakene i regelverket på en annen måte enn det som har vært hensikten.

Les også: Ambulanseflyet snudde uten å ta med pasienten - Dale må svare i Stortinget

– En bevisst nedjustering av den beredskapen man er forpliktet til å ha, vil svekke sikkerheten, både for flyvende personell, for passasjerene og for de som jobber på bakken, sier Ørjan Kvalvåg, leder i NTL Luftfarten.

I to tilfeller på Evenes i høst mener Kvalvåg at den nedjusteringen som har skjedd, ikke har vært resultat av det man kan kalle uforutsette hendelser. Blant annet da lufthavnsjefen ikke ville la en ansatt jobbe 2,5 timer overtid etter at en kollega hadde forlatt arbeidsplassen.

Sykemeldt ikke erstattet

Et annet eksempel NTL Luftfarten drar frem, er fra 2. oktober i år, også det på Evenes. En ansatt ble sykemeldt den onsdagen. Han skulle vært på jobb igjen fredag og lørdag, men Avinor mente det ikke var nødvendig å erstatte ham, fordi dette var en uforutsett hendelse. Både i Alta og Bergen skal man ifølge Kvalvåg ha praktisert regelverket på denne måten, med henvisning til at man kan ha redusert bemanning i inntil 72 timer.

Les også: Nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge har satt dype spor

– Det viser at i stedet for å gjøre tiden med lavere beredskap så kort som mulig, utnytter de regelverket maksimalt. Sett fra vårt ståsted er dette en kreativ praktisering av reglene som vi mener kan være i konflikt med det internasjonale regelverket. Både statsråden, ledelsen i Avinor og alle andre sier at sikkerheten kommer først, men det ser ut for at kostnadene teller enda mer, sier Kvalvåg.

Mener de ikke er trent

Et annet poeng som dras frem, er at mannskapene slett ikke har trent på å rykke ut med redusert bemanning. En mann i minus, betyr i mange tilfelle også halvparten så mange brannbiler og en halvering av slukkekapasiteten.

– Bestemmelsen om unntak i inntil 72 timer ble satt i verk uten at vi hadde noen diskusjon om hva som skjer. Vi ble informert, og i løpet av bare et døgn, var endringen iverksatt, sier Kvalvåg.

NTL Luftfarten har skal i løpet av desember i et møte med Luftfartstilsynet. Der ønsker de å få klarhet i hvordan det internasjonale regelverket bør praktiseres i Norge.

Bra nok, mener Avinor

Avinor mener selv at sikkerheten er god nok og at de følger reglene. Ledelsen skriver i en e-post til FriFagbevegelse:

«Vi har en meget god beredskap på alle våre lufthavner, med svært godt utstyr og godt trent mannskap. Regelverket vi er underlagt, er endret med full virking fra 1.1.2018. Avinor opererer iht til dette regelverket. Både flyselskapene og Luftfartstilsynet er informert og innforstått med vår anvendelse av regelverket. Det meget gode sikkerhetsnivået vi har i norsk luftfart er godt ivaretatt.»

Vi fikk ikke noe svar på i hvilken grad økonomiske hensyn spiller inn når det tas slike avgjørelser som de som er beskrevet i denne artikkelen.

Har spurt samferdselsministeren

Øystein Langholm Hansen, som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, har tatt saken opp med Samferdselsministeren.

Øystein Hansen Langholm (Ap)
Foto: Stortinget

Øystein Langholm Hansen (Ap). Foto: Stortinget

I en skriftlig henvendelse spør han Jon Georg Dale hvordan han definerer begrepet «unforeseen circumstances», eller uforutsette hendelser. Han viser videre til Avinors planlagte kuttprogram, der de skal kutte minst 400 millioner kroner på budsjettet for 2021. «Er det virkelig slik at store deler av kuttene skal tas ut i form av svekket beredskap?» spør han.